Yaşlılar da aile içi şiddete maruz kalıyor

Yaşlılar da aile içi şiddete maruz kalıyor

Ankara (AA)- Yaşlılık döneminde statü kaybeden, bağımlılık ve kaza riski artan, fiziksel yetenekleri azalan, pek çok kronik hastalıkla baş başa kalan yaşlılar, özellikle aile içinde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik istismara maruz kalıyor.

İstanbul'da huzurevlerine başvuran yaşlılarla yapılmış bir çalışmaya göre, aile içerisinde yaşlıların yüzde 25.7'si fiziksel, yüzde 14.7'si ekonomik istismara maruz kalıyor, yüzde 18'1'i de ihmal ediliyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 65, BM'nin 60 yaşı "yaşlılık sınırı" olarak kabul ettiğini söyledi.

Modern toplum yapısı, gelenek ve göreneklerin zaman içinde değişmesi ve yaşam şartlarının zorlaşması, gibi pek çok nedenden ötürü, son yıllarda yaşlılara yapılan istismarın ciddi oranlarda artış gösterdiğini dile getiren Turla, "Köyden kente göçün fazla olduğu bölgelerde bu durum daha da hissedilir boyutlardadır. Kırsal kesimde, geleneksel aile yapısı içerisinde, hayatını sürdüren yaşlılar, büyük kentlerde, bu desteklerin bir kısmını ve bazen de hepsini kaybetmekte ve yalnızlaşmaktadırlar"
dedi.

Turla, genel olarak yaşlı istismarının, "yaşlı bireyin sağlık veya iyilik halini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranış" olarak tanımlandığını söyledi.
Turla, Türkiye'de de bu konuda yapılan çalışma sonuçlarının yüz güldürücü olmadığını kaydetti. İstismarı uygulayan kişilerin genellikle geçmişlerinde yaşanmış şiddet
öyküleri olduğuna dikkati çeken Turla, istismar eden bireylerin çoğunlukla şiddetin var olduğu ailelerde yetiştiğinin gözlendiğini söyledi.