HABER

"Kaçak çalışma kurumsallaşacak"

"Kaçak çalışma kurumsallaşacak"

ANKARA (ANKA) - Gündemde olan, hekimlerin tam gün çalışmasını ön gören yasa tasarısı hakkında Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Yazıcı, bu yasanın uygulanmaya başlaması ile birlikte ciddi sorunlar yaşanacağını söyleyerek "Yasa kaçak çalışmayı kurumsallaştırabilir" dedi. Prof. Dr. Hasan Yazıcı ANKA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin ana sağlık sorununun sağlığa ayrılan bütçe azlığı olduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinin hiçbir zaman bir sermaye birikim amacı olmadığını savunan Prof. Dr. Yazıcı, "Sağlık hizmetleri hiçbir zaman da kendi parasal kaynaklarını karşılayamaz. Geçilmesi düşünülen uygulamada böyle ve de çok yanlış bir amaç güdüldüğü endişesi taşıyorum" dedi.

-"TAM GÜN"ÜN SAĞLIĞA PARA KAYNAĞI YARATILMASIYLA BİR İLİŞKİSİ YOK"-

Prof. Dr. Hasan Yazıcı, batılılaşma adına yapılan değişiklerde temel yanlışlar olduğuna dikkati çekerek "Uygar toplumlardaki tıp hizmetlerine ulaşabilmenin ülkemizde tıp hizmetlerine ayrılan güncel parayla olanak dışı bulunduğu ve aradaki uçurumun da gittikçe açıldığı dürüstçe söylenmelidir. Bir iltihaplı romatizma veya Behçet hastasının yıllık tedavi bedeli arasında Avrupa ülkeleri ile ülkemiz arasında anlamlı bir fark yoktur. Ancak bu bedel kişi başına düşen milli gelire oranlandığında benzer hastalıklara yakalanmış büyük bir grup vatandaşımızın neden ve nasıl uygar ülkelere koşut bir tıbbi tedavi göremedikleri ortaya çıkar. Kamu hastanelerinde tam gün çalışıp çalışmamanın ise sağlığa para kaynağı yaratılmasıyla bir ilişkisi yoktur" dedi. Tam gün çalışma sisteminin aslında arzu edilen bir çalışma sistemi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yazıcı, "Ancak, aynen demokrasi gibi, doğru işleyebilmesi için ondan evvel başka temel uyarlamalara gerek vardır" diye konuştu.

-"ÜNİVERSİTE HASTANELERİ SADECE HASTA BAKMAZ AYNI ZAMANDA BİLİM ÜRETİR"-

Prof. Dr. Yazıcı, bugünkü haliyle tam gün tasarısında üniversite hastanelerinin "yan dallaşmak", "bilim üretmek", öğretim elemanı ve uzman yetiştirmek işlevlerine beklenenden çok daha az önem verildiğini savunarak "Üniversite hastanelerinin rutin hasta bakımı yerleri olmadığı unutulmuştur. Herhangi bir alanda bilgi üretmek sanıldığı gibi bir lüks değil uygarlığı yakalamanın olmazsa olmazıdır. Tıpta bilgi üretiminin yeri ise üniversite hastaneleridir" dedi. Prof. Dr. Yazıcı ayrıca çözüm için; sözleşmeli çalışma sistemi, akademik unvanlarda yasal değişiklik ve akademik unvanların çalışılan kurumlara göre değişiklik gösterebilmesinin yararlı olacağının da altını çizdi.

Geri Dön