DİSK, 65 yaşı protesto etti

İSTANBUL (ANKA)- DİSK, emeklilikte 65 yaş sınırının kaldırılmasına ilişkin talebin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kabul edilmediğini hatırlatarak, prim gün sayısının düşürülmesinin, 65 yaş koşulu kaldırılmadığından somut bir kazanım anlamına gelmeyeceğini kaydetti.

DİSK'ten yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 24 Mart'ta görüşüldüğü ve Emek Platformu'nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS)'na yönelik taleplerinin yeniden değerlendirildiği hatırlatıldı. Görüşme kapsamında kabul edilen ve edilmeyen talepler olduğu belirtilen açıklamada, bu taleplere ilişkin bir değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, emeklilik yaşının kadınlar için pozitif ayrımcılık gözetilerek 58, erkekler için de 60 yaş olması talebinin Bakanlık tarafından kabul edilmediği dile getirilerek, "Buna karşın, 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısının, 7 bin 200 güne indirilmesi, Bakanlıkla yapılan görüşmede kabul edilmiştir. Prim gün sayısının düşürülmesi, 65 yaş koşulu kaldırılmadığından somut bir kazanım anlamına gelmemektedir" denildi.

Açıklamada, Bakanlıkla yapılan görüşmede emekli aylıkları ve bağlanacak diğer aylıkların hesaplanmasında kazançların güncellenmesinde kullanılacak "güncelleme katsayısı"na refah payının yüzde 30 yerine yüzde 100 olarak yansıtılmasına yönelik talebin kabul edilmediği ifade edildi. Bu talebin reformun gerekçelerini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunun öne sürülerek kabul edilmediği söylenen açıklamada, "Bu hesaplamada ulusal gelir artışının neden yüzde 30'unun alındığı sorusunun yanıtı, sosyal devlet ve gelirin adil dağılımını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir anlayışı yansıtmaktan uzaktır. Bu durum, Anayasa Mahkemesi'nin, aylıkların güncellenmesinde refah payının gözetilmesi gerektiğine ilişkin iptal gerekçesine açıkça aykırıdır" denildi.

-"AYLIKLARIN ALT SINIRI OLARAK ÖNERİLEN ORAN DA KABUL EDİLMEDİ"

İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu sakat kalanlara ödenecek gelirin aylık tutarına uygulanması talep edilen alt sınırın kabul edilmediğine dikkat çekilen açıklamada, aylıkların alt sınırı olarak önerilen oranın da kabul edilmediği ifade edildi. Açıklamada, bağlanacak aylık ve gelirlerin alt sınırının sigortalı ve geçindirmekle zorunlu olduğu aile fertlerinin asgari ölçülerde geçimlerini sağlayacak yeterlilikte olması gerektiği belirtilerek, emekli aylıklarının yükseltilmesinde, enflasyon oranı ile birlikte, önceki yıl gerçekleşen refah payının da dikkate alınması talebinin de kabul edilmediği dile getirildi.