HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Bakara suresi ilk 5 ayeti ne için okunur? Bakara suresi ilk 5 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresi, çok sayıda fazilete sahip olmasıyla bilinir. İslam dini araştırmacıları ve Kuran-ı Kerim okuyucuları, özellikle bu surenin ilk 5 ayeti üzerinde durur. Çünkü bu ilk 5 surenin faziletleri oldukça güçlüdür. Kişi bunları 21 defa okuduğunda malının ve mülkünün artacağı söylenir. Bereket getireceğine inanılan Bakara suresinin ilk 5 ayetinin okunuşu merak edilir. Peki, bu ilk 5 ayetin okunuşu ve meali nedir?

Bakara suresi ilk 5 ayeti ne için okunur? Bakara suresi ilk 5 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

İçindekiler

 • Bakara suresi ilk 5 ayet nedir?
 • Bakara suresi ilk 5 ayeti okunuşu nedir?
 • Bakara suresinin ilk 5 ayeti ne için okunur?
 • Bakara suresinin ilk 5 ayetinin faziletleri nedir?

Kuran-ı Kerim’de ikinci sırada yer alan ve kitaptaki en uzun sure olarak bilinen Bakara suresi, ismini 67 – 73. Ayetler arasında yer alan bakara kelimesinden alır. Bu sözcüğün anlamı ise sığır demektir. Toplamda 286 ayete sahip olan Bakara suresinin ilk ayetlerinin Mekke’de, hicretten sonra ise diğer ayetlerin Medine’de indiği düşünülür. Çok uzun bir sure olduğu için genel olarak namazlarda okunmaz ancak ilk 5 ayetinin namazlarda okunması gerekir. Bu nedenle pek çok kişi Bakara suresinin ilk 5 ayetini ezberlemeye çalışmaktadır.

Bakara suresi ilk 5 ayet nedir?

Bakara suresi ilk 5 ayet, hem faziletleri hem de namazda okunması gerektiği için bilinmesi gereken ayetlerdendir. Bereket getirildiğine inanılan bu ayetler ise Arapça olarak şu şekilde yazılır:

0

Bakara suresi ilk 5 ayeti okunuşu nedir?

Bakara suresi 1 5 ayet okunuşu Türkçe olarak nasıldır diye araştırılır. Özellikle namazda ve gün içinde bu ayetleri okumak isteyenler, Türkçe okunuşu öğrenerek ezberlemeye çalışır. Bakara suresinin ilk 5 ayetinin okunuşu aşağıda verilmiştir:

 • Elif-lâm-mîm.
 • Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
 • Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
 • Vellezîne yu'minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
 • Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Bakara suresi ilk 5 ayeti Türkçe anlamı da şu şekildedir:

 • Elif-lâm-mîm.
 • İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.
 • (Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;
 • Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.
 • Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır.

Bakara suresinin ilk 5 ayeti ne için okunur?

Bakara suresinin okunma nedenleri arasında sıkıntıları azaltmak, korkuyu dindirmek, Allah’ı zikretmek gibi önemli faziletler yer alır. Ayrıca şeytanın vesveselerini uzaklaştıran Bakara suresi, kötü cinleri de hane içinde kovar. Bakara suresinin ilk 5 ayetini günlük ibadetlerde, namazda ve kurban kesmeden önce okumak gerekir.

Bakara suresinin ilk 5 ayetinin faziletleri nedir?

Bakara suresinin ilk 5 ayetinin fazileti ve sırları özellikle bereket açısından önemli faydalara sahiptir. Ayrıca bu surede sık sık hesap gününden bahsedilir. Yani hesap günü geldiğinde hiç kimsenin birbirine yardım edemeyeceğinden ve herkesin kendinden dolayı hesaba çekileceği vurgusu yapılır. Bu sureyi sık sık okumak, ahiret gününü hatırlamaya ve takva sahibi olarak günah işlemekten kaçınmaya yardımcı olur. Bakara suresinin ilk 5 ayetini 21 defa okuyan kişilerin mal ve mülkünün artacağına inanılır. Evlere bolluk getirdiği gibi hanedeki cinleri ve şeytanları uzaklaştırma gibi faziletleri de vardır.


Mynet Youtube

En Çok Aranan Haberler