HABER

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Astsubay alımı şartları...

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik tarafından astsubay alımı yapacağını duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı için başvurular 8 Aralık'ta başladı. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 astsubay alımı şartları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Astsubay alımı şartları...

Astsubay olmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını ilgiyle takip ediyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik, astsubay alımı yapılacağını açıkladı. İşte başvuru yöntemi ve detaylar...

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlgiyle takip edilen astsubay alımıyla ilgili bilgi ve ayrıntılara 'www.jandarma.gov.tr', 'www.sg.gov.tr', 'www.jsga.edu.tr' ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 'https://kamuilan.sbb.gov.tr' adreslerinde yer alan '2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu' ve '2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu üzerinden erişim sağlanabilecek.

Yapılacak başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirecek. Posta vasıtasıyla ya da şahsi yapılan başvurular geçerli olmayacak. Ayrıca adaylar başvuru kılavuzunda yer alan öğrenim programlarından ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmalıdır. Lisans ya da ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekmekte.

Yaptığı başvuru kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanmış olan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden ilan edilecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış ya da çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(V) Devlet memurluğundan ya da kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VI) Sözleşmeli er ya da erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VII) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

(VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine veorganlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlakakarşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemekamacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu ya da uyarıcı maddekullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmasuçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.


Geri Dön