HABER

Kadir Suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu! İşte Kadir Suresinin meali ve anlamı

Kadir Suresinin Arapça ve Türkçe okunması, sevap kazandırır. Kadir Suresinin anlamı çok açıktır. Peygamberimize Kadir Gecesinde Kur’an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Namaz da ilk Kadir Gecesinde müjdelenmiştir.

Kadir Suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu! İşte Kadir Suresinin meali ve anlamı

‘’İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.’’ derken, ‘’Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.’’ mealiyle Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesinde indirildiği anlaşılıyor. Ancak kimi rivayetlere göre; Kadir Gecesinin hangi gece idrak edildiği bilinmiyor. Bu dönemlerde her geceyi Kadir Gecesi gibi ihya edilmesi gerektiği için net olarak paylaşılamadığı belirtiliyor.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

  1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

  2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

  3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

  4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

  5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİNİN ANLAMI VE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

  2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

  3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

  4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

  5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an-ı Kerim’in bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan’da indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayında olduğu açıktır; Ramazan’ın hangi gecesine denk geldiği ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır.

Kadir Suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu! İşte Kadir Suresinin meali ve anlamı

Bununla beraber, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu nedenle Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.

Bazı rivayetlere göre Kur’an-ı Kerim bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Geri Dön