HABER

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 4. Yasama Uyum Çalıştayı

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma: - "(ABD Temsilciler Meclisinin kararı) Önceki gün Amerika Senatosu'ndan geçen sözde 'Ermeni soykırımı' yasa tasarısını, bu Türkiye üzerindeki haksız yaklaşımı sadece reddetmekle kalmıyor, Türk dünyası olarak kınıyoruz" - Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı: - "Amerika'daki Kızılderililerin kökünü kuruttuğumuz için, oradaki bir tane bile o medeniyete ait iz bırakmadığımız için, Afrika'dan yüz binlerce masumun balık istifi gemilere doldurup fevkalade, gayri insani şartlarla onları Amerika'ya taşıdığımız için ve onları orada köleleştirdiğimiz için, onların emeği üzerine zenginlikler inşa ettiğimiz için biz Türklerin hep birlikte belki özür dilemesi gerekiyor. Yakında Amerika Temsilciler Meclisi'nde bu konuda da bir karar tasarısı gündeme getirilir"

İSTANBUL (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 4. Yasama Uyum Çalıştayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çalıştay, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu bünyesinde, Beyoğlu'ndaki Sheraton İstanbul İstanbul City Center'da yapıldı.

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm Alanında Ortak Mevzuat Geliştirilmesi" konulu çalıştaya başkanlık etti.

- "Türk dünyası olarak kınıyoruz"

Komisyon Başkanı Uçma, açılış konuşmasında, çalıştayın içeriğinden bahsederken, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan "Ermeni soykırımı" yasa tasarına ilişkin konuştu.

Uçma, "Önceki gün Amerika Senatosu'ndan geçen sözde 'Ermeni soykırımı' yasa tasarısını, bu Türkiye üzerindeki haksız yaklaşımı sadece reddetmekle kalmıyor, Türk dünyası olarak kınıyoruz. Ve bütün arşivlerimizi açtığımızı müteaddit defalar ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Ama Türkiye ve Türk dünyası üzerinde oyun oynayanların, onları dizayn etmeye çalışanların ortaya koydukları henüz elle tutulur hiçbir şeyi yok. Sadece yalan, iftira ve tezvirattan öte yapılan hiçbir durum söz konusu değil." dedi.

Uçma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"800 yıl, total olarak 'bin yıl' diye ifade ettiğimiz birlikte yaşadığımız bir toplulukla ilgili millet-i sadıka diye isimlendirdiğimiz bir milletle Ermenilerle ilgili İttihat Terakki'nin ortaya koyduğu yanlış politikalar dışında ülkemizde ve ecdadımızda temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı hiçbir husus ifade ve icra edilmemiştir. Zaten bizim medeniyetimiz ve muhassalamız da esasen bunlara müsait değildir. Bütün Türk dünyası bunun bilincinde ve farkındadır."

Meseleye üç aşamalı bakılması gerektiğini dile getiren Uçma, "Bizim yurttaşımız olan Türkiye Ermenileri var. Onlar Türklerle eşit haklara sahip yurttaşlarımızdır. Ermenistan'da olan Ermeniler var. Bunlarla da bir diyalog geliştirmek mümkündür ama takdir buyurursunuz ki diasporayla diyalog kurma imkanı hemen hemen ortadan kalkmış durumda. Onunla ilgili de dünyada lobiler oluşturarak ve mümkün olan basın yayın aracılığıyla dünyaya bu sesimizi duyurmak ve gerçekten de bu millete atılan iftirayı telafi etmek bütün Türk dünyasının birlikte üstesinden geleceği önemli hususlardan birisidir." diye konuştu.

- "Türklerin hep birlikte belki özür dilemesi gerekiyor"

Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da ironi yaparak ABD'yi eleştirirken, şöyle konuştu:

"Aslında bizim gerçekten belki özür dilememiz gerekiyor. Amerika'daki Kızılderililerin kökünü kuruttuğumuz için, oradaki bir tane bile o medeniyete ait iz bırakmadığımız için, Afrika'dan yüz binlerce masumun balık istifi gemilere doldurup fevkalade, gayri insani şartlarla onları Amerika'ya taşıdığımız için ve onları orada köleleştirdiğimiz için, onların emeği üzerine zenginlikler inşa ettiğimiz için biz Türklerin hep birlikte belki özür dilemesi gerekiyor. Yakında Amerika Temsilciler Meclisi'nde bu konuda da bir karar tasarısı gündeme getirilir."

Avcı, sözde "Ermeni soykırımı" konusunun dünya siyasetinin kimlerin elinde ve ne seviyelere düştüğünün en son örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

- "Türkiye ve Azerbaycan, Ermeni teröründen çok çekti"

Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermeni teröründen çok çektiğinin altını çizen Avcı, Karabağ sorununda muhacir durumuna düşenleri dünyanın görmediğine işaret etti.

Avcı, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermeni teröründen çok çekti. Bir milyonun üzerindeki muhaciri dünya görmüyor. Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Karabağ'da, işgal altındaki Azerbaycan topraklarından sürülen, yerlerinden yurtlarından edilen bir milyonun üzerindeki kardeşlerimizi dünya görmüyor." şeklinde konuştu.

- "Bu bir devlet eliyle terörün mükafatlandırılması, kutsanmasıdır"

Türkiye'nin Ermeni terör örgütü ASALA'nın uzun yıllar saldırılarına maruz kaldığını aktaran Avcı, örgütün Türk elçilikleri ve kuruluşlarına saldırılar gerçekleştirdiğini, diplomatları, büyükelçileri, maslahatgüzarları, diplomatları ve konsolosları şehit ettiğini hatırlattı.

"40'ın üzerinde diplomatımız, büyükelçimiz, maslahatgüzarımız, diplomatımız, konsolosumuz şehit edildi. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Paris'te, Kanada'da, Amerika'da, pek çok yerde diplomatlarımız kalleşçe şehit edildiler." diyen Avcı, ilk şehidin 1973 senesinde Los Angeles'da verildiğini kaydetti.

Avcı, "ASALA terörünün ilk şehidi 27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles'da başkonsolosumuz Mehmet Baydar, yardımcısı Bahadır Demir. İkisi de Gungen Yanıkyan adlı bir Ermeni terörist tarafından, 'Size göstermem gereken bir tarihi eser var. Türkler olarak siz bununla ilgilenirsiniz. Evime gelirseniz size bunları gösteririm' diye Los Angeles'da evine davet ettiği başkonsolosumuzu ve yardımcısını şehit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu teröristin (Gurgen Yanıkyan) cesedinin 5 Mayıs 2019'da Erivan'a getirilerek askeri törenle askeri mezarlığa defnedildiğini belirten Avcı, şöyle dedi:

"Gurgen Yanıkyan'ın cesedi 6 ay önce Los Angeles'tan alındı, Erivan'a getirildi ve büyük bir askeri törenle Erivan'da askeri mezarlığa defnedildi. Bu nedir? Bu bir devlet eliyle terörün mükafatlandırılması, kutsanmasıdır. Nerede oldu bu, Los Angeles'tan başladı. Peki, Amerika Temsilciler Meclisi'nde bununla ilgili ne ufak bir ses çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Onun için biz kardeşlerimizle birlikte tüm bunları da bilerek, güzel, hayırlı, insanlığa faydalı işler için bir arada çalışmaya, daha çok çalışmaya devam etmek mecburiyetindeyiz."

- "Bizimle savaşan teröristlere bizim istediğimiz silahları bedava vermeye başladılar"

Avcı, Türkiye'de savunma sanayisinde son yıllarda ciddi ilerlemeler katedildiğini vurgularken, "Kötü komşu insanı mal sahibi yapar." ifadesini kullandı.

Avcı, şunları kaydetti:

"Başımız sıkıştığı zaman üstelik NATO'da müttefik olduğumuz ülkelerden çok zaruri birtakım taleplerde bulunduğumuz zaman olumsuz cevap aldık. Bir, iki, üç... En sonunda baktık ki burada ciddi bir kasıt var. Çünkü bize kendi peşin paramızla almak istediğimiz bazı savunma malzemelerini satmayan, onun için de yine aynı temsilciler meclisinden, kongreden kararlar çıkartan müttefikler, bizimle savaşan teröristlere bu bizim istediğimiz silahları bedava vermeye başladılar. Böyle de bir müttefiklik anlayışından geliyoruz. Onun için ne yaptık, biz de kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamaya gittik. Bugün Türk Savunma Sanayi kendi ihtiyaçlarını yüzde 60'ların üzerinde kendisi karşılayabilir duruma gelmiştir. Bu aynı zamanda hepimizin gücü demektir. "

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da birer konuşma yaptı. Mamayusupov, TÜRKPA faaliyetlerini anlatırken, Efendiyeva, vakıf çalışmalarına değindi.

Konuşmaların ardından çalıştay kapsamında iki oturum gerçekleştirildi.

Çalıştaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den parlamento uzmanları ile Türk iş birliği kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunan UNESCO gibi kuruluşların başkan ve temsilcileri de katıldı.

Çalıştay kapsamında hazırlanacak, "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm" konulu model taslağın Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu'na sunulacağı bildirildi.

Geri Dön