KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
  Kalan mesaj: 10

  Köle-Efendi bağı; BDSM nedir?

  Cinsel ilişki ancak akıl sağlığı yerinde yetişkin insanlar arasında ve karşılıklı uzlaşma olduğu sürece kabul edilebilir.

  Bu şartlar sağlandığı müddetçe, eşlerin ilişkilerini diledikleri gibi yaşamaları, erotik oyunlarla renklendirmeleri ve fantezilerini hayata geçirmeleri son derece normaldir. Elbette bu ölçüsüz bir ilişki olması anlamına gelmez. Ölçü ise, eşlerden birinin ya da her ikisinin vücut bütünlüğünü ve ruh sağlığını bozacak eylemlerden uzak durmak.

  Köle Efendi İlişkisi Nedir?

  Bir çeşit cinsel deneyim tanımı olarak dilimizde "köle-efendi bağı" olarak karşılık bulan bu kavram, İngilizcede kölelik (bondage), baskınlık (domination), sadizm ve mazoşizm kelimelerinin baş harflerinden elde edilen kısaltmayla isimlendirilir. Temelde eşlerden birinin köle diğerinin ise onun sahibi rolünü oynadığı bu tür ilişki biçimini, köle sahip ilişkisi olarak da adlandırabiliriz. BDSM, toplumun geneli tarafından normal kabul edilen sınırların dışında bir ilişki biçimini tarif eder. Kişilerin tercihlerine göre; hafif bir şaplaktan, yatağa bağlamaya, hatta vücuda elektrik akımı uygulamaya varıncaya kadar çok sayıda değişik erotik eylemi içerir ve kişiler bu erotik eylemleri gerçekleştirmek için değişik seks gereçleri de kullanabilir. Sayılarını tam olarak bilmek mümkün olmasa da bugün dünyada bu tür bir ilişki biçimini tercih eden çok geniş bir topluluk olduğu düşünülüyor. Bu toplulukta, bu ilişki tarzını yaşam biçimi haline getirmiş olanlar kadar, sadece 1 defa denemiş olanlar da yer alır ve topluluğa dahil olmak tamamen kişinin kendini tanımlamasına bağlıdır.

  BDSM cinsel bir yönelim değil, cinsel bir tercihtir. Tarafların karşılıklı rızası olduğu ve kimseye zarar vermediği sürece şikayete sebep olmaz ve cinsel sapkınlık olarak da değerlendirilemez. Öte yandan kişileri, içinde az ya da çok şiddet barındıran bir ilişki biçimine yönelten sebepleri ya da geçmiş pratiklerini de göz ardı edemeyiz. BDSM herhangi bir cinsiyete ya da cinsel yönelime özgü bir tercih de değildir. Cinsel ilişki biçimi olarak sadist, mazoşist eylemler ve efendi-köle davranışları uygulayan her insanın farklı sebepleri olabilir; ilişkiden beklenen her zaman iyi bir cinsel ilişki ya da orgazm yaşamak değildir.

  bdsm

  Köle ve Efendi (BD)

  BDSM tanımlamasının içinde yer alan B (bondage) ve D (domination), ilişkinin esaret-teslimiyet ve hakimiyet-baskı taraflarını yani köle ve efendiyi tanımlar. Köle teslim olan, efendi ise hakim olandır. Birinin diğerine teslim olması, bir çeşit zulümle mümkün olabilir. Zulüm ise kölenin hareketlerinin kısıtlanması, efendinin baskı yapması ve her ikisinin de bundan memnuniyet duyması ile. Bu amaçla uygulanan yöntemler, fiziksel olarak bir aygıtla kısıtlamak ya da psikolojik olarak, bir cinsel deneyimin önemli bir parçası olan komutlarla kısıtlamak olabilir. Fiziksel acıyı içermez.

  Köle ve efendi rollerini üstlenen kadın ve erkekler (cinsiyetin önemi yoktur, herhangi biri köle ya da efendi olabilir) bazen, "alt" olarak adlandırılan itaatkar rolü oynamayı tercih ederler. Bu tercihlerinin sebebi, itaat etmenin daha zahmetsiz olması ya da başkalarını kontrol eden birisinin varlığından ve kendi iradelerini böyle güçlü bir kişiye teslim etmekten zevk almaları olabilir. "Üst" olarak tanımlanan dominant kişi ise, iktidarda olmaktan zevk alır.

  Heteroseksüel köle-efendi ilişkileri içinde, erkeklerin çoğu zaman dominant oyuncular olduğu düşünülür ama dominant rolü oynamaktan hoşlanan çok sayıda kadın vardır. Bu rolü üstlenen kadın "dominatriks" olarak adlandırılır. Bazıları da, hem üst hem de alt rollere (hem baskın hem de itaatkar) katılmayı severler; bu insanlar “anahtarlar” olarak adlandırılır. Hakimiyet ve teslimiyette, erkekler ve kadınlar çoğu zaman örneğin öğretmen ve yaramaz öğrenci gibi çeşitli güç konumlarını gösteren roller üstlenirler.

  Hakimiyet ve boyun eğme genellikle fiili olarak şiddet davranışları içermez. Belirli bir durum için beklenen davranış sıraları, nerede ve ne zaman durulması gerektiğini işaret eden güvenli sözcüklerin seçimi gibi ayarlamalar yani kölelik sözleşmesi, genellikle önceden güvenli bir şekilde planlanır.

  Sadizm ve Mazoşizm (SM)

  Tanımlamanın ikinci parçasını oluşturan sadizm ve mazoşizm, içinde fiziksel acıyı barındıran ilişki türünü ifade eder.

  • Sadizm: Başka bir insana acı çektirmekten ya da onu aşağılamaktan zevk almak.
  • Mazoşizm: Acı çekmekten ya da aşağılanmaktan zevk almak.

  Cinsel olarak uyarılmanın ve hazzın, dövme-dövülme, aşağılama-aşağılanma, bağlama-bağlanma veya işkence etme-işkenceye maruz kalma şeklinde uygulanmasıdır. Sadistler ve mazoşistler, herkesin acı verici bulduğu faaliyetleri zevkli bulabilirler. Sadomazoşistlerin çok geniş bir faaliyet skalası vardır. İçinde aşağılama, esaret, şaplak, çırpma, ısırma gibi daha pek çok eylemin yer aldığı senaryolarda, çeşitli seks oyuncaklarını da kullanarak değişik roller alırlar. Köle kuralları, güvenli sözcük seçimi yine ilişkinin başında planlanır.

  Sadomazoşist ilişkilerde katılımcılardan birinin sürekli olarak aynı rolü oynamak istemesi, alışılmışın dışında bir objeye yoğun ve tekrar eden bir cinsel istek duyması, o objeyi adeta saplantı haline getirerek diğer katılımcıyı ve/veya kendisini sıkıntıya sokması, cinsel sapkınlık olarak kabul edilir ve "parafili" olarak adlandırılır.

  bdsm kelepceli kadin

  Sadomazoşistlerin çoğu heteroseksüeldir ama herhangi bir cinsel yönelime sahip bireyler de olabilirler. Erkeklerde sadomazoşizm çocukluk çağından itibaren görülebilir, kadınlar ise çok daha ileri yaşlarda ve partnerlerinden ya da arkadaşlarından öğrenerek deneyimlemeye karar verirler.

  Sadizm ve mazoşizmin nedenlerini saptamaya çalışan birçok teori vardır. Bazı psikologlar klasik koşullanmanın olası bir sebep olduğunu savunur. Bu teoriye göre, çocuklukta acı ve cinsel hazzın tesadüfen bir arada gerçekleştiği herhangi bir sıradan olay, çocuğun bu iki duyguyu bir arada öğrenmesine sebep olur. Diğer bir teori de sadomazoşist davranışları, tıpkı uyuşturucu maddelerin yaptığı gibi, kişinin kendi benliğini ve gerçek dünyayı unutma çabası olarak görür. Kişi kendini ve gerçek dünyayı unutmak için bu acı verici deneyime odaklanır ve onu zevkli hale getirir.

  BDSM'de Güvenlik Nasıl Sağlanır?

  BDSM için, alışılmış ilişkilerde güvenli seksle ilgili söylenen tüm önlemlerin daha fazlası gerekir. Böyle bir tecrübe yaşamak isteyen bireylerin, kendileriyle aynı düşüncede olan diğer bireyleri bulmakta çok dikkatli ve özenli davranmaları gerekir. Özellikle birbirini tanımayan kişilerin BDSM aktivitesiyle ilgili onay alınmasını sağlamak için ön görüşme yapmaları yaygın bir uygulamadır. Bu görüşmede taraflar kendileri açısından, köleye neler yaptırılır, hangi davranışlar kabul edilebilir, hangileri edilemez gibi konularda ilişkinin çerçevesini oluştururlar. Faaliyeti sonlandırmak ya da yavaşlatmak için kullanılacak sözcüklerinin seçimi de kişilerin güvenliği için önemlidir.

  Köleye Nasıl Davranılır?

  Bir BDSM oyununda kölenin belki de en çok söz sahibi olduğu zaman, şartların belirlendiği zamandır. Köleye nasıl davranılacağı daha ilişki başlamadan, tamamen kölenin istekleri doğrultusunda belirlenir. Bu bakımdan efendiler oyunu, yaptığının bilincinde olan kölelerle oynamayı tercih ederler. Kurallar belirlendikten sonra kölenin kadın ya da erkek olmasının hiçbir önemi yoktur; efendi ona istediği gibi davranabilir, istediği şekle sokabilir.

  En Çok Aranan Haberler