İsmail Kahraman'dan "FETÖ raporu" açıklaması

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "(FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu) TBMM İçtüzüğüne göre ikmal edilmemiş bir rapor taslağı mevzubahistir, dolayısıyla komisyon raporu tekemmül etmemiştir"

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'nun TBMM Başkanlığına sunulduğu ve ortadan kaybolduğu" iddialarına ilişkin, "TBMM İçtüzüğüne göre ikmal edilmemiş bir rapor taslağı mevzubahistir, dolayısıyla komisyon raporu tekemmül etmemiştir." açıklamasında bulundu.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, basında çıkan haberleri anımsatarak, "asılsız haberlere ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu" kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuyu geniş bir şekilde açıkladığını belirten Kahraman, "TBMM İçtüzüğüne göre ikmal edilmemiş bir rapor taslağı mevzubahistir. Dolayısıyla komisyon raporu tekemmül etmemiştir. İlgili komisyon 4 Ekim 2016'da çalışmalarına başlamış, TBMM İçtüzüğü gereğince çalışma süresi olan 3 aylık sürede çalışmalarını tamamlayarak herhangi bir yetki ve süre uzatımı talebi olmaksızın komisyon raporunun hazırlanma aşamasına geçilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Raporun, 12 Temmuz 2017'de, Komisyon Başkanı tarafından TBMM Başkanlığı makamına bir üst yazıyla sunulduğunu hatırlatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Komisyonun CHP'li üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundukları 14 Temmuz 2017 tarihli yazıda, kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak rapor ile Meclis Başkanlığına sunulan raporun aynı metin olmadığını ifade ederek raporun son hali üzerinde ek inceleme ve görüş bildirme imkanının kendilerine tanınmasını talep etmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak, CHP'li Komisyon üyelerinin itirazları değerlendirilmiş, 17 Temmuz 2017 tarihli yazı ile gereğinin yapılması için rapor komisyona tekrar iade edilmiştir."

Bu konuda Meclis'in 26. Dönemi'nde grubu bulunan siyasi partilerin tamamının bilgi sahibi olduğunu dile getiren Kahraman, "Bu hususta kamuoyunu yanlış yönlendirme gayesiyle aleyhte algı yanılmasına sebebiyet vermeye yönelik beyanlar, tarihi gerçeklere, siyasi ahlaka ve basın etik ilkelerine aykırı olarak gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Benzeri tutum ve davranışların, küçük siyasi menfaatler uğruna böylesine milli bir meselede devletimizin, meclisimizin, milletimizin bekasına, terörle mücadelemize ve gösterdiğimiz kararlılığa katkısının olmayacağı aşikardır." ifadesini kullandı.

Diğer dönemlerde olduğu gibi 26. Dönem'de de "tabii olarak herhangi bir belge kaybı ve evrak eksikliğinin mevzubahis olmadığını" vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Komisyon çalışmaları ve bütün belgeler ilgili birimlerde mevcuttur. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Gereken her türlü hassasiyet mevzuat dahilinde gösterilmiştir. Beyanlarında hassasiyet göstermek, gerçekleri ortaya koymak, iftiralardan ve polemiklerden sakınmak, milli menfaatleri ufak menfaatlere feda etmeden demokrasiye, insan haklarına ve şahsiyetlere hürmet, töhmet ve iftiradan sakınan şahsiyet sahibi her onurlu insanın ve vatanseverin görevidir."