HABER

Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?

Her inançlı insan için Allah'ın sıfatlarını bilmek ve öğrenmek kıymetli bir eylemdir. Allah'ın pek çok farklı sıfatı vardır. Allah'ın sıfatları zati ve subuti sıfatlar olarak ikiye ayrılır. Peki günlük hayatta Allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları nasıl ezberlenir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir? İşte tek yaratıcı Allah'ın isimleri...

Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?

İçindekiler

 • Allah-u Tealâ'nın Sıfatları İki Kategoriye Ayrılır
 • Zati ve Subuti Sıfatlar Nelerdir?
 • Allah'ın Sıfatları Nasıl Ezberlenir?

İnançlı bir kimse Allah'ın varlığına ve birliğine koşulsuz iman eder. İman ederken inandığı yaratıcının sıfatlarını bilmek önemli sorumluluklarından biridir. Kim Müslüman olduğunu dile getiriyorsa Allah'ın sıfatlarını ve sahip olduğu anlamları öğrenmeli ve yaratıcısını tanımalıdır. Öyleyse Allah'ın sıfatları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın sıfatları ile ilgili ayetlere göre Allah'ın sıfatları kaç tanedir? Bu yazımızda sizin için Allah'ın sıfatlarını ve anlamlarını derledik...

Allah-u Tealâ'nın Sıfatları İki Kategoriye Ayrılır

Her inanan, inandığı yaratıcıyı daha iyi tanımak ister. Ona kuvvetli duygular ile bağlı olabilmeyi diler. Varlığına koşulsuz inanılan yaratıcı Allah'ın birçok farklı ismi vardır. Bu isimlerin yanında ise sahip olduğu sıfatlar bulunur. Her sıfat Allah'ın farklı bir niteliğini kullarına anlatır. Yüce Allah'ın kimi sıfatı sadece ona ait olan özelliklerini nitelendirir. Kimi sıfatı ise ondan başka mahluklar ile benzer olan özelliklerini anlatmak amacıyla kullanılır. İşte bu nedenle Allah'ın sıfatlarını bilmek kulları ile arasındaki bağı kuvvetlendirecek olan önemli bir noktadır. Allah'ın sıfatları kendi içerisinde iki kategoriye ayrılır: Allah'ın Zati sıfatları ve Allah'ın Subuti sıfatları.

Zati ve Subuti Sıfatlar Nelerdir?

Kulların inandıkları yaratıcıyı daha iyi tanıyabilmesi bu sıfatları bilmesi ile mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de sureler içerisinde pek çok kez bu sıfatlara rastlanır. Bundan dolayı sıfatları ve anlamlarını bilmek inanç konusunda daha samimi olabilmek için önemlidir. Allah'ın sıfatları ve anlamları iki ayrı kategoride incelenir:

Allah'ın Zati Sıfatları

Allah'ın zati sıfatları dünya üzerindeki ya da ruhani herhangi bir varlıkta bulunması mümkün olmayan özellikler için kullanılan sıfatlardır. Allah'ın herhangi bir varlık ile bağlantısı olmayan tüm özelliklerini anlatan sıfatları zati sıfat başlığı altında toplanır. Allah'ın toplam altı tane zati sıfatı var:

 • Vücûd: Allah'ın varlığının sonsuz olduğunu söyler. Allah ezeli ve ebedi olan olarak tanımlanır. O sonsuz olandır.
 • Kıdem: Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Allah'ın öncesi olması mümkün değil. Yüce yaratıcının öncesi ya da evveli olamaz.
 • Bekâ: Allah, insanlar gibi ölümlü bir varlık değildir. Onun bir sonu yoktur. Allah, evrende sonsuza kadar var olacak olan olarak sıfatlandırılır. Bekâ sıfatı; Allah'ın sonu olan bir varlık değil, sonsuz olan olduğunu anlatmak için kullanılır.
 • Vahdaniyyet: Allah nasıl sonsuz bir varlıksa aynı zamanda evrende biricik olandır. Vahdaniyet, onun bir eşinin daha olmadığını anlatmak için kullanılır. Mahluklar evreninde dahi Allah ile denk olabilecek bir varlık yoktur.
 • Muhalefet'ün-lil havadis: Allah evrendeki hiçbir varlığa benzemez. Gelecekte yaşayacak ya da geçmişte yaşamış olan herhangi bir varlık ile aynı özellikleri taşıması mümkün değildir. Hatta bu sıfat herhangi bir varlıkla benzer özellik dahi taşımayacağı anlamında kullanılır.
 • Kıyâm bi-nefsihi: Bu sıfat Allah'ın yaratılışın ilk gününde kimse yokken de var olduğunu anlatmak için kullanılır. Evrenin yaratılışının ilk gününde evreni yaratmak için yalnız var olan yine Allah'ın kendisidir. Evrendeki hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan Allah'tan başka varlık yoktur.

Allah'ın Subuti Sıfatları

Subuti sıfatlar, evrendeki diğer mahluklarda olan özelliklerin Allah'ta nasıl var olduğunu anlatır. Subuti sıfatlara verilen bir başka isim ise Allah'ın Sıfat-ı Subutiyyesi'dir. Varlıkların sahip olduğu pek çok özellik kıyaslanamayacak kadar olağanüstülüklerle Allah'ta zaten vardır. İşte bu ortak yönlere sahip olan sıfatlara subuti sıfatlar denir. Allah'ın toplam sekiz tane sıfatı bu kategoridedir:

 • Hayat: Allah aslında diri bir şekilde vardır. Ancak O'nun diriliği biz aciz insanlar gibi görülemez. Allah dünya üzerinde, tüm canlılardan farklı olarak vardır. Gözle görülmeyen, ebedi bir diriliğe sahip olan Allah'tır. Kimse onun var olduğu gibi diri olamaz.
 • İlm: Allah her şeyi bilendir. Sonsuz ilim sahibi olan yine Allah'tan başkası olamaz. Ancak onun sahip olduğu ilim insanların sahip olduğu gibi sınırlı ya da gözle görülür, duyulur bir ilim değildir. Her an nerede ne olduğunu bilir. İnsanın kalbinden geçeni, aklından geçen düşünceleri ondan başkası bilemez.
 • Semi: Allah her şeyi işitir. Onun işitmesi canlıların sahip olduğu gibi sınırları olan bir işitme değildir. O'nda var olan sınırlı olmayan bir işitme yetisidir. Onun işitme duyusunu hayal edebilmek mümkün değil.
 • Basar: Allah evrendeki her şeyi her an görür. İnsanın baktığı yerdeki görmesinden çok farklı bir görmedir. Yalnızca Allah-u Tealâ'nın sahip olduğu görme yetisidir. Onun görme yetisini herhangi bir canlı ile kıyaslayabilmek ya da benzetebilmek mümkün değil. Sonsuz kudretine inanmak için bu sıfatı bilmek dahi Müslümanlar için yeterlidir.
 • Kudret: Allah sonsuz bir güce sahip olandır. O nasıl evreni yoktan var edense istediğini istediği anda var edebilir. Var etmek ya da etmemek yalnızca onun kararlarına bağlıdır. Var etmek için herhangi bir varlığa ihtiyacı olmaz.
 • İrade: Allah'ın dilemesi herhangi bir şeyi yapmak için yeterlidir. O istediği an istediğini dileyebilir. Onun iradesi ile hiçbir şey karşılaştırılmaz.
 • Kelam: Evrende insanlar düşündüklerini dile getirmek için sözcükleri kullanır. Dile ihtiyaç duyar. Ancak Allah'ın dile ihtiyacı yoktur. Kutlu kelamını iletmek için sese ya da sözcüklere ihtiyacı olmaz. O istediği an istediğini iletme konusunda sonsuz bir güce sahiptir. Mesajını iletebilmek için uygun koşullara ya da bir araca ihtiyacı yoktur.
 • Tekvîn: Evrende ve ölümden sonraki yaşamda Allah tek başına yaratıcıdır. Evrende yaratma kudreti yalnızca ona ait. Bir başka varlık, bir başka mahluğu tek başına var edemez.

Allah'ın Sıfatları Nasıl Ezberlenir?

Allah'ın iki kategori altında toplam on dört tane olan sıfatlarını ezberlemek bazen zor olabilir. Bu durumda hem çocuklar için hem de ezberleme konusunda güçlük çeken kimseler için bazı ilahiler bulunur. Bu ilahiler aracılığı ile Allah'ın sıfatlarını ezberlemeniz daha kolay olur.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler