HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Hatim duası oku: Hatim duası Türkçe meali (anlamı), Arapça okunuşu, fazileti ve faydaları

Hatim duası, Kur'an'ın tamamının okunması sonrasında yapılan dua olarak bilinir. Bu dua, Kur'an'ın tamamını okumanın sevabını artırmak ve duaların kabul edilmesi için yapılan bir duadır. Kur'an-ı Kerim hatmedildikten sonra okunan dua, Allah katında duaların kabul olması için okunur. Hatim duası okuyan kişiler için alimler tarafından "Allah katında değerli kimselerdir, onlara sunulan ibadeti layıkıyla yerine getirmiş, ahiret ve bu dünya için duaları kabul görülen kimselerdir." denir.

Hatim duası oku: Hatim duası Türkçe meali (anlamı), Arapça okunuşu, fazileti ve faydaları

İçindekiler

 • Hatim ne demek?
 • Hatim duası Arapça okunuşu nasıldır?
 • Hatim duası Türkçe anlamı nedir?
 • Kısa Hatim duası okunuşu ve anlamı nedir?
 • Hatim duası ne için okunur?
 • Hatim duası nasıl yapılır, hangi sureler okunur?
 • Hatim duası ne zaman okunur?
 • Hatim duası abdestsiz okunur mu?
 • Hatim duası nasıl ezberlenir?
 • Hatim duası okumanın faziletleri nelerdir?
 • Hatim duası ile ilgili rüya görmek neye işaret eder?

Hatim duasını okuyan kişiler tarafından en çok araştırılan konu Allah katında duaların kabul olması ve özellikle ramazanda okunması önemli bir sünnet olan hatim duasının anlamıdır. Hatim duasının Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve "Kuran hatmi nasıl yapılır?" gibi sorularınızın cevapları başta olmak üzere bu duaya dair tüm detayları bu yazıda sizler için derledik.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Hatim ne demek?

Hatim kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup "tamamlamak, sona erdirmek" anlamlarına gelir. İslam dini açısından hatim, Kur'an-ı Kerim'in tamamının okunmasını ifade eder. Hatim, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve genellikle Ramazan gibi özel günlerde veya kişisel nedenlerle yapılır. Hatim yapmak, Kuran'ın tümünü okumayı tamamlamak ve bu vesileyle manevi bir huzur elde etmek anlamına gelir. Hatim kelimesi "sona erdiren, bitiren, mühürleyen" anlamlarına gelirken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirme demektir. Dolayısıyla hatim duasına "Kuran bitirme duası" ya da "hatmi şerif duası" da denebilir.

Hatim duası Arapça okunuşu nasıldır?

Hatim duası okumak isteyen kişiler için Hatim duası okunuşu şu şekildedir:

 • El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.
 • Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.
 • Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.
 • Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.
 • Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.
 • Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.
 • Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.
 • Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm.
 • Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
 • Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.
 • Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.
 • Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.
 • Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.
 • Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.
 • Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.
 • Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
 • Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
 • Ve fil-kabri mûnisâ.
 • Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.
 • Ve ilel-cenneti rafîkâ.
 • Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
 • Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
 • Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur'ân.
 • Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur'ân.
 • Verfa' deracâtina bi fadîletil-Kur'ân.
 • Ve keffir 'annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur'ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.
 • Allâhümme tahhir kulûbenâ.
 • Vestur 'uyûbenâ.
 • Veşfi merdânâ.
 • Vekdi duyûnenâ.
 • Ve beyyid vücûhenâ.
 • Verfa' deracâtina.
 • Verham âbâenâ.
 • Veğfir ümmehâtinâ.
 • Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.
 • Ve şeddid şemle a'dâina.
 • Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî'l-âfâti ve'l-emrâdi ve'l-belâyâ.
 • Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ 'alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur'ânil-'azîm.
 • Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara'nâhü.
 • Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te'âlâ 'aleyhi ve selem.
 • Ve ilâ ervâhi cemî'ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû 'aleyhim ecma'în.
 • Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ'ıhî ve cemîı' zürriyyâtihî rıdvânullâhi te'âlâ 'aleyhim ecma'în.
 • Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun 'aleynâ ve li cemî'ıl-mü'minîne vel-mü'minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.
 • Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d'avâti! İstecib du'âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
 • Sübhâne Rabbike Rabbil-'ızzeti 'ammâ yasıfûn. Ve selâmün 'alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.
 • el-Fatiha

Hatim duası Türkçe anlamı nedir?

Duaların ve surelerin faziletlerine erişmek ve duaları anlayabilmek açısından duaların Türkçe anlamlarını bilmek önemlidir. Okuyan Müslüman kişileri ağlatan hatim duası için Hatim duası meali bilinmelidir. Hatim duasını okumadan evvel hatim duası anlamı hakkında detaylı bilgileri araştırmak, anlamını öğrenmek, duanın derin anlamları anlamak ve duayı hissederek okumak için yararlı olacaktır. Hatim duası meali:

 • Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)'e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun.
 • Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
 • Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur'ân'ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.
 • Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.
 • Allah'ım! Bizi Kur'ân süsü ile süsle. Kur'ân ile bize lütfet! Kur'ân ile bizi şereflendir. Kur'ân elbisesini bize giydir. Kur'ân hürmetine bizi cennetine koy. Kur'ân hürmetine dünyadaki belalardan ve âhiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed'in tamamına merhamet et.
 • Allah'ım! Kur'ân'ı bize dünyada yoldaş eyle. O'nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.
 • Kur'ân hidâyeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur'ân'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'ân hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'ân hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!.
 • Allah'ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi islâh et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur'ân hürmetine.
 • Allah'ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'ân'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)'in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz (a.s)'in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır.
 • Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.
 • Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.
 • Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
 • Fatiha denir ve Kur'an'ın birinci suresi (Fatiha) okunur.

Kısa Hatim duası okunuşu ve anlamı nedir?

Hatim duası oldukça uzun dualardan birisidir. Kimi zamanlarda Hatim duasının tamamını okumak için yeterli vakit olmayabilir ve bu nedenle kişiler kısa Hatim duası okumak isteyebilir. Kısa hatim duası okunuşu şu şekildedir:

 • Sadekallâhü'l-'azîm ve belleğa Rasûlühü'l-Kerîm.
 • Ve nahnü 'alâ zâlike mineş-şâhidîn.
 • Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba'ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn.

Kısa hatim duası anlamı şu şekildedir:

 • Yüce olan Allah şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz (a.s) bize ulaştırmıştır.
 • Biz de bu duruma şahit olanlardanız.
 • Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.

Hatim duası ne için okunur?

Hatim duası, Kur'an'ın tamamının okunmasının ardından yapılan bir duadır. Bu dua Kur'an'ın tamamını okumanın sevabını artırmak ve duaların kabul edilmesi için yapılır. Hatim duası, genellikle bireysel ya da cemaatle dua edilen bir uygulamadır. Ancak Hatim duası tek başına da okunabilir. Hatim duası, ihtiyaçlar ve dilekler için yapılan duaları kabul etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için okunabilir. Ayrıca, bu dua okunduğunda hayatımızdaki olumsuzlukların giderilmesi, sağlık sorunlarının çözülmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi için de dua edilebilir. Hatim duası ayrıca ölen bir kişinin ruhu için de okunabilir.

Hatim duası, İslam dininde önemli bir dua olarak kabul edilir ve Kur'an'ın önemine vurgu yapar. Bu dua, manevi açıdan bir huzur ve rahatlama sağlar ve dua eden kişinin Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olur. Hatim duası Diyanet tarafından da resmî olarak kabul gören bir duadır. Alimler tarafından hatim duası Kur'an-ı Kerim hatim edildikten sonra duaların Allah katında kabul edilmesi için okunan bir dua olduğu söylenir.

Hatim duası nasıl yapılır, hangi sureler okunur?

"Hatim nasıl yapılır?" ya da "Kur'an'ı hatim ettikten sonra ne yapılır?" gibi sorular sıklıkla araştırılır. Tam bir hatim yapabilmek için mutlaka hatmin nasıl yapıldığı ve hatimden sonra hangi surelerin okunması gerektiği bilinmelidir. Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra okunan dua olan Hatim duası iki farklı şekilde okunabilir. Ancak bu farklı okuma biçimlerinin hiçbir sakıncası yoktur.

Hatim duası okuma şekillerinden ilki şu şekildedir: Kuran-ı Kerim hatim edildikten sonra Allah rızası için namaz kılınır ve hatim duası okunur ya da Kuran-ı Kerim hatim edildikten sonra kıbleye doğru dönerek hatim duası edilebilir. Hatim duası edilmeden önce okunması gereken sureler ise şöyledir:

 • Önce üç kere İhlas suresi okunur. Surenin ardından tekbir getirilir.
 • İhlas suresinden sonra Felak suresi okunur ve ardından tekbir getirilir.
 • Felak suresinden sonra Nas suresi okunur ve ardından tekbir getirilir.
 • En son Fatiha suresi ve Bakara'nın ilk sayfası okunarak Hatim duası edilmeye başlanır.
 • Hatim duası bittikten sonra tekrar Fatiha suresi okunur.

Hatim duası ne zaman okunur?

Hatim duası Kur'an-ı Kerim baştan sona okunup bitirildikten sonra okunur. Hatim duası, Kur'an-ı Kerim surelerinden sonra da okunabilir. Yasin hatim duası da bunlardan birisidir. Hatim duası, Kur'an'ın tamamının okunması sonrasında yapılır. Kur'an-ı Kerim'in tamamının okunması birkaç gün veya hafta içinde tamamlanabileceği gibi,daha uzun bir süre içinde de tamamlanabilir. Hatim duası genellikle Kuran'ın tamamının okunmasının ardından cemaatle ya da bireysel olarak dua edilmesi şeklinde yapılır.

Hatim duası abdestsiz okunur mu?

Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz olmamakla birlikte dualar abdest almadan, başı açık bir şekilde okunabilir. Dolayısıyla hatim duasının da abdestsiz bir şekilde okunmasında bir sakınca yoktur.

Hatim duası nasıl ezberlenir?

Dua ezberlemek konusunda sıkıntı çekiyorsanız farklı teknikler uygulayarak rahatlıkla dua ezberleyebilirsiniz. Hatim duası ezberlemek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

 • Ezberlenmesi gereken dua önce güzel bir şekilde içinden okunur.
 • Önce ilk kelime ardından ikinci kelime ezberlenir ve ilk kelimenin ardına eklenerek okunur. Ezberlenen her kelime ardından diğer kelimeye geçilir ve dua bitirilene kadar bu şekilde ezber yapılabilir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden yardım alarak dua sesli olarak dinlenerek ezber yapılabilir.
 • Dua bir kağıda birkaç kere yazılarak ezber yapılabilir.
 • Ezber yapıldıktan sonra dua sürekli okunarak hafızada kalması sağlanabilir.

Hatim duası okumanın faziletleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim Hatim duası, Kur'an-ı Kerim baştan sona okunup hatim edildikten sonra okunması gereken duadır. Kuran okumanın faziletleri oldukça fazla ve önemlidir. Dolayısıyla hatim bağışlama ile hatmin tamamlanması da birçok öneme sahiptir. En güzel hatim duası ise ramazan günlerinde okunandır. Ramazan günlerin hatim duası okumak çok önemli bir sünnettir. Hatim etmek üzerine fazla sayıda hadis-i şerif bulunur. Bu hadis-i şerifleri ve hatim duası okumanın faziletlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • "Kuran-ı Kerim'i hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder."
 • "Kuran-ı Kerim'i hatmedenin duası kabul olunur."
 • "Hatim yapanın dünya veya ahiret için ettiği dua kabul olur."
 • "Hatmi okuyan ve dinleyenin duası kabul olur."
 • "Beş vakit zamandan sonra yapılan dua gibi hatimden sonra yapılan dua da kabul olur."
 • "Ramazan-ı şerifte Kuran-ı Kerim'i hatmetmek önemli bir sünnettir."
 • "Kuran-ı Kerim'in hatmedildiği yere rahmet yağar."
 • "Kuran-ı Kerim'i hatmedenin kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine cennette bir ağaç da verilir."

Hatim duası ile ilgili rüya görmek neye işaret eder?

Kişiler rüyalarında Kur'an-ı Kerim'i okuduklarını ve sonrasında hatim duası ettiklerini görebilir. Rüyada hatim duası okumak ve rüyada hatim duası görmek farklı anlamlara yorulur:

Rüyada Hatim duası okumak ne anlama gelir?

Rüyada hatim duası okumak hayırlı gelişmelerin habercisidir. Rüya sahibinin iş yaşamında beklenmedik bir anda terfi alacağına, maddi kazancının artacağına ve borçlarını rahatlıkla kapatacağına işaret eder. Doğru yatırımlar yapılacağına ve gelecekte rahat bir yaşam sürüleceğine işarettir. Hayali kurulan ve duası edilen şeylerin gerçekleşeceğine, mal mülk sahibi olunacağına ve umutlarının boşa gitmeyeceğine delalet eder. İş değişikliği yapılacağına ve kendi işinin kurulacağına yorulur. Profesyonel anlamda mesleğinin yürütüleceğinin ve önemli başarılara imza atılacağının habercisidir.

Rüyada hatim duası okumak, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde önemli ve hayırlı gelişmeler yaşanacağına işarettir. Sıkı dostlukların kurulacağı ortamlara girileceğine ve dostlukların ömür boyu süreceğine işaret eder. Rüya sahibinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden rahatlıkla geleceğine ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder.

Rüyada Hatim duası görmek ne anlama gelir?

Rüyada hatim duası görmek, rüya sahibinin mutluluğunu arttıracak olaylar yaşayacağının habercisidir. Maddi ve manevi anlamda bereketin artacağına, yaşanan sorunların son bulacağına ve huzurlu bir döneme girileceğine işaret eder. Rüya sahibi bekar bir kişiyse hayırlı bir kimseyle yakın zaman içinde dünyaevine gireceğine yorulur. Eğer evli bir kişiyse eşiyle mutluluklarının artacağına, haneye huzur getirecek gelişmeler yaşanacağına ve hayırlı evlat sahibi olunacağına işarettir. Aile bireyleri arasında yaşanan dargınlıkların kolaylıkla çözüleceğine ve ilişkilerin güçleneceğine yorulur.

Rüyada hatim duası görmek, rüya sahibinin iş yaşamında önemli gelişmeler yaşayacağına ve eline geçen fırsatları iyi değerlendirebileceğine işaret eder. Terfi alınacağına, üst düzey bir görev üstlenileceğine ve maddi kazancın birdenbire artış göstereceğine yorulur.

En Çok Aranan Haberler