Talih kuşuna büyük ilgi

Talih kuşuna büyük ilgi

Ankara (AA) - Milli Piyango özelleştirmesine, dünyanın önde gelen şans oyunu firmalarının da aralarında olduğu çok sayıda yerli ve yabancı özel sektör kuruluşunun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Milli Piyango özelleştirmesiyle Camelot, Opap, Lottomatica, Osterreichische, Intralot, Koç, Sabancı, Doğan, Çukurova ve Doğuş grubunun da aralarında olduğu çok sayıda firma ilgileniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, talih kuşunun özelleştirilmesi için Milli Piyango ve Özelleştirme İdaresi ile Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşturulan alt komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda özelleştirmeye ilişkin yol haritası da ortaya kondu. Buna göre, Piyango özelleştirmesi için mayıs ayında ihaleye çıkılacak. Ancak, ihale işlemi hazirana da sarkabilecek. Bu durumda ihale işlemi haziranın ilk yarısında gerçekleştirilecek. Firmalara da teklif için 2 ya da 3 ay süre verilecek.

Takvimde, tekliflerin alınıp, değerlendirilmesi, İmtiyaz Sözleşmesinin Danıştay incelemesine tabi tutulması ve ihale sonucunun Rekabet Kurulu onayına sunulması işlemlerinin de 2009 yılı başına kadar bitirilmesi öngörülüyor.

İhaleyi alan firma ile işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanmasının ardından da, firmanın teknik altyapı çalışmalarının 8 ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu şartlarda Milli Piyangonun işletme hakkını devralan firmanın en geç 2010 yılı başında fiilen işe başlayacağı tahmin ediliyor.Bu arada Milli Piyango Ve Özelleştirme İdaresi, talih kuşunun özelleştirilmesine dönük "Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, İşletilmesi ve Denetime İlişkin Yönetmelik Taslağı" üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Taslakta, işletme hakkı devir süresi, özelleştirme yöntemi, İdare ile işletici firmanın hak ve yükümlülükleri ve mevzuata aykırılıkta uygulanacak cezalar düzenleniyor.

Çalışmalara göre, Milli Piyango özelleştirmesi, hasılat paylaşımı ya da işletme hakkının peşin bedelle devri yoluyla gerçekleştirilecek. İşletme hakkı süresi de 7 veya 10 yıl olacak.

Komisyon üyeleri, işletme hakkının devir modeli ile süre konusunun şu aşamada netliğe kavuşmadığını bildirdi.

Yöntem belirlenmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile danışman firmalar Qlot Consulting ve Ernst Young Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. de bir pazar araştırmasında bulunuyor. Bu araştırmada, hasılat paylaşımı yoluyla özelleştirmenin getirisinin saptanması için 7 ve 10 yıllık gelir tahminleri ortaya konacak.

Yönetmelik taslağı ve pazar araştırması sonuçları daha sonra Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a bir sunumla iletilecek. Bu sunumun ardından da Unakıtan'ın görüşü doğrultusunda özelleştirmenin hangi yöntemle yapılacağı ve devir süresinin ne olacağı kesinleşecek.

Öte yandan Milli Piyangonun özelleştirme çalışmalarıyla çok sayıda yerli ve yabancı firmanın ilgilendiği belirtiliyor. Bazı firmaların Özelleştirme ve Piyango İdarelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldığı da ifade ediliyor.

Talih kuşunun özelleştirmesiyle ilgilendiği ileri sürülen firmalardan bir bölümü şöyle sıralanıyor:

İngiliz Camelot (İş Bankası ile görüştüğü söyleniyor), Yunanistan Piyango İdaresi OPAP, İtalyan Lottomatica (Morgan Stanley ile birlikte hareket ettiği belirtiliyor) ve ortağı GTECH, Avusturya Milli Piyango İdaresi Osterreichische, Intralot, Koç Grubu (İhaleye OPAP'la girebileceği iddia ediliyor), Sabancı, Doğuş ve Doğan Holding, Çukurova bünyesindeki Bilyoner A.Ş.

Yetkililer, bilgi niteliğindeki görüşmelerde, şans oyunları alanında faaliyet gösteren büyük firmaların daha çok hasılat paylaşımına sıcak baktığının, finansman şirketlerinin ise peşin bedelle devire ağırlık verdiğinin görüldüğünü vurguladılar.

Milli Piyangonun işletme hakkının devrinde kamu payları garanti edilecek. İşletme hakkını üstlenen firma eğer hasılatı kendisi toplarsa önce KDV ve şans oyunları vergisini ödeyecek. Ardından da Savunma Sanayi başta olmak üzere çeşitli fon ve kuruluşlara verilen kamu paylarını Merkez Saymanlığına aktaracak.

İkramiye ödemelerinin ardından da kurumun kendi payı ile Milli Piyango İdaresine verilecek pay belirlenecek.