HABER

Pandemi sürecinde evde itikaf olur mu? Kadınlar itikafa girebilir mi? İşte okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Müslüman alemi için önemli zamanlardan olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Ramazan ayının gelmesiyle beraber itikaf ibadeti için geri sayım da başladı. Müslümanlar Ramazan Bayramı'na az bir süre kala itikaf ibadeti ile ilgili araştırmalara başladı. Peki evde itikaf olur mu? Kadınlar itikafa girebilir mi? İşte itikafta okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

Pandemi sürecinde evde itikaf olur mu? Kadınlar itikafa girebilir mi? İşte okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayının gelmesiyle beraber itikaf ibadeti için geri sayım da başladı. Müslümanlar Ramazan Bayramı'na az bir süre kala itikaf ibadeti ile ilgili araştırmalara başladı. Peki evde itikaf olur mu? Kadınlar itikafa girebilir mi?

EVDE İTİKAF OLUR MU? KADINLAR İTİKAFA GİREBİLİR Mİ?

İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, itikafın beş vakit namaz kılınan bir mescit ya da mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirli bazı kurallara uyarak bir süre durmak olduğunu ifade etti. Demirhan, itifak ibadeti hakkında bazı bilgiler de verdi.

İtikafa girecek bireyin mescitte yemek yiyip içtiğini, istirahat ettiğini, burada giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabileceğini söyledi. Zorunlu ihtiyaçlarını giderdikten sonra hemen itikaf yerine geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Demirhan, şöyle devam etti:

"Yılın herhangi bir zamanında itikafa girmek mümkün olmakla birlikte ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir. Nitekim Allah Resulü, Medine'ye hicretten sonra vefatına kadar ramazanın son 10 gününde itikafa girmiş, hanımları ve birçok sahabe de onunla beraber itikaf yapmışlardır. Camide itikaf, erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir odasında itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebine göre ise mescit dışında itikaf caiz değildir."

Koronavirüs önlemleri sebebiyle geçen sene Müslümanların camilerde itikafa giremediğini söyleyen Demirhan:

"Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır. İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür." şeklinde konuştu.

İTİKAFTA OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

İtikâfa giren kişinin gücü yettiği kadar namaz kılması, Kur’an okuması, dua ve niyazda bulunması, kelime-i tevhid ile tekbir getirmesi, istiğfar etmesi, Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti hakkında düşüncelere dalması, gereksiz şeyler konuşmaması, başta Hz. Peygamber’in hayatına dair kitaplar olmak üzere pek çok dinî-ilmî eser okuyarak zamanını değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle itikaf ibadetin de her türlü dua ve niyaz yapılabilmektedir.

Ayetel Kürsi Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi'nin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.


Geri Dön