HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Okuldan sonra etüt çalışması çocuklar için faydalı mı?

Okul sonrası yapılan etütler her ne kadar çocukların oyun ve dinlenme zamanını çalıyor gibi görünse de büyük avantajlar sağlar. Öğrenme için bilgilerin pekiştirilmesi ve örneklendirilmesi için zaman tanıyan etütler, öğretmen ve eğitmen eşliğinde bilginin doğru alınmasını sağlar. etüt uygulamalarının avantajları ile ilgili bilgi veren Eğitimci Can Uysal, etütlerin neden yapılması gerektiğini sizler için anlattı.

Okuldan sonra etüt çalışması çocuklar için faydalı mı?

Etüt kelime anlamı olarak her ilgili olan konuyu pekiştirmek farklı açılardan irdelemek ve daha derinlemesine anlamak amacı ile yapılan çalışmayı ifade etmektedir. Etüt genellikle konuya hakim olan ve bilgili bir öğretmen veya eğitmen eşliğinde ve yol göstericiliği eşliğinde gerçekleştirilir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Bir konuyu tekrarlamak, farklı açılardan incelemek ve daha derin biçimde ele almak için yapılan çalışma süresine etüt zamanı diğer bir deyişle etüt saati adı verilir.

ETÜTÜN GERÇEK ANLAMI NEDİR?

Etüt çalışması çoğunlukla yapılan bir çalışmanın ihtiyaç duyulması yani anlaması gereken kişinin anlayamaması sonucu doğan öğrenme ihtiyacını karşılamak amacı ile ayrılan zaman içerisindeki çalışma olarak ele alınsa da, aslında etüt çalışması, konuyu derinlemesine anlama kavuşturmak ve kök fikrini açığa kavuşturmak amacı ile yapılan ve sonraki konuların anlaşılmasını daha da kolay hale getirmek maksadı ile yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

ETÜT NASIL YAPILIR?

Etüt konu hakkında bir önder kılavuzluğunda teknikleri bu kılavuz tarafından değişiklik gösterilebilecek şekilde anlatım, görsel, drama çalışmaları, kaynak okumaları, mantık geliştirme çalışmalarını bireysel veya grup çalışmaları halinde yapılabilir.

OKULLARDA ETÜT SAATLERİ NEDİR?

Bazı okullar etüt saatleri düzenlenmekte ve öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde eğitimlerinin pekiştirilmesine hizmet eden zaman dilimidir.

Bireysel etüt herhangi bir konuyu sıfırdan öğrenme dersi değildir. Bireysel etüt öğrenilmiş konuların can alıcı noktalarının konu üzerinden tekrar edilmesi ya da konu pekiştirme pratiği sırasında yapılamayan soruların öğretmen eşliğinde yapılmasıdır.

Konunun daha önceden öğrenilmeden ve gerekli pratiklerin yapılmadan tamamının etüte bırakılması ve etütten tam öğrenme beklenmesi son derece yanıltıcı bir durumdur. Bu nedenle öğrenci etütleri kurtarıcı değil tamamlayıcı ders olarak görmelidir.

NEDEN ETÜTLER TERCİH EDİLMELİDİR?

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve sosyal yönden desteklemeyi amaçlayan etütler hem öğrencinin hem velinin yükünü hafifletmektir. Günümüzde genellikle çalışan anne ve babaların çocuğu okuldan çıktıktan sonra yalnız başına kalmasının ya da ebeveynleri eve dönünceye kadarki süreyi bilgisayar başında veya televizyon izleyerek genelde zararlı olan etkinliklerle geçirebildikleri belirtilmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda akşam saatlerinin veli ve öğrenci açısından ev ödevleri için verimli olmadığı vurgulanmaktadır. Bu gibi durumlarda etüt merkezleri veliler için bir çözüm olarak düşünülmektedir. Günümüzün çağdaş öğrenme yaklaşımlarıyla öğretmenlerin görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımlamada öğretmenler bilgiyi sunan ve aktaran değil, öğrenme sürecinde rehber olma sorumluluğuna sahiptir.

ETÜT UYGULAMALARININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Günümüzde ebeveynler yoğun bir çalışma temposu içerisindedir. Yoğun çalışma hayatında çocukların eğitimine de destek olmak isterler. Müfredat sürekli yenilendiği için ebeveynler unutmuş olduğu bilgilerle çocuklarına yeterince destek olamayabilirler.

Ebeveynlerin bu kaygılarına yönelik etüt uygulamaları büyük bir avantaj sağlamaktadır. Çocuklara olumlu yönde faydalar sağlar ve onların kaygılarını azaltır. En önemli faydası öğrenciye ders çalışma ve ödev yapma alışkanlığı kazandırmasıdır.

  • Çocukların okul derslerine katkı sağlar, akademik başarı seviyelerini artırır.
  • Derslere karşı olumsuz tutumları değişir.
  • Öğrenci olarak yapması gereken sorumlulukları yerine getirir ve sorumluluk bilinci kazanır.
  • Yeni bilgi, beceri alanı sağlar ve okula karşı devamlılığı artar.
  • Olumlu ve sosyal davranışlar sergiler.
  • Zamanı verimli kullanmayı öğrenir.
  • Matematik, fen ve sözel derslerinde daha başarılı hale gelirler.
  • Okula karşı olan sorumluluklar yerine getirildiği için özgüvenli olurlar ve bu özgüven sayesinde okulu, öğretmenlerini severler.
  • Birebir ilgi ve ders çalışma ortamı vardır.

En Çok Aranan Haberler