KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
  Kalan mesaj: 10

  Kuran'da geçen islami erkek bebek isimleri ve anlamları

  Ebeveyn olmanın en heyecanlı anlarından birisi de bebek için doğru ve güzel bir isim seçme sürecidir. Çocuk bekleyen ya da yeni doğacak erkek çocuğuna kuranda geçen bebek isimlerinden birini vermek isteyenler, en doğru ve anlamlı adın hangisi olduğunu bulmak için derin araştırma yaparlar.

  Aşağıdaki listede sizler için A'dan Z'ye doğru sıralı olarak islami erkek isimlerini tek tek sıraladık. Bu listede isme ve anlamına bakarak çocuğunuz için hangi adın daha uygun olduğunu belirleyebilirsiniz.

  A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Adem: İyi ve temiz kişi, ilk yaratılan insan, ilk peygamber

  Ali: Ulu, yüce ve yüksek ruhlu kişi. Hz. Muhammed’in kızı Fatma’nın eşi, dördüncü halife.

  Ahmet: Övülmeye lazık, beğenilen, Allah’a şükreden

  Akif: İbadet eden, bir şeyde sebat gösteren

  Asım: İffetli, namuslu afif, haramdan çekinen

  Araf: Cennet ve cehennem arasındaki yer, adetler

  Adil: Doğruluk gösteren, çevresine adaletli davranan, eşitlikçi

  Abdi: Kulluk ve itaat eden

  Azer: Ateş. Hz. İbrahim’in babası olduğuna yönelik rivayetler bulunur

  Ahad: Kişi, kimse. Birden dokuza kadar olan sayılara verilen ad

  Azim: Müthiş, kuvvetli, güçlü, ihtişamlı

  Azmi: Güçlü, kuvvetli

  Ahlas: Temiz yürekli, saf, halis, ihtiraslarının peşinden gitmeyen

  Amir: Şenlendiren, mamur eden, imar olunmuş

  Amil: İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

  B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Bâtın: Görünmeyen, gizli. Allah’ın 99 isminden birisi.

  Berk: Katı, sert, hızlı ve şiddetli

  Beyda: Tehlikeli yer, sahra çöl

  Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan

  Bükre: Erken, sabah vakti olan

  Berka: Şimşek

  Burak: Hazreti Muhammed’in yıldırımdan türetilmiş Miraç’taki bineğine verilen ad. Kuran’da böyle bir isim geçmez ama dini erkek isimlerinden biri olarak kabul edilir.

  Buğra: Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu.

  Baki: Daim, sürekli. Allah’ın sıfatlarından biri.

  Bahri: Deniz suyuyla ilgili. Bakara ve İsra surelerinde geçer.

  Barak: Bereketli. Araf ve İsra gibi birçok surede geçer.

  Bereket: Bolluk, verim

  C Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Cihat: İslam uğrunda mücadele etme

  Cahit: Allah yolunda savaşan, cihat eden

  Calüt: İsrailoğullarının düşmanı, rakibidir. Her ne kadar Kur'an da geçen bir isim olsa da pek kullanılmaz.

  Cebrail: Allah'ın kulu manasına gelir. Ayrıca peygambere vahiy getiren melektir ve dört büyük melek arasında yer alır.

  Cezmi: Kesin karar veren, kararından emin olan

  Cihan: Dünya

  Cumali: Yüce ve değerli bir şekilde bir araya getirilen.

  Cemal: Yüz güzelliği, güzellik ile alakalı olan

  Celal: Yüce. Allah’ın sıfatlarından biridir.

  Cemil: Güzel. Yusuf suresinde geçmektedir.

  Cabbar: Güçlü, kuvvetli. Gökyüzünün güneyinde bulunan yıldız kümesi.

  Celil: Yüce. Rahman suresinde geçer.

  Cami: İbadet edilen yer.

  Cudi: Cömert. Nuh peygamberin tufandan sonra çıktığı dağın ismi.

  D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Duha: Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. Kuşluk vakti.

  Davut: Aziz ve sevgili manasında bir kelime. Aynı zamanda şairliği ve güzel sesi ile bilinen peygamberin ismi.

  Dilaver: Yiğit ve yürekli insan.

  Diyar: Yer, ülke, memleket.

  Dehri: Bilge kişi. Dünyanın sonsuzluğuna inanan kimse.

  Dafi: Engeli ortadan kaldıran, yol açan.

  E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Ebrar: Özü sözü bir ve doğru olanlar, iyiler ve dindarlar için kullanılan kelime.

  Ensar: Muavin, yardımcı, yardımseverEzel: Başlangıcı olmayan anlamına gelmektedir.

  Elyesa: Türkçe’de İlyas olarak da bilinen peygamberin adı

  Emin: Korkusuz, şüpheye düşmeyen, kuşku duyulacak işlere imza atmayan ve kendine güvenip etrafına güven salan kişi

  Ekrem: Cömert, eli açık, şeref sahibi

  Emrullah: Allahın emri. Kuranda geçen erkek isimlerinden biridir.

  Enfal: Kur’an-ı Kerim’in 8 suresinin adı. Ganimet.

  Eyüp: Sahabe isimlerinden birisidir. Kuran’da adı geçen ve sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin de adıdır. Çok ıstırap çeken kişi anlamını da taşır.

  Ekmel: Mükemmel, kusursuz, en uygun olan

  Emir: Bir şehrin ya da kavmin başı, lideri. Büyük bir hanedana mensup olan kişi. Peygamberin soyundan gelen kumandan.

  Efnan: Tür, çeşit. Kuran’da cennetteki çeşitli ağaçlar anlamında kullanılmıştır.

  Ezel: Başlangıcı ve öncesi olmayan geçmiş zaman.

  Etka: Allah korkusu olan kimse. Hucurat suresinde, günahtan çok çekinen kimse anlamında kullanılır.

  Ecir: Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey, sevap.

  Enhar: Cennette bulunan bir ırmak.

  Enbiya: Kuran’da yer alan bir sure. Peygamberler anlamına gelir.

  Esved: Kara, siyah.

  F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Furkan: Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçer. Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.

  Fettah: Allah’ın isimlerinden biridir ve kapalı işleri açıklığa kavuşturan kişiye verilen isimdir. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş gibi anlamlara da sahip.

  Fuat: Gönül, kalp, yürek

  Fatih: Bir şehri, ülkeyi ya da kaleyi zapt ederek fetheden kişi. Fethi yöneten, hüküm veren anlamlarına da gelir.

  Fahri: Onurla ilgili olan, onurlu kişi

  Faik: Başkalarından daha ileri konumda olan, önder ve ileri kimse.

  Faruk: Adalet duygusuna sahip olan, adil kişi. Haklıyı haksızdan ayıran ve bir işi sonuca ulaştıran insan.

  Ferit: Eşi ve benzeri olmayan

  G Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Gaffar: Allah'ın sıfatlarından birisidir. Kul manasını taşıyan "abd" ön ekini almadan çocuklara verilmesi uygun görülmez.

  Gafur: Mağfiret edip affeden, bağışlayan kişi. Örtme, perdeleme ve gizleme konusunda hassas olan.

  Garip: Yalnız, kimsesiz ve tuhaf.

  Gazanfer: İri aslan, korkusuz kişi, kuvvetli erkek

  Galip: Üstünlük kuran, yenen, muzaffer

  H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Harun: Hz. Musa'nın kardeşi olan peygamberdir. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği öne çıkan özelliğidir. Aynı zamanda parlayan anlamına gelmektedir.

  Halil: Allah'ın dostu. Samimi arkadaş.

  Hakkı: Bir insana ait olan şey. Doğruluk ve insaf sahibi.

  Halit Sonsuz, daim ebedi

  Hamdi: Allah’a şükredip onu öven, şükreden, şükredici

  Hayri: Hayır ve iyilikle ilgili olan kişi

  Hadi: Mağlup olana yardım eden, yardımcı olmaktan zevk alan, hidayet edip doğru yolu gösteren, kılavuz, önde giden

  Halis: Hilesiz, saf, tertemiz, pislik karışmamış

  Hud: Kuran’da Ad kavmine gönderildiği söylenen peygamberin ismidir. Büyüklük ve çok hürmet anlamına gelir.

  Halim: Sessiz, sakin ve yumuşak huylu kişi.

  Haman: Karun zamanında baş vezir olarak görev alan kişi.

  Hanif: Allah'ın tek olduğuna şehadet eden ve samimi bir şekilde ona bağlanan kişi.

  Hasbi: Yaptıklarını isteyerek ve karşılık beklemeden yapan.

  Huda: Doğru yol gösteren. Bakara suresinde geçmektedir.

  Halid: Sonsuz, sürekli, ebedi.

  Hakim: Allah’ın isimlerinden biri. Gücü yeten, karara bağlayan.

  Halef: Nesil, soy. Babadan sonra kalan oğul.

  Hadis: Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarına verilen ad.

  İ Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  İbrahim: Bir peygamber ismi. İnananların babası, hakların babası anlamlarını taşır.

  İsmail: Allah’ı işiten, duyan manasına gelir. Hz. İbrahim’in oğlu olan peygamberin de ismidir.

  İdris: Kuran’da ismi geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri kabul edilen peygamberin ismidir. Diğer taraftan meyvesi hoş kokulu kerestesi güzel bir kiraz türü anlamına gelmektedir.

  İsa: Kur’an’da adı geçen bir diğer peygamberdir. Hz. Meryem’in oğludur ve babasız olarak dünyaya gelmiştir.

  İmran: Kur’an-ı Kerim’in üçüncü suresinin adıdır. Hz. Meryem’in babası, evine sadık kalan anlamlarını taşır

  İshak: Gülen ve güler yüzlü anlamına gelir. Ayrıca Kuran’da yer alan bir peygamber ismidir.

  İlyas: İbranice'de Eliyahu ya da Eliyah olarak da bilinen bir peygamber adıdır.

  İhsan: Bağışlama, iyilik etme.

  İslam: Müslümanlık dini.

  K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Kadir: Allah'ın sıfatlarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 50 yerde geçer. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü gibi anlamlara gelir

  Kazım: Hırsını dizginleyip öfkesini ve kinini yenebilen kişi

  Kadri: Şeref, itibar, haysiyet

  Kaim: Allah'ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan ve icra eden.

  Kerim: Cömert, kerem sahibi, bol bol dağıtan, lütuf ve ikramı bol olan, önder, ulu, büyük, şerefli kişi. Allah'ın isimlerinden biri olduğu için "abd" ön ekiyle beraber kullanılması gerekir.

  Kerem: Güler yüzlü, iyilik ve cömertlik sahibi.

  Kuddus: Hata ve gafletten uzak olan, aziz, mübarek ve kutsal kimse.

  Kazım: Öfke, hırs ve kinini dizginlemeyi bilen kişi.

  Kamil: Noksansız, eksiksiz, kemale ermiş, olgunluğa erişmiş kimse.

  Karin: Yakın, komşu, hısım. Kaf suresinde geçmektedir.

  Kamer: Ay. Birden fazla ayette geçmektedir.

  Kadem: Uğur, Nahl suresinde geçmektedir.

  Kahhar: Allah’ın isimlerinden biri. Yok eden anlamına gelir.

  Kavi: Zengin, dayanıklı, güçlü, sağlam, kudretli.

  L Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Lokman: Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden birisinin ismi. Eski kavimlerde görev alıp ahlaki öğütler veren hekim anlamına gelir

  Lut: Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni.

  Latif: Her şeye bütünü ile nüfuz edebilen, kendisinden herhangi bir şeyin gizli kalamadığı varlık. Allah'ın sıfatlarından birisidir.

  Lütfi: İyilik ve güzellikle ilgili olan.

  Lokman: Eski zamanlarda yaşayan kavimlerde ahlaki öğütler veren kimse.

  M Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Muhammet: Son peygamberin adıdır. Hamt edilmiş, çokça övülmüş, birçok güzel huya sahip olan kişi anlamına gelir.

  Mustafa: Hz. Muhammed’in isimlerinden birisidir. Seçilmiş, güzide, temizlenmiş anlamlarına da gelir.

  Metin: Hazreti Muhammed’in bir diğer adıdır. Sağlam, metanetli, dayanıklı, sebatkar, itimat edilebilir, özü sözü bir kişi anlamlarına gelir.

  Musa: Kanun koyucusu, bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kişi. Kur’an’da kendisinden ve verdiği mücadelen en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın damadıdır.

  Malik: Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek.

  Mehdi: Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan.

  Muhsin: İyilik yapan, bağış veren, ihsanda bulunan

  Muhlis: Katıksız, halis, samimi ve dost canlısı olup her hali gönülden olan kişi

  Mazlum: Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş

  Mücahid: Savaşçı, cihada katılan.

  Memati: Kuran’da ölüm anlamında çeşitli ayetlerde geçer.

  Mikail: Dört büyük melekten biri

  Mürsel: Gönderilmiş insan. Peygamber, resul anlamına gelir.

  Mürselin: Allah tarafından gönderilen elçiler.

  Mavera: Bir şeyin arkasında ya da ötesinde kalanlar.

  Mecid: Şan, şeref ve kudretinden ötürü yüce olan. Allah’ın isimlerinden biri.

  N Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Nur: Aydınlık, parıltı, ışık

  Necati: Kurtulmayla ilgili, kurtulan

  Nas: Kuran’da bir sure adıdır. Yardım eden, yardımcı olan anlamlarına gelir.

  Naci: Cehennemden kurtulmuş, cennetlik. Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan anlamını taşır.

  Nuri: Nura ait, nurla ilgili. Işıklı aydınlık.

  Naim: Cennetin bir parçası

  Necmi: Yıldızlarla alakalı olan

  Nuh: “Ağlama” anlamına gelir. Aynı zamanda bir peygamber adıdır.

  Nasrullah: Allah’ın nusreti, tanrının yardımı manalarını taşır.

  Nezir: Adak, dilek, tahsis, kendini Allah’ın yoluna adayan

  Nafi: Etkili ve sözü dinlenen kişi.

  Nail: Muradına eren, ele geçiren kimse.

  Necat: Selamet, kurtuluş.

  Nesim: Hoşa giden, zevk veren hafif rüzgar.

  O Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Osman: Kuran’da geçmese de erkek sahabe ismidir ve halifedir.

  Orhan: Şehre hakim olan, liderlik eden

  Oktay: Sinirli, hiddet sahibi, kızgın kimse.

  Okan: Anlayış ve kavrayış sahibi

  R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Rıdvan: Cennetin kapısının önünde bekleyen melek. Razı olma, rıza anlamlarına da gelir.

  Resul: Elçi, Allah elçisi peygamber. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi.

  Ramazan: Oruç aylarından birisi

  Rafet: Esirgeme, acıma, merhamet etme

  Rauf: Allah’ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhamet eden kimse anlamında kullanılmaktadır.

  Rasih: Başta din olmak üzere çeşitli alanlardaki bilgi birikimi bazında çok derinleşmiş olan kişi. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı.

  Raci: Dönen, geri gelen, Rica eden, yalvaran, dileyen.

  Rahim: Allah'ın adlarından biri olup "esirgeyen" ve "koruyan" gibi anlamlara sahiptir. Çocuklara verilirken "abd" ön ekiyle beraber verilmesi gerekir.

  Rahman: Allah'ın adlarından olan bir kelimedir. Bağışlama, ihsan, acıyıp esirgeme gibi manalara gelen "rahmet" kelimesinden türemiştir.

  Rafi: Yüce. Ali İmran ve Vakia surelerinde geçer.

  Raki: Saygı duyan, rüku eden.

  S Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Sabri: Sabırlı, sabreden kişi

  Sefa: Sakin olma, gönül rahatlığıyla yaşama, neşeli olma. Aynı zamanda Kabe’nin doğu tarafında yer alan bir tepenin adı.

  Sadık: İçten bağlı olan, gerçek dost

  Salim: Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelir.

  Süleyman: Hazreti Davut’un oğlu olan peygamber. Huzur ve sükun anlamlarına gelir.

  Selim: Kusursuz, doğru, sağlam selamete etmiş, samimi, zararsız, kurtulmuş, tehlikesiz, temiz anlamına gelir.

  Salih: İyi, uygun, elverişli, yakışır kimse. Hak ve yetki sahibi olup dini buyruklara uygun hareket eden kişi.

  Sirac: Işık, kandil, mum, çerağ, nur saçan.

  Sıddık: Hazreti Ali’nin lakaplarından birisi. Daima doğruluk üzere olan, sadık, çok samimi, doğrulayıcı, bağlılık sahibi kişi.

  Sadri: Göğse ait olan ve göğüsle ilgili olan.

  Sacit: Alnını yere koyup secde eden, ibadetten ayrılmayan kişi

  Seyit: Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lideri.

  Sefer: Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat, harp ya da savaş.

  Seyfettin: Dinin kılıcı

  Seyfullah: Allah'ın kılıcı

  Suavi: Yardım sever, yardıma koşan kişi.

  Samed: Yüksek. Hiçbir şeye muhtaç olmayan. Allah’ın isimlerinden biri.

  Safa: Sükunet, sakin olmak. Gönül rahatlığı

  Saim: Oruç tutan kişi. Ahzab suresinde geçer.

  Seva: Birlik beraberlik. Nahl ve Enfal surelerinde geçer.

  Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Şakir: Şükreden ve durumuna karşın memnuniyet bildiren kişi

  Şahap: Gökyüzünde parlayan yıldız ya da göktaşı, kıvılcım, ateş şulesi, yakıcı ışık anlamına gelir.

  Şuayip: Cemaat, kabile. Kızıldeniz’den çıkarılan taşlar. Aynı zamanda bir peygamber ismidir

  Şems: Güneş manasını taşır. Çocuklara genelde "din" kelimesi ile birleştirilip elde edilen "Şemseddin" ismiyle verilir. Bu sayede "dinin insanlara sunduğu aydınlık" manasını kazanmış olur.

  Şura: Danışma, akıl sorma

  Şüheda: Şehit

  T Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Taha: Kuran’da yer alan surelerden yirminci sırada olanın adıdır. Küçük pencere ya da tavan penceresi anlamlarına da gelir.

  Tarık: Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelir.

  Talip: Talep eden, isteyen, istekli anlamına gelmektedir.

  Tufan: Nuh peygamber döneminde yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmura verilen isimdir. Kur'an'da Araf suresinde geçer.

  Tuğyan: Coşma, taşma, coşkunluk, şaşkınlık manasına gelir.

  Türabi: Topraktan yaratılan şeylere verieln addır.

  Tayyib: Çok temiz, iyi, güzel ve hoş olan.

  Tacettin: Dinin tacı

  Turab: Toprak. Hz Ali’nin lakabı; toprağın babası anlamına gelen Ebu Turab’dır.

  U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Ufuk: Açık denizde ya da düz arazide gökle yerin birleştiği izlenimini oluşturan alan anlamına gelir. Anlayış, kavrayış, görüş ve düşünce gücü anlamlarını da taşır.

  Ubeydullah: Allah'ın kulu

  Ulvi: Yüce, ulu ve yüksek kişi

  Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Üzeyir: Kur'an'da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlar arasında yer alır. Peygamber olup olmadığı ile ilgili fikir ayrılıkları bulunur.

  Ümmet: Cemaat, din, boy, zaman gibi manalara gelir. İsim olarak kullanıldığı zaman ise "dinine bağlı" gibi bir mana taşır.

  V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Veli: Eren, ermiş kişi, Allah’ın sevgili bir kulu ya da çocuğun her halinden sorumlu olan ebeveyn veya başka bir yakın kimse.

  Vahid: Allah'ın adlarından biri olup "tek", "yalnız bir" manalarına gelir.

  Vekil: Başka birinin yerine ya da ismine hareket edip konuşan kişi. Bir vazifeyi geçici olarak kabul eden kimse.

  Vahhab: İhsan eden ve bağışlayan manasına gelir.

  Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Yusuf: Hazreti Yakup’un oğlu olan ve babası gibi peygamber olan kişinin ismi. İnleyen, ah eden, inilti anlamına gelir.

  Yakup: Kuran’da evlat ihaneti ve evlat acısı ile imtihan edilen peygamberin adıdır. Erkek keklik, izleyen, takip eden manalarını taşır.

  Yunus: Uzun bir süre bir balığın karnında yaşadığı rivayet edilen peygamberin ismidir. Denizde yaşayan bir memeli hayvana ve bir takımyıldızına verilen isimdir.

  Yasin: Kuran’da yer alan en ünlü surelerden biridir.

  Yelit: Eksiltme ve azaltma

  Yahya: “Allah lütufkârdır” manasına gelir.

  Yenal: Amacına ulaşan birey

  Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

  Zahit: Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan; dünyevi şeylere kıymet vermeyen ve onları önemsemeyen kişi

  Zekeriya: Kuran’da adı geçen peygamberlerden bir diğeri. “Tanrı hatırladı” gibi bir anlama sahiptir.

  Zülkif: Hz. Eyüp’ün oğlu olan ve babası gibi peygamber rütbesine sahip olan kişi. Yüce makam, nasip ve kısmet sahibi anlamlarına gelir.

  Zakir: Allah’ı zikreden, onu anan kişi

  Zümer: Zümreler, grupla

  Vitrin


  En Çok Aranan Haberler