HABER

Vakıflar Kanun Tasarısı görüşmeleri

ANKARA (İHA) - TBMM Genel Kurulu'nda 9. AB uyum paketi içinde yer alan ve görüşmelerine geçen hafta başlanan Vakıflar Kanun Tasarısı görüşmelerine devam ediliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da müzakereleri Genel Kurul'da izliyor. Bu arada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Amasya Milletvekili Akif Gülle, geçirdiği trafik kazasının ardından 4 ay sonra ilk kez TBMM'ye gelerek partili arkadaşlarıyla bir araya geldi. İktidar kulisine yürüyerek gelen Gülle, önce gazetecilerle sohbet ederek, 'işlerin nasıl gittiğini' sordu. Kuliste milletvekilleri ile de bir süre sohbet eden Gülle, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kuliste, milletvekilleri, gazeteciler ve Meclis çalışanları, Akif Gülle'ye geçmiş olsun dileğinde bulundular.

TASARI NELER GETİRİYOR TBMM Genel Kurulu'nda gündemdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından görüşmelerine geçen hafta başlanan ve 1. bölümü kabul edilen Vakıflar Kanun tasarısının 2. bölümü 33. maddeden görüşmelerine başlandı. Tasarı 91 maddeden oluşuyor. Bu çerçevede Genel Kurul bu hafta da gece mesaisi yapacak. AB uyumunu öngören tasarı mazbut, mülhak, ve yeni vakıflar ile cemaat ve esnaf vakıflarını kapsıyor. Düzenlemenin uygulanmasında, milletlerarası mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi saklı tutuluyor. Tasarıyla, cemaat vakfı tanımına, 'Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağı' şartı eklenirken, esnaf vakfı ise "Vakıflar Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce esnaf tarafından kurulmuş vakıflar" olarak tanımlandı. Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilecek. Yabancılar, aynı zamanda Türkiye'de kurulan vakıfların yönetim organlarında da görev alabilecek.

Mülhak vakıflar, Anayasa'ya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına göre Vakıflar Meclisi tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilecek ve temsil edilecek. Yabancıların Türkiye'de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilmelerine olanak sağlanıyor. Cemaat vakıflarının yöneticileri, mensuplarınca kendi aralarından seçilecek. Yeni vakıfların kuruluşunda, gayesini gerçekleştirecek asgari mal varlığı miktarı, mahkemece belirlenecek. Yeni vakıfların yönetim organı, vakıf senedine göre oluşturulacak ve bu vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun, Türkiye'de yerleşik bulunması gerekecek.

Kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların mal edinmesi, Tapu Kanunundaki sınırlamalara göre yapılacak. 10 yıl süreyle yöneticisi atanmayan veya yönetim organı oluşturulamayan mülhak vakıflar, mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilip temsil edilecek. Mazbut vakıflar arasına alınan vakıflara, bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamayacak.

VAKIF YÖNETİCİSİ OLAMAYACAKLAR Vakıflarda, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolaylı iflas, ihaleye fesat karıştırma, yağma, nitelikli yağma, zimmet, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve kaçakçılık suçlarıyla devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkum olanlar yönetici olamayacak. Vakıf yöneticisi seçildikten sonra bu suçlardan mahkum olanların yöneticiliği sona erecek. Vakıflar izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek. Mülhak, cemaat, esnaf ve yeni vakıfların başlangıçtaki mal ve hakları, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa denetim makamının görüşü alınarak mahkeme kararıyla, sonradan edindikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organları kanalıyla daha yararlı olanlarıyla değiştirebilecek ve paraya çevrilebilecek. Vakıfların vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğünün; mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarında vakıf yöneticilerinin teklifi üzerine şartları değiştirmeye, hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya, Vakıflar Meclisi yetkili olacak. Özel vakıf ormanları kurulabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, koruma imar planlarını düzenlerken eski eserlerle ilgili konularda Genel Müdürlüğün görüşünü alacak. Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulama, imar ve parselasyon planları askıya çıkarılmadan önce, ilgili idareler tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. Vakıflar, vakıf senedinde yer almak kaydıyla, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluş kurabilecek ve yurt dışında kurulan kuruluşlara üye olabilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön