Hakim mülakat sınavı durdurdu

ANKARA (ANKA)- Danıştay 12. Dairesi, bin 3 adli yargı yargıç adaylığı sınavında ÖSYM tarafından kullanılacak puanlama yönteminin gerçek başarıyı yansıtmaktan uzak olduğu yönünde Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) yaptığı başvuruyu haklı buldu. Danıştay, bin 3 adli yargı ve yargıç adaylığı yazılı yarışma sınavının yürürlüğünü durdurdu.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası mülakata bin adli yargı yargıç adayı alınmıştı. Mülakatların tamamlanmasının ardından Danıştay'ın verdiği karar sonrası gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık, yeni bir yasal düzenleme yapmazsa mülakat sınavına giren adayların akıbeti belirsizliğini koruyacak.
Adalet Bakanlığı, 3 Kasım 2007 tarihindeki sınavda, adayların gerçek puanlarını yansıtan değil, puanların yüksek olarak açıklanmasına neden olan bir formül uyguladığı iddiasıyla YARSAV tarafından dava konusu edilmişti.

YARSAV, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının, bu sınavın dayanağını oluşturan ilan duyurusunun 4. bendindeki, standart sapmanın 10 olarak belirlenmesine yönelik kural ile aynı bendin ikinci paragrafındaki 'ağırlıklı' sözcüğü ile başlayıp 'büyüğü' sözcüğü ile biten bölümünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.

YARSAV'ın başvurusunu görüşen Danıştay 12. Dairesi, söz konusu düzenlemeler ve sınavın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. YARSAV, Danıştay'ın verdiği karar sonrası yürütmeyi durdurma kararına uyulması için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu. Yarsıv'ın başvurusunun ardından Adalet Bakanlığı, internet sitesinde açıklama yaptı.

-BAKANLIK, ‘ATAMA YAPILMAYACAK'
Adalet Bakanlığı YARSAV'ın başvurusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada Danıştay'ın verdiği karara uyacaklarını ve mülakat sınavını kazananların atamalarının yapılmayacağını duyurdu. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:
"Dava konusu yazılı sınava girerek mülakata katılmaya hak kazanan 1003 aday arasında 30 Mart 2008 tarihinde yapılacağı bildirilen adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavına girecekler olduğu değerlendirilerek sonuçlar mevcut duruma göre ilan edilmiştir. Yargı kararlarına saygılı bir Kurum olarak mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması hususunda yeni bir karar verilinceye kadar ek 1 listede başarılı oldukları belirtilen adayların atamaları yapılamayacak, dava sonucuna göre ilgililerin durumları değerlendirilecektir"

Bakanlık, 2008 de açıklanan sınavlarda Danıştay'ın iptal ettiği şekilde sınav yapılmayacağını da açıkladı. Bakanlık 3 kasım tarihinde mülakata katılan adaylara uyguladığı formülden vazgeçmiş oldu.