CHP'li Topuz, TOKİ'nin villa kentlerini sordu

ANKARA (ANKA) - CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a "TOKİ ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan villa kentler ve tatil köyleri projesi konusunda görüşünüz alındı mı?" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın "Çanakkale'den Mersin'e kadar sahil bandında özellikle kaplıcaların bulunduğu yörelerde, yabancılar için villa kentler ve tatil köyleri kuracakları"nı açıkladığı ve TOKİ ile Maliye Bakanlığı arasında da 17 Mart'ta bir protokol imzalandığını kaydetti. Topuz, önergesinde "protokole göre Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye bedelsiz devredilen hazine taşınmazları üzerinde, idare tarafından ‘arsa karşılığı gelir paylaşımı' yoluyla, villa kentler ve tatil köyleri inşa ettirilecektir." Dedi. Bakan Günay'a, TOKİ ile Maliye Bakanlığı arasındaki proje konusunda bakanlığının görüşlerinin alınıp alınmadığını soran Topuz, şu soruları yöneltti:

"Turizm potansiyeli olan bölgelerde, yabancılara villa kentler ve tatil köyleri kurmayı amaçlayan bu proje, ülke kalkınma planlarına, bakanlığınız kuruluş yasasına, turizm Teşvik yasası ile ilgili yönetmeliklere uygun mudur? Yapılmak istenilen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve sorumluluk alanına bir müdahale değil midir? Bu proje; TOKİ ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlığınızın ‘Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı'ndan haberdar olmadığını mı göstermektedir?"

YABANCI YATIRIMCILARIN SATIN ALDIĞI TAŞINMAZLAR

Topuz, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği bir başka soru önergesinde de Anayasa Mahkemesi'nin 11 Mart 2008 tarihli yabancı yatırımcıların taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri konusundaki kararını hatırlatarak "4875 sayılı yasa kapsamında ülkemizden taşınmaz edinen yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan şirketler, hangi ülke uyruğuna tabidirler, bu şirketlerin isimleri ve sayıları nedir? Ülkemizin hangi bölgelerinde, kaç metrekare taşınmaz sahibi olmuşlardır? Yabancı şirketler ve yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinim hakkı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar yasası uyarınca, hangi proje ve yatırımlar için verilmiştir? Sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kalmaktadır. Yabancı şirketler ve yabancı sermayeli şirketlerin, bu yerler içerisinde kalan taşınmaz miktarı nedir?" sorularını yöneltti.