CHP'den KİT personeli teklifi

HP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, KİT’lerde çalışan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, TBMM Başkanlığı’na, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

-GEREKÇE-

Teklifin gerekçesinde, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi işçi statüsünde görev yapan 267 yüksekokul mezunu personelin mağduriyetinin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29’uncu maddesine göre, 7 Haziran 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun kararı ile giderildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Ancak ETİ Holding A.Ş, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikası (SEKA), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu(MKEK) gibi birçok kurumda aynı şartlarda görev yapan binlerce yüksekokul mezunu mevcut olup, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmaktadırlar.

Anayasasının eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak tüm KİT’lerde görev yapan 2 ve 4 yıllık yüksekokul mezunu personelin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.”

Teklif, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye geçici madde eklenmesini öngörüyor.

Teklife göre, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan; 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgili Genel Müdürlüğe başvurmaları halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarına atanacaklar. Bunlara “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanmayacak. Bu kapsamda yapılacak yazılı başvurularda, statü değişikliği neticesinde ücretler, emekli ikramiyeleri ve sosyal güvenlik hakları dahil özlük haklarında meydana gelebilecek değişikliklerin başvuru sahibi tarafından kabul edildiği açıkça belirtilecek.

ANKA