HABER

Askerden dönen sözleşmeli personele iyi haber

Askerden dönen sözleşmeli personele iyi haber

Ankara (AA)- Bursa 3. İdare Mahkemesi, bir sözleşmeli personelin askerlik dönüşü işe başlatılmaması nedeniyle açılan davada, göreve başlama talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Türk Sağlık-Sen'in üyesi adına açtığı davada, Bursa Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli tıbbi sekreter olarak çalışan bir sendika üyesinin, askerlik dönüşü görevine başlamak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 20 Eylül 2007 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.
Dava dilekçesinde, sendika üyesinin askerlik dönüşü göreve başlamak için yaptığı başvurunun, sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslarda hüküm bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da sözleşmeli personelin askerlik nedeniyle ayrıldığı görevine başlatılıp başlatılmayacağı konusunda bir hüküm bulunmadığı, askerlik hizmetinin anayasal ve yasal bir yükümlülük ve mecburi bir kamu görevi olduğu ifade edildi. Dilekçede, askerlik dönüşü göreve başlama hususunda bir hüküm bulunmamasının askerlik hizmetini ifa edenler aleyhine sonuç doğuracak şekilde yorumlanmasının adalet ve hakkaniyete aykırı olduğu savunuldu.
Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararında, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapan ve askerlik hizmeti ile yükümlülüğü bulunan kamu personelinin askerlik dönüşü yeniden işe başlamaları konusunda mevzuatta açık ya da örtülü bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, bunun yanında "personel hukuku alanında temel kanun" olarak nitelendirilebilecek Devlet Memurları Kanunu'nda, devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumların da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorunda oldukları vurgulandı.

Sözleşmeli olarak çalışan erkek personelin askerlik sebebiyle sözleşmesini fesh etmek zorunda kaldığına, aynı statüde bulunan ve askerlik yükümlülüğü bulunmayan kadın personel için sözleşmenin feshinin söz konusu olmadığına işaret edilen kararda, bu durumun, askerlik yükümlüsü olan personel aleyhine çalışma hayatında olumsuz etkiler yarattığı kaydedildi. Kararda, şöyle denildi:

"657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışan ve askerlik hizmeti yükümlülüğü bulunan personelin, askerlik sebebiyle sözleşmesinin fesh edilerek askerlik dönüşü yeniden sözleşme imzalanmaması Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, mevzuatta boşluk bulunduğundan bahisle sözleşme imzalamama şeklinde ortaya çıkan tavrın, Anayasa ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre askerliğin bir hak olduğu kadar erkekler için bir
mecburiyet olduğu da göz önüne alındığında, yasal mevzuatta bulunan boşluğun idarece doldurulması gerektiği ve mevzuatta sözleşmeli personelin askerlik dönüşü eski göreve başlatılması ya da başlatılmaması şeklinde bir hüküm bulunmamasının, askerlik hizmetini ifa edenler aleyhine sonuç doğuracak şekilde yorumlanarak işlem tesis edilmesinin hak ve nesafet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği açıktır.

Bu durumda, Bursa Devlet Hastanesi'nde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli tıbbi sekreter olarak görev yapan davacının askerlik dönüşü görevine başlamak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Bursa 3. İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön