Irak Türkiye yardımıyla yüzde 7 büyüyecek

(ANKA) – Irak'ın 2008'de elde edeceği düşünülen yüzde 7 büyüme rakamının Türkiye'den geçen petrol nakleden kuzey boru hattı sayesinde gerçekleşeceği bildirildi.

IMF'nin Irak'taki incelemelerine dayanarak hazırlanan ve IMF Survey Magazine'de yer alan bir makalede Irak'ın ekonomik durumu ele alındı. "Irak Ekonomik Cephede İlerleme Kaydediyor" başlıklı makalede, güvenlik koşulları dolayısıyla Irak'ta kamu yatırımlarının yetersiz kaldığı belirtildi. Petrol üretimi ve genel ekonomik etkinliğin beklendiği kadar büyük gerçekleşmediği kaydedilirken "2007'nin son çeyreğinde yeniden başlayan, Türkiye'den geçen kuzey boru hattı yoluyla gerçekleşen petrol ihracatından önce petrol üretimi günlük 2 milyon varil civarında gerçekleşiyordu. Petrol üretiminin yetersizliği yüksek dünya fiyatlarınca telafi ediliyordu. Irak'ın uluslar arası rezerv pozisyonu IMF'ye olan borçlarını önceden ödemesine olanak sağlayacak şekilde genişlemeyi sürdürmektedir" denildi.

- KUZEY BORU HATTI SAYESİNDE YÜZDE 7 BÜYÜME -

Irak yönetiminin önündeki programın petrol üretimini artırmak için daha çok yatırım yapmaya, bunu da saydam bir şekilde yapmaya odaklandığı, petrol üremini artırmanın orta vadede ülkenin yeniden inşa edilmesinde kaynak temini açısından yaşamsal önem taşıdığı belirtilen makaleye şöyle devam edildi:

"Güneyde petrol üretimi ve ihracat kapasitesini artırmaya, kuzeyde ihraç boru hattını daha iyi korumaya yönelik projeler uygulanmaktadır ya da planlanmış durumdadır. Kuzeyden şu anda devam eden ihracatla birlikte petrol üretiminin, 2008'de günde 2.2 milyon varile ulaşacağı, yıllık büyüme oranının yüzde 7'ye yükselmesine yardımcı olacağı tahmin edilmektedir."

- IRAK'TA ÖZEL BANKACILIK ZAYIF VE 2008 YATIRIM YILI –

İncelemede Irak hakkında şu ekonomik saptamalar yapıldı:

-Irak bankacılık sektöründe devlet bankalarının konumu baskındır. Bankalar ticari bankacılık ve piyasa finansmanı konusunda uzmanlaşmada eksiktirler. Özel sektörde kredi kullanımı kısıtlıdır ve bankaların gelir kompozisyonu hükümet tahvili ağırlıklıdır. Sonuç olarak finansal aracılık zayıftır.

-Irak tehlikeli koşullarda yaşamayı sürdürürken IMF ekonomide son iki yılda standby anlaşması çerçevesinde olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi. Bu arada IMF Yönetim Kurulu, Irak için yeni bir standby anlaşmasını onayladı.

-Mart 2009'a kadar uygulanacak yeni programın temel amaçları ekonomik istikrarı korumak, petrol sektöründe daha fazla yatırım ve çıktı sağlamak, yapısal ve kurumsal altyapıda ilerlemeler gerçekleştirmek.

-Irak'ın büyük inşaat gereksinimleri ışığında hükümet 2008 için iddialı bir yatırım programı hazırlamış durumda. Daha önceki yıllarda girişilememiş bazı projelere, özellikle de altyapı inşaatları ve elektrik, su ve sağlıklı yaşam ortamı, sağlık ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi konularında bu yıl bazı yatırımlara başlanacak. Güvenlikte iyileşme kamu yatırım programlarının uygulanmasını ve ekonominin normal fonksiyonlarına geri dönmesini sağlayacak.

-Irak'ta petrol sektörü dışındaki ekonomik etkinliklerin de artırılması gerekir. (ANKA)