HABER

Diyanet'te köklü değişiklik

Hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısında köklü değişikliklere gidiyor.

ANKARA (İHA) - Hazırlanan taslağa göre Diyanet İşleri Başkanı'nın görev süresi 5 yılla sınırlandırılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, görev alanına giren konularla radyo ve televizyon yayını yapma yetkisi tanınacak.

Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik, bugün Meclis'te CHP ve MHP gruplarını ziyaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısında planlanan değişikliklere ilişkin bilgi verdi. Hükümetin muhalefetin görüşüne sunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, kurumun yapısında önemli değişiklikler öngörüyor. Taslakla Diyanet İşleri Başkanı'nın görev süresinin sınırlandırılması hedefleniyor. Mevcut kanuna göre süre sınırı bulunmazken, taslakta Diyanet İşleri

Başkanı'nın görev süresi 5 yılla sınırlandırılıyor. Bir kişi en fazla 2 kez başkan olarak atanabilecek. Başkanın emeklilik yaşı da 67 olarak düzenlenecek. Başkan yardımcısı kadrosunun başkan vekiline dönüştürülmesini öngören taslakta, 5 olan başkan yardımcısı sayısı 2 başkan vekili olarak belirlendi ve başkan vekillerinin görev sürelerinin başkanın görev süresiyle sınırlı tutulması uygulaması getirildi.

Taslağa göre Din İşleri Yüksek Kurulu'nun statüsü ve üyelerinin görev süresi yeniden belirlenecek. Buna göre, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı olduğu hükmü yerine 'başkanlığın sadece dini konularda en yüksek karar ve danışma organı' olduğu ifadesi yer alacak. Mevcut yasada hatalı veya noksan basılan Kur'an-ı Kerimler'le ilgili düzenleme bulunmazken, hazırlanan düzenlemeye göre hatalı basılan Kur'an-ı Kerimler sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla toplatılabilecek.

Yasaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın radyo ve televizyon yayını yapma yetkisi bulunmuyor. Yeni düzenlemeye göre Diyanet İşleri Başkanlığı, görev alanına giren konularda radyo ve televizyon yayını yapabilecek. Bu amaçla RTÜK Kanunu'nda değişiklik yapılacak ve Başkanlığa ulusal bazda frekans ve kanalların ücretsiz tahsis edilmesi sağlanacak.

Dini yüksek öğrenim görmüş personelin uzmanlaşması amacıyla hizmet içi eğitim vermek üzere Dini Yüksek İhtisas Merkezleri açılacak. Taslakta milletvekili seçimleri ve yerel seçimlere katılan Diyanet personeline ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Mevcut yasaya göre seçilemeyenler eski görevine dönebilirken, taslağa göre seçime katılan ancak aday gösterilmeyen veya seçimi kaybeden personel eski görevine dönemeyecek. Bu personel, kazanılmış haklarına uygun kadroya atanacak.

Yeni düzenlemeye göre il müftüleri ve 4 yıllık dini yüksek öğrenim alan daire başkanları, başkanlık vaizliğine atanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, kariyer meslek niteliğinde Diyanet İşleri uzmanı ve uzman yardımcıları istihdam edilebilme imkanı sağlanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacak 12 kişinin iki katı aday belirlenecek. Mevcut yasaya göre il müftüleri kendi aralarından temsilci gönderebilirken, taslağa göre il müftülerinin tamamı kurula doğrudan katılabilecek. Başimamların ve başvaizlerin de kurulda temsilci bulundurabilmesi sağlanacak. Vaizler, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılacak. Aynı sistem Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler ve müezzinler için de uygulanacak. Öğretmenlere olduğu gibi Kur'an kursu öğreticilerine de öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Yüksek öğrenim görmüş personelin uzmanlaşması amacıyla Başkanlık bünyesinde Dini Yüksek İhtisas Merkezleri açılacak.

Başkanlık hizmetlerinin her kademesinde din hizmetlerini yürüten personel, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda TCK uygulaması bakımından kamu görevlisi sayılacak ve bunlar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Geri Dön