HABER

Hüvallahüllezi suresi okunuşu: Hüvallahüllezi suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Halk arasında Hüvallahüllezi suresi olarak bilinen ayetler, Haşr Suresinin son 4 ayetidir. Müslümanlar tarafından sabah ve akşam namazlarından sonra, tesbihat yapılırken okunan Hüvallahüllezi suresi, İslam alemi için son derece önemlidir. Bunun için Hüvallahüllezi suresi okunuşu, anlamı ve surenin faziletleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Hüvallahüllezi suresi okunuşu: Hüvallahüllezi suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Hüvallahüllezi Arapça Okunuşu
 • Hüvallahüllezi Suresi Anlamı
 • Hüvallahüllezi Suresi Faydaları
 • Hüvallahüllezi Ne Demek?
 • Hüvallahüllezi Suresi Kaç Ayet?
 • Hüvallahüllezi Hangi Surede Bulunur?
 • Hüvallahüllezi Kaçıncı Sayfada Bulunur?
 • Hüvallahüllezi Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Hüvallahüllezi Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Hüvallahüllezi Suresi Ne İçin Okunur?
 • Hüvallahüllezi Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Hüvallahüllezi Suresi Nasıl Ezberlenir?

Peygamber Efendimizin hadislerinde sıklıkla vurgulanan Hüvallahüllezi konusu itibarı ile Allah'ın sıfatları ve fiillerinden bahseder. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik ve bunun gibi bazı isimleri ile beraber Allah'u Teala'yı zikretmek için okunan Hüvallahüllezi duası, son derece derin ve katmanlı bir anlam dokusu ihtiva eder. İslam geleneğinde sıklıkla sabah ve akşam namazlarının sonrasında üç kez "Euzü billahi's-semi'il-Alimi mine'ş-şeytanirracim" dendikten sonra okunmaya başlanan Hüvallahüllezi Suresinin bu şekilde okunması Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir ve dolayısıyla müstehap hükmündedir. Hüvallahüllezi Suresi okunuşu ve anlamı gibi bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte Hüvallahüllezi Suresi okunuşu, anlamı ve Hüvallahüllezi faydaları…

Hüvallahüllezi Arapça Okunuşu

Bu bölümde sizlere aktardığımız Hüvallahüllezi okunuşu ile Haşr Suresinin bu son 4 ayetini ezberleyebilir ya da okuyabilirsiniz. Arap alfabesini bilmeyen okuyucularımız, Hüvallahüllezi Türkçe okunuşu üzerinden ayetleri okurken bir yandan da sureyi dinleyerek kelimelerin doğru telaffuzunu kolaylıkla öğrenebilir.

Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne). Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu). Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). * Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Hüvallahüllezi Suresi Anlamı

Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. * O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hüvallahüllezi Suresi Faydaları

Hüvallahüllezi fazileti bakımından İslam kaynaklarında geniş yer verilen bir suredir. Allah'u Teala'nın Esmaü'l Hüsna'da bulunan 15 isminin zikredildiği sure, bu yönü ile son derece derin ve anlamlı bulunmuştur. Bu doğrultuda İslam alimleri tarafından Allah'ı zikretmek için sıklıkla okunması tavsiye edilen Hüvallahüllezi, Rasulullah'ın hadislerinde de büyük ölçüde vurgulanarak öne çıkarılmıştır.

 • Malik bin Yesar'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz; sabahları üç kez "Euzü billahi's-semi'il-Alimi mine'ş-şeytanirracim" dedikten sonra Hüvallahüllezi okuyan kimseye, Allah'u Teala'nın 70 bin meleği vekil kılarak dua ve istiğfar edeceğini söylemiştir. Aynı rivayette Rasulullah, bu kimsenin o gün vefat ederse şehit hükmünde sayılacağını belirtmiştir. Rivayete göre akşam namazından sonra okunan Hüvallahüllezi de aynı derecede sayılmaktadır.

 • Allah'ın İsm-i Azam'ının Haşr Suresinin son altı ayetinde olduğuna dair rivayetler vardır. Nitekim bu altı ayetin dördü halk tarafından Hüvallahüllezi Suresi olarak anılan ayetlerdir.

 • Cennet ve cehennemliklerin bir ya da aynı olmadığı ifade edilen Hüvallahüllezi Suresi, insanı Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü ve derinliği anlayarak düşünmeye teşvik etmesi sebebi ile de okunabilir.

 • Allah'ın azametini ifade eden Hüvallahüllezi Suresi, müminlerin Allah'a tabi olduğunun bir ifadesi olması bakımından son derece kıymetlidir.

 • Hüvallahüllezi Suresini sıklıkla okuyanların cennete girmesinin vacip olacağı rivayet edilmiştir.

Hüvallahüllezi Ne Demek?

Haşr Suresinin son üç ayetinin başlangıcında sıklıkla tekrar eden bu tabir, halk arasında bu ayetlere Hüvallahüllezi Suresi denmesine sebep olmuştur. "Hüvallahüllezi" ibaresi ifade ettiği anlam bakımından "O, öyle bir Allahtır ki" şeklinde Türkçe'ye tercüme edilebilir.

Hüvallahüllezi Suresi Kaç Ayet?

Hüvallahüllezi, aslında Haşr Suresinin son 3 ya da 4 ayetidir ve müstakil bir sure değildir. Hadis kitaplarındaki rivayetlerin bir kısmında "'lev enzelna'dan aşağısı" ibaresi geçtiği için İslam alimlerinin çoğunluğu Hüvallahüllezi duasını son 4 ayet olarak kabul etmiştir. Ancak kimi hadislerde son 3 ayet ifadesi de geçmektedir.

Hüvallahüllezi Hangi Surede Bulunur?

Hüvallahüllezi, Haşr Suresi içerisinde yer alır ve surenin son 3 ya da 4 ayetidir. Kimi kaynaklar 4 ayet kabul ederek duayı "lev enzelna" ibaresinden başlatırken kimi kaynaklar ise doğrudan "Hüvallahüllezi" ifadesinden başlatır ve 3 ayet kabul eder.

Hüvallahüllezi Kaçıncı Sayfada Bulunur?

Haşr Suresinin 21, 22, 23 ve 24. ayetleri olarak kabul edilen Hüvallahüllezi, Kur'an-ı Kerim'de 28. cüz içerisinde ve 547. sayfada yer alır. Ancak bazı Kur'an-ı Kerim basımlarının farklılığından ötürü bir sayfa önde ya da arkada da olabilir.

Hüvallahüllezi Suresi Nerede İndirilmiştir?

Hüvallahüllezi ayetlerinin bulunduğu Haşr Suresi, Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayetten oluşan bu surenin bahsi geçen son 4 ayeti için de farklı bir rivayet yoktur.

Hüvallahüllezi Suresi Ne Zaman Okunur?

Hüvallahüllezi Suresini okumak ile ilgili herhangi bir kısıtlamadan söz etmek mümkün değildir. Ancak özellikle sabah ve akşam vakitlerinde okunmasının önemi, dini kaynaklarda sıklıkla vurgulanmıştır. Sabah ve akşam namazlarının ardından okunmasına dair Rasulullah'tan gelen özel bir rivayet yoktur, rivayetlerde sadece sabah ve akşam vakitleri geçmektedir. Bu doğrultuda İslam alimleri düzenli bir okuma zinciri tespit edebilmek amacıyla sabah ve akşam namazlarının ardından tesbihat esnasında okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Hüvallahüllezi Suresi Ne İçin Okunur?

 • Rasulullah, Hüvallahüllezi Suresini okuyanlara, o gün 70.000 meleğin dua ve istiğfar edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca bu kişinin vefat ettiğinde şehit hükmünde sayılacağı da aynı hadiste geçmektedir.
 • Sıklıkla Hüvallahüllezi okuyan kimseler için cennetin vacip olacağı aktarılmıştır.
 • İsm-i Azam'ın bu ayetler arasında aranması gerektiğine dair rivayetler vardır.
 • Tefekküre sevk eden anlamı ile Hüvallahüllezi, Kur'an-ı Kerim'in azameti üzerine düşünmek için de okunabilir.

Hüvallahüllezi Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayet ya da sureleri mushaf üzerinden okuyabilmek için abdestli olmak gerekir. Ancak Hüvallahüllezi de dahil olmak üzere herhangi bir sure ya da ayeti ezberden okumak için abdest almak şart değildir.

Hüvallahüllezi Suresi Nasıl Ezberlenir?

Hüvallahüllezi Suresi, Haşr Suresinin son 3 ya da 4 ayetidir. Dolayısıyla ezberleme açısından bakıldığında oldukça kısa olduğu söylenebilir. Yeterli okuma ve tekrar sayesinde Hüvallahüllezi kolaylıkla ezberlenir. Ancak çalışma sürecini daha verimli bir hale getirmek için çeşitli ezberleme tekniklerinden faydalanılabilir.

 • Ezber kapasitenize göre küçük kelime gruplarını ezberleyip bunları tekrar etmek başlangıç için teşvik edici adımlar atmanıza olanak sağlar.
 • Sureyi mahreç ve telaffuz detaylarına dikkat ederek okumak ya da dinlemek, kelimeleri yanlış ezberleme olasılığınızı ortadan kaldıracaktır.
 • Özellikle sabah vakitlerinde insan zihni daha duru bir halde bulunduğu için; Kur'an-ı Kerim ezberlemeye daha uygun olabilmektedir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler