HABER

Eğitim - Bir - Sen’den 2018 raporu

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme” raporunu kamuoyuyla paylaştı.Acar, yaptığı açıklamada, “Bu raporla birlikte eğitime erişim ve katılım; eğitimin çıktıları; öğretmenler ve okulların yetkileri; eğitim-öğretim ortamları; finansman olmak üzere toplam 24 gösterge üzerinden eğitim sisteminin mevcut fotoğrafı ve ihtiyaçları ortaya konuldu” dedi.Acar, kişi ya da toplumların eğitilmediği sürece potansiyeli, öğretilmediği sürece kapasitenin büyütülemeyeceğini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme” raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Acar, yaptığı açıklamada, “Bu raporla birlikte eğitime erişim ve katılım; eğitimin çıktıları; öğretmenler ve okulların yetkileri; eğitim-öğretim ortamları; finansman olmak üzere toplam 24 gösterge üzerinden eğitim sisteminin mevcut fotoğrafı ve ihtiyaçları ortaya konuldu” dedi.
Acar, kişi ya da toplumların eğitilmediği sürece potansiyeli, öğretilmediği sürece kapasitenin büyütülemeyeceğini vurguladı. Ramazan Acar, raporda öğretmeni konu edilen bölümlere ve göstergelere dair öne çıkan hususları şu şekilde ifade etti:
“TIMSS ve PISA gibi uluslar arası mukâyeseli çalışmalar, en başarılı eğitim sistemlerinde anahtar rolün öğretmenler olduğunu gösteriyor. Öğretmenlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin, müfredattan da öğretim teknik ve materyallerinden de çok daha yüksek ve anlamlı olduğu gözüküyor. Öğretmenler, dezavantajlı öğrencilerin dezavantajını ortadan kaldıracak en önemli unsur olarak tanımlanmaktadır. UNESCO, ILO, UNICEF ve UNDP genel direktörlerinin 2014 Dünya Öğretmenler Günü’nde yayımladıkları ortak bildiride, ‘Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar iyidir. Öğretmenler, evrensel ve herkes için kaliteli eğitim açısından vazgeçilmezdir’ vurgusu yapılıyor. Eğitim-Bir-Sen olarak biz de Türkiye’deki eğitim sistemini daha iyi hâle getirmede en önemli unsurun öğretmen olduğunu savunuyoruz. Raporda öne çıkan bir diğer bulgu ise öğretmen ve okul yöneticilerinin maaş ve ücretleridir. Türkiye’deki, başta okul yöneticileri olmak üzere, öğretmenlerin maaşları ve yıllık gelirleri, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşük olduğu gözlenmektedir”.
Açıklamasında bu hususa da işaret eden Bursa Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, tablonun eğitime önem verme iradesine yeni ve büyük Türkiye hedefine de uygun olmadığını Türkiye’deki öğretmenlerin mesleki kıdemleri arttıkça memnuniyetsizlik düzeyi de maalesef arttığını, bundan dolayı hem öğretmenlerin, hem okul idârecilerinin ücretlerinde iyileştirmenin gecikmeden yapılmasını istedi.
Yine raporda, MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşların yayımladığı açık veriler ile her yıl yayımladığı Bir Bakışta Eğitim raporu üzerinden OECD verileri kullanıldı. Bu noktada, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim-Bir-Sen’in talebine olumlu cevap vererek açık istatistiklerde olmayan birçok veriyi paylaştığını ve daha geniş düzlemde analiz yapma imkânı sağladığını söyleyen Acar, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sendika adına teşekkür etti.

Geri Dön