2 milyar dolara kapı açan ilave gaz sürprizi

2 milyar dolara kapı açan ilave gaz sürprizi

ANKARA(ANKA)-Başkent Doğal Gaz'ın 14 Mart'ta yapılacak özelleştirme ihalesi öncesinde çıkan bir mahkeme kararı ile gaz satış miktarı 1,7 milyar metreküpten 2,7 milyar metreküpe çıktı. Şirketler tekliflerini yeni kapsama göre şekillendirirken, ihalede 2 milyar dolar civarında bir fiyatın sürpriz olmayacağı iddia edildi.
Baymina'nın Ankara Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı'na gaz satış hakkı için Başkent Doğal Gaz'ın açtığı davada BOTAŞ'ın aleyhine çıkan yürütmeyi durdurma kararı özelleştirme ihalesinin görünümünü değiştirdi.

Başkent Doğal Gaz tarafından, "Devretmezseniz özelleştirmeyi etkilersiniz" yazısı gönderilen BOTAŞ, yargı süreci tamamlanmamasına rağmen hemen devri gerçekleştirdi. Özelleştirmeden elde edilecek gelirden 676 milyon dolarlık alacağını tahsil edecek olan BOTAŞ'ın devir kararı üzerine, aralarında dünyanın önde gelen gaz şirketlerinin de bulunduğu alıcılara ihale kapsamının genişlediği bildirildi.
ANKA'nın ulaştığı belgelere göre, ihalenin seyrini değiştiren süreç şöyle gelişti:

-ANKARA TÜKETİMİNİN ÜÇTE BİRİ İÇİN DAVA-
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, doğal gaz dağıtım şirketinin özelleştirilmesi için kurulan Başkent Doğal Gaz Dağıtım, daha önceki şirket EGO'nun tüm hak ve yükümlülüklerini devraldı. Bu kapsamda BOTAŞ'tan müşterilerin devrini isteyen Başkent Doğal Gaz'a 2 Kasım 2007 tarihinde gönderilen krokilerde Ankara'da doğal gazın üçte birini tüketen Baymina B+P ve Baymina Enerji'ye yer verilmedi. Bunun üzerine Başkent Doğal Gaz'ın, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada, "özelleştirme ihalesinin yapılacak olması ve sözkonusu tüketicilerin tükettiği gaz miktarının özelleştirme ihale bedelini önemli ölçüde etkileyecek olması nedeniyle kamu zararının ortaya çıkma durumu olduğunu" ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

-BOTAŞ'TAN ‘İLETİM HATTI DEVREDİLEMEZ' SAVUNMASI-
BOTAŞ, Baymina B+P ve Baymina Enerji'nin elektrik enerjisi üreten Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret santralleri olması nedeniyle bu nitelikteki santrallere gaz arzı sağlayan tüm hatların dağıtım hattı olmayıp iletim şebekesinin bir parçası olduğu savunmasını yaptı. Bu nedenle mülkiyet ve işletimin devrinin mümkün olmadığını belirten BOTAŞ, Doğal Gaz Piyasası Kanunu gereği söz konusu santrallere gaz satışının BOTAŞ tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu da kayıt altına aldı.
Savunmayı yerinde bulmayan Mahkeme ise, 22 Şubat'ta verdiği kararda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun BOTAŞ'ın savunduğunun aksindeki kararına atıfta bulunarak, Baymina konusunda BOTAŞ aleyhine yürütmeyi durdurdu.

-BOTAŞ'A, ÖZELLEŞTİRMEYİ ETKİLEMEYİN' UYARISI-

Başkent Doğal Gaz'ın avukatları, 4 Mart günü BOTAŞ'a bir yazı göndererek, Baymina'nın derhal devrini istediler. Yazıda, BOTAŞ'a, "Aksi halde; her ne kadar özelleştirme sonucunda da dağıtım yetkisinin alacak firmaya devir işleminin gerçekleştirileceği bildirilmiş ise de, dava konusu Baymina B+P, Baymina Enerji firmalarının da teslimlerinin derhal yapılmamış olmasından dolayı, yapılacak özelleştirme ihalesine olumsuz etkileri nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm hak kaybı ve zararlarımızın şirketinizden tahsili talep ve dava edilecektir" denildi.

-APAR TOPAR DEVİR-
BOTAŞ, 7 Mart tarihli "ivedi" kayıtlı yazısında, "Baymina B+P ve Baymina Enerji tesisleri, devam eden dava süreci sonucunda doğabilecek hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, lisans kapsamınıza ilave edilmiştir" denildi.
Bunun üzerine, 14 Mart'ta özelleştirme ihalesini yapacak olan Başkent Doğal Gaz; aralarında RWE, Gazprom destekli Bosphorus, Eni, Gaz de France, Gaz Natural gibi dünya ölçeğinde önemli sektör şirketlerinin yanı sıra Çalık, Zorlu, Güriş, Nurol, Akfen gibi yerlilerin de bulunduğu alıcılara ihale kapsamının genişlediğini bildirdi.
Baymina'ya satılan gazın kapsama girmesi, 35 şirketin şartnae aldığı, 17 şirketin bilgi odasına girdiği ihalenin seyrini değiştirecek. Ankara'nın toplam doğal gaz tüketimi 3 milyar metreküp civarında bulunuyor. Bunun 1,7-1,8 milyar metreküpü Başkent Doğal Gaz, 1,3 milyar metreküpü ise BOTAŞ tarafından satılıyordu. Doğal gazdan elektrik üreten Baymina tek başına 1 milyar metreküp gaz tükettiği için, Başkent Doğal Gaz'ın tüketimi 1,7 milyar metreküpten 2,7 milyar metreküpe çıkmış oldu. Bu nedenle ihalede verilen tekliflerin önemli oranda yükselmesi bekleniyor. 2 milyar dolar civarında rakamlar telaffuz edilirken, son anda yaptığı devir ile ihalenin görünümünü değiştiren BOTAŞ, ihale bedelinden, Başkent Doğal Gaz'dan önceki şirket EGO'dan bugüne kadar tahsil edemediği 676 milyon dolarlık alacağını tahsil edecek. (ANKA)