HABER

İnceleme devlet sırrını ifşa değil mi?

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapılan incelemeyi TBMM Gündemine taşıdı.

ANKARA (ANKA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapılan incelemenin Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırı olduğunu savunarak, hakimin buradaki belgeleri incelemesinin ve tutanağa kaydetmesinin “devlet sırrını ifşa” olup olmadığını sordu.

Köktürk, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 47. Maddesine göre açıklanması, devletin dış ilişkilerini, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler devlet sırrı sayıldığını, CMK’nın 125. Maddesine göre de devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgelerin, ancak mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından incelenebileceğini, bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgilerin, hâkim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilebileceğini anımsatan Köktürk, kanunun açık hükümleri uyarınca soruşturma evresinde bu maddelerin uygulanabilirliğinin söz konusu olmadığını ifade etti. “Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresinde 125. maddeye başvuramayacağı gibi, hâkimden bu yönde de bir talepte bulunamaz. Maddenin başlığı bile ‘...Mahkemece incelenmesi’ şeklinde olduğu gibi içeriği de bu yöndedir” diyen Köktürk, “Yine CMK’nın 47 ve 125. Maddelerinin içeriklerine göre, ‘Ancak kovuşturma evresinde ve o da, sınırlı bir şekilde duruşma hâkimi ve duruşma heyeti tarafından görülebilecek bilgi ve belgelere yönelik olduğu, maddeye arama niteliği verilerek, arama kararına konu edilemeyeceği de açıktır.’ Ancak, kanunun açık hükümlerine rağmen Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığında ‘Kozmik oda’ aramasıyla ilgili yapılan uygulamaların bu hükümlerle bağdaşmadığı görülmektedir” dedi. Köktürk, Bakan Ergin’in şu soruları yanıtlamasını istedi:

“-Devler sırrı içeren belgelerin, ancak mahkemece incelenebileceğine ilişkin düzenleme karşısında; ‘arama’ kararıyla ve soruşturma evresinde karar verilmesi ve yüklenen suç kesinlikle belli olmadığı halde yetkisiz hâkim tarafından belgelerin görülmesi ve tutanağa kaydedilmesi, ‘devlet sırrını ifşa’ mahiyetini taşımamakta mıdır?

-Kanun maddelerinin bu kadar açık hükümlerine rağmen; mevcut gelişmeler ‘görevde yetkiyi kötüye kullanma’ olgusunu doğuracak nitelikte değil midir?

-Bütün bu gelişmeler karşısında daha önce Sincan Hâkimine, YARSAV Önceki Başkanına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısına ve daha pek çok yargıca karşı Adalet Bakanlığı Müfettişleri kanalıyla kullandığınız soruşturma yetkinizi bu olayla ilgili olarak kullanmayı düşünüyor musunuz?” (ANKA)

Geri Dön