HABER

Nükleer santralin ölçütleri açıklandı

ANKARA (ANKA)– Kurulacak nükleer santralin ölçütleri açıklandı. Buna göre, nükleer güç santrali en son teknoloji ile inşa edilecek, dördüncü nesiller kabul edilmeyecek. En az 40 yıl dayanacak santralde yüzde 60 yerli payı bulunacak.

Türkiye Atom enerjisi Kurumu (TAEK), Enerji Bakamı Hilmi Güler ve nükleerle ilgili sivil toplum örgütlerinin katımıyla gerçekleştirilen toplantıda nükleer santrale ilişkin ölçütleri açıkladı. TAEK Başkanı Okay Çakıroğlu, nükleer güç santralleri kurulmasına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini belirterek, nükleer santrale ilişkin ölçütlerin bir ay içerisinde yayınlanması gerektiğini ifade etti. Üç hafta boyunca ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerini alacaklarını ifade eden Çakıroğlu, TAEK ölçütlerinin en geç 21 Aralık'ta yayınlanması gerektiğini bildirdi.

Nükleer santrale ilişkin ölçütler şunlar:
"NÜKLER GÜVENLİK: Nükler güç santrali güncel ve kanıtlanmış teknolojik yenilikleri kapsamalı. Başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı normları olmak üzere uluslararası normlara uygun olmalı. Santralin ciddi kaza sırasına giren kazalara karşıda radyolojik sonuçları hafifletecek önlemleri alacak şekilde tasarımlanmış olması değerlendirmede dikkate alınacak.

-LİSANSLAMA: Nükleer güç santrali saha şartlarından kaynaklanan gerekler ve şartlar hariç tasarımcı ülkenin güncel nükleer mevzuatına uygun olacak. Önerilen santrale büyük ölçüde örnek teşkil edebilecek, halen işletilmekte ve aynı teknolojinin en son örneği olan lisanslı bir santral referans olarak gösterilecek. Önerilen santralin henüz işletmeye geçmiş bir örneğinin olmaması durumunda aynı teknolojinin onaylanmış veya lisans almış en son tasarımı referans olarak gösterilebilir. Lisanslama ile ilgili olarak ülkenin mevzuat gerekleri ve nükleer düzenleme kuruluşunun talep edeceği şartlar mahfuz olacak.

-REAKTÖR TİPİ: Değerlendirmeye alınacak reaktör tipleri doğal uranyum kullanan basınçlı ağır su ve zenginleştirilmiş uranyum kullanan basınçlı hafif su ile kaynar hafif su reaktörleri olacak. Bunların dışında kalan (hafif su soğutmalı grafit nötron yavaşlatıcılı reaktörler, gaz soğutmalı reaktörler, hızlı üretken reaktörler vb.) reaktörler değerlendirmeye alınmayacak.

-SANTRAL ÖMRÜ: Nükleer güç santralinin hizmet vereceği süre en az 40 yıl olacak.

-TEKNOLOJİK SINANMIŞLIK: Değerlendirmeye alınacak santral tipleri teknolojik olarak sınanmış olacak. Bu nedenle dördüncü nesil nükleer santraller değerlendirmeye alınmayacak.

-YAKIT TEKNOLOJİSİ: Yakıt teknolojisi sınanmış olacak. Doğul uranyum ve zenginleştirilmiş uranyum kullanan reaktörler değerlendirmeye alınacak. Yakıt üretiminin8 ülke içinde yapılması ile ilgili olarak plan ve program önerilecek.

-YERLİ KATKI: Yerli katkı payına yönelik plan ve program önerilecek. Plan ve programda en az yüzde 60 yerli katkı payına ulaşılacak süreç gösterilecek.

-İŞLETME DENEYİMİ: santrallerin işletme deneyimi değerlendirmede dikkate alınacak. İkinci nesil santrallerin işletme deneyimini gösterir, tedarikçinin ülkesinde veya diğer ülkelerdeki referans örneklerin belgelenmesi gerekecek. Benzer şekilde üçüncü nesil santrallerin işletme deneyimini gösterir referans örneklerinin eğer varsa belgelenmesi gerekecek.

-ELEKTRİK ÇIKIŞ GÜCÜ: Nükleer güç santralinin her ünitesinin sahip olacağı garanti edilen net elektrik gücü 600 MW'dan büyük olacak."

Geri Dön