Kadın istihdamına ağırlık verilecek

Ankara (AA)- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, "Bu yıl kadın istihdamının arttırılması yönündeki çalışmalara ağırlık vereceğiz" dedi.Türkiye'de üniversite mezunu kadınların, istihdama katılım oranının, yüzde 70'lere yakın olduğunu belirten Çubukçu, amaçlarının yeterli eğitim alamamış kadınları mesleki eğitim, okuma yazma kursları, mikro
kredilerle, AB ve diğer kaynaklarla desteklemek olduğunu söyledi.

Çubukçu, dünyada kadına yönelik sorunların, karar alma mekanizmalarına katılım, kadın istihdamı, kadın ve kız çocuklarının yaygın ve örgün eğitimi, kadına yönelik şiddet gibi başlıklar altında ele alındığını belirtti.

Çubukçu, toplumsal farkındalığın arttırılması, kadına yönelik toplumda var olan ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla kadın ve kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını tek ele aldıklarını, bu konuların her birine belli ağırlıklarla yoğunlaştıklarını söyledi.

Bu yıl kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini anlatan Çubukçu, kurumları bu konuda harekete geçirmek, koordinasyonu sağlamak, toplumda duyarlılığı arttırmak ve sorunların çözümüne katkıda bulunacak tarafları bir araya getirerek çözüm önerilerini ortaya koymak amacında olduklarını belirtti.

İstatiksel verilerin, Türkiye'de kadın istihdamının 1985 yılından beri belli periyotlarla düştüğünü gösterdiğini anlatan Çubukçu, şöyle konuştu:

"Düşüş son 5 yıldır sürmekle birlikte daha yatay bir seyir izliyor. Bunun nedenine baktığımızda, dünyada özellikle tarımsal nüfusun, kırsal nüfusun oranı çok düştü. Türkiye kentleşti, bununla birlikte kırsalda tarım işçisi olabilen kadınlar, kentte iş göremez durumuna geliyor. Kadın istihdamına katılımda üniversite mezunu kadınların oranı yüzde 70'lere yakın. Bu oran, AB ülkelerinin ortalamasından biraz fazla. Demek ki üniversite mezunu kadınların istihdama katılımında Türkiye'de bir
problem yok. Lise mezunu kadınların istihdama katılım oranları ise yüzde 39'lar civarında. AB kadın istihdamına katılım oranı ortalaması ise yüzde 60'dan daha düşük. Bu açıdan bizim lise mezunu kadınlarımızın istihdama katılım oranları çok da düşük değil."

Asıl sorunun, ilköğretim mezunu ve yeterli eğitim alamamış kadınların istihdama katılımında yaşandığını ifade eden Çubukçu, bu kadınlara, mesleki eğitim verilmesi, okuma yazma kurslarıyla desteklenmesi, yoksul kadınların mikro kredilerle girişimci olmak isteyenlerin AB ve diğer kaynaklarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.