Çevre Kirliliği nedir?

Çevre Kirliliği nedir?

Çevre kirliliği, doğanın insan eliyle yapay bir şekilde bozulmasına verilen isimdir. Ekosistemi ve döngüyü bozma eylemleri, kirlenme şeklinde tarif edilmektedir. Çevre, en basit tanımıyla dünya üzerinde yaşayan canlıların, hayatları boyunca ilişki kurduğu dış ortamdır. Birçok kaynakta ‘ekosistem’ olarak tanımlanmaktadır. Hava, toprak ve su bu çevrenin fiziksel unsurlarını teşkil eder. İnsan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalar ise bu ekosistemin biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Ekosistem yani çevrenin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerine ve cansız ögeler üzerindeki yapısal zararlarına ‘çevre kirliliği’ denir. Bu kirlilik yabancı maddelerin hava, toprak ve suya karışmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yapay olarak yani insan eliyle yaratılan kirliliğin doğaya verdiği tahribat her geçen gün artmaktadır.

Çevre Kirliliği Haberleri