HABER

Aşı onam formu alma 2021... Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır? Aşı onam formu nedir?

Aşı onam formu alma 2021... Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır? Aşı onam formu nedir?

Aşı işleminin yapılmasının ardından "Aşı onam formu nedir? Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır?" sorularına cevap arayan vatandaşlar, bu formun neden alındığını merak ediyor. Aşılama yapılacak kişilere imzalatılan aşı onam formu aşılama sırasına göre doldurulacak. Form öncelikle sağlık çalışanlarına daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. İşte aşı onam formu detayları...

Çin aşısının yapılmaya başlanmasının ardından aşılama işlemi yapılan vatandaşlara aşı onam formu imzalatılıyor. Aşı onam formu ne demek, aşı onam formu nasıl alınıyor araştırması yapan vatandaşlara bu formun aşılama yapılırken imzalamak gerektiğini paylaşalım.Aşı onam formu aşılama öncesinde; sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

AŞI ONAM FORMU NEDİR?

ONAM, çalışan ve hastanın güvenliğinde, hasta ile paylaşımın artması, hasta ile sorumluluklarının paylaşımının artması - hasta ve çalışan güvenliğinin hukuki boyutunun yasal süreçler doğrultusunda gelişmesi ve hasta ile iletişimin güçlenmesi, için hastanın bilgilendirmesi ve rızasının alınmasıdır.

Hastanın hastalığı hakkında bilgilendirilmesi hasta ve yakınına doktoru tarafından yapılır. Hastaya ya da yakınına; kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler, önerilen tıbbi girişimler, her bir girişimin olası riskleri, yararları ve seçenekleri, tedavi olmaması durumunda gelişebilecek olaylar, tanı, sonuç ve tedavisinin gidişatları doktoru tarafından hastanın anlayabileceği düzeyde anlatılır.

Rıza belgesi hasta tarafından okunup anladıktan sonra, anladığı teyit edilerek hasta ya da hasta yakınına imzalatılır. Her türlü müdahale için ayrı ayrı rıza alınmalıdır. Genel rıza almak geçerli değildir.

Hasta ameliyata girecekse bir gün öncesinden doktoru tarafından ameliyatı hakkında bilgilendirilir. Ayrıca anestezi teknisyeni tarafından anestezinin olası yan etkileri, riskleri ve hastaya uygulanacak anestezi şekli anlatılır ve anestezi bilgilendirme ve rıza belgesi imzalatılarak hastanın rızası alınır.

Hasta ameliyata gitmeden önce hastanın kimlik bilgileri, ameliyatı ve ameliyat bölgesi servis hemşiresi tarafından hastaya sorularak doğrulanır, güvenli cerrahi kontrol listesi doldurulur ve hastanın rızası tekrar teyit edilerek kontrol edilir.

ONAM FORMU İSTENEN DURUMLAR;

Bilgilendirilmesi yapılacak riskli girişimsel işlemler;

Cerrahi İşlemler öncesinde,

Yatarak tedavi verilecek hastalara,

Anestezi verilmesi gerektiren durumlarda,

Endoskopi yapılacak hastalar,

Transfüzyon işlemi öncesinde

Bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte;

İşlemin kim tarafından yapılacağı,

İşlemden beklenen faydaları,

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,§ Varsa işlemin alternatifleri,§ İşlemin riskleri-komplikasyonları,

İşlemin tahmini süresi,

Hastanın adı, soyadı ve imzası,

İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,

Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmalıdır.

Geri Dön