Elektrikte otomatik tarife Temmuz'da

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında otomatik tarifeye geçiş 1 Temmuz'a ertelendi. Erteleme kararında enflasyonun yükselmesine neden olan son zamların etkili olduğu belirtiliyor.

Hükümetin elektriğe yaptığı yüzde 20'lik zammın ardından beklenen otomatik fiyatlandırma kararı nihayet çıktı. Enerji KİT'lerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde IMF ile de anlaşılan uygulama için hazırlanan taslak, Yüksek Planlama Kurulu'nda değişikliğe uğradı.

Buna göre, Ocak ayından itibaren geçerli olması öngörülen otomatik fiyatlandırma, 1 Temmuz 2008 tarihine alındı. Elektrik, doğalgaz ve kömür KİT'leri, Temmuz ayını izleyen dönemlerde uygulayacakları yeni tarifelerini döviz kuru, petrol fiyatı ve enflasyona göre belirleyecek. Kuruluşlar, geçiş dönemi bitimi olan 31 Aralık 2010'a kadar 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihleri itibarıyla tarifelerini yenileyecek. Yeni tarifeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayından sonra yürürlüğe girecek.