Asker çocuklarına sağlık yardımı yaş sınırı 25

Ankara (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren çeşitli kanunlarda değişiklik öngören tasarıları kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılmasını düzenleyen tasarı ile emeklilik hakkını kazanan subay, astsubay ve uzman jandarmalar Temmuz ve Ağustos aylarında da emekliliklerini isteyebilecekler.

Tasarıyla, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla çocuk için sağlık yardımı yaş sınırı, çocuğun öğrenim durumuna bakılmaksızın 25'e yükseltiliyor. Ayrıca, evlenmemiş kız çocukları için aranan "yardım edilmediği halde muhtaç olma" şartı kaldırılarak, bu kişilerin evleninceye kadar sağlık yardımından yararlanmasına imkan sağlanıyor.

Tasarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmadan önce lisansüstü eğitim yapanlara meslek hayatının başında, 15 yıla kadar kıdem verilmesine imkan sağlayan hüküm yürürlükten kaldırılarak, aynı eğitim veya eğitim kariyeri olan personel arasında eşitsizlik gideriliyor.

Gerek fakülte gerekse yüksek okulları bitirenlerden, gerekse yedek subay veya er kaynağından muvazzaf subaylığa geçirilenlerden, subay nasbedilmesinden önce tıpta uzmanlık veya doktora öğrenimi tamamlayanlar ile doçentlik unvanı alanlara; aynı eğitim seviyesi veya akademik kariyeri haiz diğer muvazzaf personel gibi lisansüstü öğrenim kıdemi alma olanağı getiriliyor.

Tasarıyla, askeri öğrencilerin istifa hakları da yeniden düzenleniyor. Buna göre; TSK eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler; askeri öğrenciler lisans seviyesinde 4. sınıfın, önlisans seviyesinde 2. sınıfın, ortaöğretimde son sınıfın Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını ödemek suretiyle istifa edebilecek.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten sonra astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içinde kendilerine yapılan masrafları ödemek şartıyla istifa etme hakkına sahip olacak.

Milli güvenlik bilgisi dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek personele, 7 saatin üzerinde girdiği ek dersler için ücret ödenecek.Düzenlemeyle, kendi isteğiyle emekli olan kıdemli albaylara, "kadrosuzluk tazminatı" ödenmesi öngörülüyor.

Soruşturma ve kovuşturması devam eden personele, davaları bitinceye kadar rütbe bekleme süreleri ile rütbe karşılığı yaş haddi uygulanmayacak.

Komisyonda kabul edilen Askerlik Kanununda değişiklik öngören tasarı da askere alınma ile ilgili her türlü işlemlerde Milli Savunma Bakanlığını yetkili kılıyor.

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununda değişiklik yapılmasını düzenleyen tasarı ile de Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına da diğer kuvvet komutanlıklarında olduğu gibi çavuş yetiştirme yetkisi tanınıyor.

Harp Akademileri Kanununda değişiklik yapan tasarı ise Askeri Bilimler Araştırma Merkezinin, Harp Akademilerindeki enstitülerin bünyesine alınmasını öngörüyor.