HABER

Amenerrasulü duası okunuşu: Amenerrasulü duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan Amenerrasulü ayeti en güzel, en özel ve en faziletli dualardan biridir. Peygamber Efendimiz, Amenerrasulü duası okunuşu hakkında bilgi sahibi olanların duayı gece okumaları durumunda çok daha faydalı olacağını buyurmuştur. İşte Amenerrasulü duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

Amenerrasulü duası okunuşu: Amenerrasulü duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Amenerrasulü Arapça Okunuşu
 • Amenerrasulü Anlamı
 • Amenerrasulü Faydaları
 • Amenerrasulü Fazileti
 • Amenerrasulü Hangi Surede Yer Alır?
 • Amenerrasulü Kaç Ayet?
 • Amenerrasulü Nerede İndirilmiştir?
 • Amenerrasulü Neden İndirilmiştir?
 • Amenerrasulü Ne Demek?
 • Amenerrasulü Sure mi Dua mı?
 • Amenerrasulü Ne Zaman Okunur?
 • Amenerrasulü Ne İçin Okunur?
 • Amenerrasulü Abdestsiz Okunur mu?
 • Amenerrasulü Yerine Ne Okunabilir?
 • Amenerrasulü Nasıl Ezberlenir?
 • Amenerrasulü ile Yapılan İstek Duası
 • Amenerrasulu ile İlgili Rüya Görmek Ne Anlama Gelir?

Amenerrasulü, Kuran'ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi'nin son iki ayetidir. 285. ve 286. ayetleri kapsar. İslam alemi için önemi çok büyüktür. Amenerrasulü Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesi vahyedilmiştir. Amenerrasulü, faydası ve faziletleri saymakla bitmeyen dualar arasındadır. Peygamber Efendimiz hadislerinde Amenerrasulü'nün faziletlerinden bahsetmektedir. Hz. Ömer ve Hz. Ali "Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi'nin son iki ayetini okumadan uyusun" sözlerini söyleyerek Amenerrasulü'nün önemini vurgulamışlardır. Amenerrasulü hakkında her şeye hakim olmak isterseniz tüm detayları bu yazıda bir araya getirdik. İşte Amenerrasulü okunuşu, Türkçe anlamı ve Amenerrasulü fazileti ve tüm detaylar...

Amenerrasulü Arapça Okunuşu

En doğru telaffuz ve okuma için Arapça okunuşu tercih edilmelidir. Fakat Arapça okumayı bilmeyenler Türkçe okunuşunu inceleyebilirler.

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü Anlamı

Amenerrasulü duası ibadet ve zikir yerine geçebilecek güçlü bir duadır. Amenerrasulü mealini bilmek duayı ezbere bilmek kadar önemlidir. Amenerrasulü Türkçe anlamının yanı sıra Amenerrasulü tefsirini bilmek de oldukça önemlidir. Böylece duada ne demek istendiğini daha iyi idrak etmiş oluruz.

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

Amenerrasulü Faydaları

Amenerrasulü duası, faydası ve fazileti bitmeyen dualardan biridir.

 • Amenerrasulü duası sıkıntı anında okunursa Allah Teala ona yardım eder.

 • Amenerrasulü duası, okuyana ferahlık verir.

 • Amenerrasulü okuyanın o gün kendisine ve ailesine şeytan yaklaşmaz.

 • Amenerrasulü okuyan kimse çoluk, çocuğunda, malında mülkünde istemediği şeylerle karşılaşmaz.

 • Amenerrasulü'yü aklı başında olmayan biri okursa Allah'ın izni ile akıllanır.

 • Amenerrasulü okuyan kimse Allah'ın sevgisini kazanır.

 • Amenerrasulü okuyan kimse Allah'ın himayesine girer.

 • Amenerrasulü duası bir kağıda yazılıp suya atılırsa ve bu sudan içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.

 • Amenerrasulü okumak yangın gibi afetlere karşı korur.

 • Amenerrasulü safran mürekkebi ile yazılıp taşınır ise antibiyotik yerine geçer.

 • Amenerrasulü'yü yatsıdan sonra okuyan kimse geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

 • Amenerrasulü duası yatsıdan sonra 313 kez okunursa nurundan ve bereketinden faydalanılır.

 • Amenerrasulü duası okuyan kimsenin Allah'ın izni ile dilekleri kabul olur.

 • Peygamber Efendimiz bu ayetlerin cennet hazinelerinden indirilmiş olduğunu buyurmuştur. Bu da ayetlerin bereket ve feyzinin çok olduğunu ifade etmektedir.

Amenerrasulü Fazileti

Resulallah şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah'u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara Suresi'ni bu iki ayetle bitirdi." Dini kaynaklarda Amenerrasulü faziletleri ile ilgili çok önemli bilgiler yer almaktadır. Amenerrasulü'yü bir gecede okuyan her türlü kötülükten korunur.

Bu ayet bir evde 3 gece okunduğunda, o eve şeytan girmez. Yatsıdan sonra okuyan bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Amenerrasulü Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta verilen 3 hediyeden biridir. Sevgili Peygamberimiz (Sav) Amenerrasulü'nün arşın altındaki hazinelerden biri olduğunu müjdelemiştir. Yine Peygamber Efendimiz (Sav) Amenerrasulü'nün müminler için şifa olduğunu ve Allah'ın sevdiği şeylerden olduğunu buyurmuştur. İbni Abidin şöyle demiştir; “Ölüyü defnettikten sonra birkaç dakika oturup sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak, meyyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır.”

Amenerrasulü Hangi Surede Yer Alır?

Amenerrasulü duası Kuran'ı Kerim'de Bakara Suresi'nde yer alır. Bakara Suresi'nin son iki ayeti Amenerrasulü olarak geçer.

Amenerrasulü Kaç Ayet?

Amenerrasulü duası iki ayetten oluşur. Bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer alır.

Amenerrasulü Nerede İndirilmiştir?

Ayetlerin iniş sıraları hakkında rivayetler hep farklılık göstermektedir. Amenerrasulü duasının nerede indiği hakkında da farklı rivayetler vardır. Bir rivayete göre Amenerrasulü'nün Cebrail vasıtasıyla nazil olmadığı, Resulallah'ın bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işittiği söylenmektedir. Başka bir rivayete göre Medine'de Cebrail ile nazil olduğu söylenmektedir.

Amenerrasulü Neden İndirilmiştir?

Bakara Suresi'nin 284. ayeti şöyledir: “İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar”. Bu ayet inince buradaki manalar ashab-ı Kirama ağır geldi. Toplanıp Resulallah'ın huzuruna vardılar. Namaz, oruç, sadaka gibi güçlerinin yeteceği amellerden sorumlu olduklarını ama buna güçlerinin yetmeyeceklerini söylediler. Peygamber Efendimiz onlara “Siz de sizden önceki kitap ehli gibi, «İşittik ve isyan ettik» mi demek istiyorsunuz? Bilakis «İşittik, itaat ettik, ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüş ancak sanadır» deyin” buyurdu. Bunu hep birlikte söylemeye başladılar ve dilleri alıştı. O zaman 285. ayet indi. Böylece Allah'a yalvarıp yakardılar. Bir süre sonra da 286. ayet indi. Güçlerinin yetmeyeceği ve ellerinde olmayan şeylerden hesaba çekilmeyecekleri bildirildi.

Amenerrasulü Ne Demek?

Amenerrasulü Kuran'ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi'nin son iki ayetidir. Amenerrasulü, Allah'ın resulüne iman edildiğini beyan eder

Amenerrasulü Sure mi Dua mı?

Amenerrasulü kimileri tarafından sure olarak kimileri tarafında ise dua olarak biliniyor. Amenerrasulü ne sure, ne de duadır. Ama ikisi niyetine de okunabilir. Ameneerrasulü Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetidir.

Amenerrasulü Ne Zaman Okunur?

Amenerrasulü özellikle yatsı namazının arkasından ve gece yatmadan önce okunmalıdır. Bir dert ve sıkıntı anında okunabilir. Şeytandan, cinlerden korunmak için okunabilir. Bunun dışında istenildiği zaman okunulabilir. Amenerrasulü'yü her zaman okumak faydalıdır.

Amenerrasulü Ne İçin Okunur?

Amenerrasulü çok faziletli ve mukaddes bir duadır. Başa gelebilecek bütün felaketlerden ve şeytanın şerrinden korunmak için okunan bir duadır. Maddi ve manevi her müşkül için okunabilir. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için, rızk genişliği için, mal, mülk, başarı istemek için, şifa için, tüm dileklerin kabulü için okunabilir.

Amenerrasulü Abdestsiz Okunur mu?

Dua ederken ya da tesbih çekerken abdestli olmak zorunlu değildir. Amenerrasulü abdestsiz olarak ezbere okunabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Kuran-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması şarttır.

Amenerrasulü Yerine Ne Okunabilir?

Amenerrasulü duasını ezberlemek çok faydalıdır. Fakat ezberlenemiyorsa herhangi bir duayı da okuyabilirsiniz. Bütün duaları okumanın Allah katında sevabı vardır.

Amenerrasulü Nasıl Ezberlenir?

Amenerrasulü ezberlemek zor gibi görünse de aslında zor değildir. Bu surede önce ilk ayeti sonra ikinci ayeti ezberleyerek kolay bir ezber yapabilirsiniz. Her iki ayeti de birden fazla tekrarlarsanız kolayca ezberlemiş olursunuz. En sonunda tümünü tekrar ederek daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ezberleyemiyorsanız duayı kelime gruplarına ayırarak ezberleyebilirsiniz. Ezberin unutulmaması için sık sık tekrar etmeli, iyice pekiştirmelisiniz.

Amenerrasulü ile Yapılan İstek Duası

 • İlk önce abdest alıp niyet edilir.

 • Art arda en az 41 kez ve üzeri Amenerrasulü okunur.

 • Ertesi gün okumaya ara verilir.

 • 1 gün 41 ve üzeri okuyup diğer gün okunmaz. Böyle devam edilir.

 • Bu şekilde Amenerrasulü 7 kez okunur. Yani 7 okuma günü yapılmış olunur.

 • Bu 41 Amenerrasulü okuyanlar için kısa sürede olumlu sonuçlar alındığı söyleniyor.

 • Her dua ve uygulamanın ciddi bir teslimiyet ve inanç gerektirdiğine dikkat edilerek bu uygulama yapılmalıdır.

Amenerrasulu ile İlgili Rüya Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Amenerrasulü Okumak

Rüyada Amenerrasulü duasını okumak hayra yorulur. Rüya sahibinin uzun ve hayırlı bir ömür süreceğine işaret eder. Çocuklarının hayırlı birer evlat olacakları anlamına gelir. Rüyayı gören kimsenin sıkıntılardan ve şeytanın şerrinden korunacağına da işaret eder.

Hz. Ayşe validemiz rüyada Bakara Suresi'nin bir kısmını ya da tamamını okuduğunu gören kimsenin bir yerden diğer bir yere gideceğini ve nasibinin gittiği yerden olacağını söylemiştir. Rüyada Amenerrasulü duası okunduğunu görmek korku ve dehşetten emin olmaya, murada ermeye işaret eder.

Rüyada Amenerrasulü Dinlemek

Rüyada Amenerrasulü duasını dinlemek rüyayı gören kimsenin ömrünün uzayacağına, sıkıntı ve belalara karşı sabırlı olunacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin muradına ereceği anlamına da gelir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön