HABER

2021 AUZEF ders geçme notu... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç?

2021 AUZEF ders geçme notu... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç?

2021 AUZEF güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınavlara giren öğrenciler https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login üzerinden sınavlarını yaptıktan sonra dersten nasıl geçeceğini araştırmaya başladı.. Peki AUZEF ders geçme notu nedir? 2021 AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? AUZEF’de nasıl sınıf geçilir? İşte 2021 AUZEF ders geçme notu hesaplama…

İstanbul Üniversite AUZEF güz dönemi sınav sonuçları bugün aksis ekranlarına yansıdı. Aksis ekranına yansıyan notlarda ara sınav yüzde 40, bitirme sınavı yüzde 60 oranında alınarak hesaplanacak şekilde notlar yansıtıldı. Online olarak gerçekleşen sınavlarda öğrencilerden bir haftada sınavlarını bitirmeleri istendi. Sınavların ardından, 2021 AUZEF not hesaplama nasıl yapılır, AUZEF’te kaçla geçilir, AUZEF ANO nedir, AGNO notu nasıl hesaplanır… gibi sorular sorarak AUZEF de nasıl sınıf geçilir öğrenmeye çalışıyor. AUZEF sınıf geçme detayları haberimizde...

2021 AUZEF NOT HESAPLAMA YÖNTEMİ

2021 AUZEF güz dönemi final sınavları sona erdi. Sınavlara giren öğrenciler https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login üzerinden sınavlarını yaptıktan sonra dersten nasıl geçeceğini araştırmaya başladı.. Peki AUZEF ders geçme notu nedir? 2021 AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? AUZEF’de nasıl sınıf geçilir? İşte 2021 AUZEF ders geçme notu hesaplama… Sınav sonuçları Aksis’e eklendiği takdirde; https://aksis.istanbul.edu.tr/ giriş sayfasından http://obs.istanbul.edu.tr/ bölümüne geçiş yapılarak sırasıyla; öğrenim bilgileri sekmesinden, dönem dersleri ve sınavları bölümünden notlar görülebilecek. Henüz bu bölüme notlar girilmese yukarıda da belirttiğimiz gibi notlar e-Sınav ekranından öğrenebilecek.

ANO HESABI NEDİR, AGNO NASIL HESAPLANIR?

Pandemi sürecinde online sınavlara girerek AUZEF sınavında ter döken öğrenciler için AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır anlatacağız. Öncelikli olarak ANO hesabı nedir, AGNO nasıl hesaplanır sorularına cevap verelim.

İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim sınav notu hesaplama:

Uzaktan eğitimin en çok tercih edilen okullarından birisi olan İstanbul Üniversitesi’nin AUZEF sınavlarına pandemi dolayısıyla ilgi çok büyüktü. Sınav sonuçlarını 18 Haziran itibari ile öğrenen öğrenciler sınav sonuçlarının notlarını hesaplayarak geçer puanı nasıl alacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Bu yıl AUZEF’e ilk kez başlayan öğrenciler ANO ve AGNO not hesaplamanın anlamını bulmaya çalışıyor.

AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO) NEDİR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

 1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
  1. Bu derslerin kredi saatlerinin,
  2. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

A) KREDİ

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;
B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

kredi auzef

B) BAĞIL NOT

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir:

bağıl not

2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. **Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

**
Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

yarıyıl azuef

A) AGNO’NUN KOŞULLU GEÇME VE DERS ALMA İŞLEMİNDEKİ FONKSİYONU

İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 20.09.2019 tarihinde alınan karar uyarınca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının Güz ve Bahar dönemlerinde ders seçme ve başarı durumunun tespitinde 1.80 kuralı uygulanmayacaktır.

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.

Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:

i) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise:

 • Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.
 • Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.
 • Eğer FF olan dersi varsa, öğrenci öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.
 • DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

ii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in üzerinde, diğeri altında ise, bu tip öğrencilere “Sınamalı Öğrenci” adı verilir.

 • Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır, ancak öğrenci -eğer varsa- öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
 • Öğrenci, -eğer isterse- DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.
  check Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en son not geçerlidir.

iii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in altında ise, bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.

 • Başarısız öğrenciler, kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.
 • Başarısız öğrenciler, sadece iki yarıyıl önce FF, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar. CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.
 • Başarısız öğrenciler, tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler.
 • AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki(eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.
 • ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

  Bu bilgiler ışığında, Tablo 1’de örneklenen öğrencinin durumu incelendiğinde:

  1. yarıyıla geldiğinde bu yarıyıldaki dersleri alabilir; çünkü 1. yarıyılda elde ettiği AGNO değeri 1.80’in altında olmasına karşın, 2. yarıyılda AGNO notunu 1.80’in üstüne taşıyabilmiştir.
 • İlk yarıyıldaki (güz yarıyılı) AGNO’su 1.80’in altında kaldığı için bu öğrenci sınamalı öğrenci konumundadır.
 • Öğrenci, eğer 1. ve 2. yarıyıllarda FF almış olsaydı; bu dersleri mutlaka tekrar almak durumunda kalacaktı. Öğrencinin ilk iki yarıyılda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders alması gerekmemektedir.
 • Öğrenci, AGNO’sunu yükseltmek isterse; kendi isteğiyle 1. ve 2. yarıyıllarda öncelikle DD ve DC aldığı derslerini (örnekte A, B ve D dersleri) tekrar alabilecektir. Öğrencinin AGNO hesaplamasında tekrarladığı bir dersten aldığı en son not kullanılacaktır.
 • Eğer öğrenci, 1. ve 2. yarı yılların her ikisinde de AGNO notunu 1.80’in altında tutsaydı başarısız öğrenci konumuna düşecek ve 3. yarıyıldan ders alamayacaktı. Sadece 1. ve 2. yarıyıllarda F, DD ve DC (örn. A, B ve D dersleri) aldığı derslerine kayıt yaptırıp öncelikle onları kurtarması için yönlendirilecekti.
 • Öğrenci, 4. yarıyıla geldiğinde ise son iki (yani 2. ve 3.) yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in üzerinde olduğu için 4. yarıyıldaki bütün dersleri alabilecektir. Öğrencinin 2. ve 3. yarıyıllarda FF notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders tekrarlaması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle önceki yarıyıllarda aldığı dersleri 4. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo 1, Şekil1).
 • Öğrencinin tekrarladığı bu derslerden aldığı en yüksek not AGNO hesaplamasında kullanılacaktır.
 • B) AGNO’NUN MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMİ

  Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için şu iki şartı gerçekleştirmiş olmaları gereklidir:

  1. Yönetmeliklerde belirtilen tüm çalışmaları(ders, staj, tez çalışması vb.) tamamlamış olmaları,
  2. Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması
   Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nı, (2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC bağıl notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00’in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar.
   Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterecektir.
   Şekil 1: Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.
   Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.

  şema auzef

  YORUMLARI GÖR ( 0 )
  Okuyucu Yorumları 0 yorum
  Geri Dön