Bir yılda 237 bin kadın neden işten ayrıldı?

Bir yılda 237 bin kadın neden işten ayrıldı?

ANKARA (ANKA) -CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılma oranının 1990 yılından bu yana düştüğünü belirterek "TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre, bir yılda 237 bin kadın çalışan işinden ayrılıp evine kapandı. Bunun nedenini araştırdınız mı?" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, AKP iktidarıyla birlikte kadın haklarında yaşanan gerilemeyi Meclis gündemine getirdi. AKP hükümetinin, kadınların çalışmalarına sıcak bakmadığının, kamu kurumlarındaki personel alım ve görevlendirmelerde göze çarptığını savunan Topuz, buna örnek olarak da "2003 yılında DSİ Genel Müdürlüğünce alınacak 65 inşaat mühendisi için yalnızca erkek inşaat mühendisi alınacağı ilanı verilmesi, Orman Genel Müdürlüğünce alınacak 82 mühendisten 74'ünün erkek olma koşulu aranması, Merkez Bankası İdare Merkezi ile Banknot Matbaası Genel müdürlüğünce işe alımlarda erkek aday ifadesinin kullanılması, TPAO'nun 2004 tarihli sınav ilanında, cinsiyet ayrımı yapılması, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun göreve gelir gelmez bayan il müdürlerini doğu illerine geçici görevle sürgüne göndermesi" gibi uygulamaları gösterdi.

Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılma oranının 1990 yılında yüzde 34.1 iken,2002 yılında yüzde 26.9, 2004'te yüzde 25.4 ve 2006'da da yüzde 24.9'a gerilediğine işaret eden Topuz, Bakan Çubukçu'ya şu soruları yöneltti:

"TÜİK'in yaptığı araştırmadan görüleceği üzere, bir yılda 237 bin kadın çalışanın işinden ayrılıp ve evine kapanma nedeni bakanlığınızca araştırılmış mıdır? AKP iktidarları döneminde bazı kamu kurumlarında, kadınlara karşı ortaya konulan ayrımcı uygulamaların önlenmesi konusunda bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur? Olmuş ise ne tür bir sonuç alınmıştır? Başbakanın da teşrif edeceği, kadın ve erkek eşitliğini öne çıkaran ‘eşitlik güçlendirir' konulu panel, iddia edildiği üzere kadınlar üzerinden siyasi rant sağlamak mıdır? Bakanlıklara ve diğer kamu ve kurumlarına 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana kaç kadın yönetici atanmıştır? Bugün itibariyle bakanlıklar ile diğer kamu ve kurumlarında üst düzey kadın yönetici sayısı nedir? AKP hükümetinin TBMM'ne getirmiş olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısında, kadınlarda emzirme yardımı süresinin 6 aydan 1 aya indirilmesi, yetim kız çocuklarına verilmekte olan 24 aylık tutarındaki evlilik yardımının 12 aya indirilmesi, AKP iktidarının kadın hakları konusunda çelişki içerisinde olduğunu mu göstermektedir?" (ANKA)