TBMM Dilekçe Komisyonuna 1385 başvuru

TBMM Dilekçe Komisyonuna 1385 başvuru

Ankara (AA)- TBMM Dilekçe Komisyonuna, 23. Dönemin başından 10 Mart 2008 tarihine kadar toplam 1385 başvuru yapıldı.

Dilekçe Komisyonundan yapılan açıklamada, 23. Dönemde 223'ü kadınlardan olmak üzere toplam 1385 dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, önceki dönemden 386 dilekçenin de işleme alındığı bildirildi.

Dilekçelerin bakanlıklara göre dağılımında ilk sırayı İçişleri Bakanlığı aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı en fazla dilekçe konusu olan bakanlıklar arasında bulunuyor.

Yapılan başvuruların yüzde 16'sı personel işlemlerinden kaynaklanan istekler, yüzde 14'ü sosyal güvenlikle ilgili sorunlar ve kurumlardan şikayetler, yüzde 7'si kültür ve eğitime ilişkin sorunlar ile iş istekleri, yüzde 6'sı ise kamulaştırma, tapu, kadastro, imar, arazi mağduriyeti, adalet ve güvenlik konularında yapıldı.

Başvuruların yüzde 17'si İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yapılırken, diğer dilekçeler Ankara, İzmir, Mersin, Kocaeli, Antalya, Konya, Bursa ve Afyonkarahisar'daki vatandaşlar tarafından verildi.

Komisyonun şikayet konularını yerinde incelemek ve gerektiğinde sorunun giderilmesi amacıyla kanun teklifi vermesine imkan sağlayacak İçtüzük değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu gündeminde olduğunu belirtildi.