HABER

"Kusurlu hakime tazminat" kavga çıkardı

ANKARA (ANKA) – TBMM Adalet Komisyonu, hakimlerin büyük tepkisini çeken "kusurlu hakime tazminat" maddesini yeniden ele alacak.

TBMM Adalet Komisyonunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nın "Hakimin yargısal faaliyetlerinden doğan ve Devletin ödediği tazminatın kusurlu hakime rücu etmesi"ni düzenleyen maddeye yönelik CHP'li milletvekilleri ve Yargıtay Daire başkanlarının tepkisinin ardındanyeniden müzakere edilmesine karar verildi.

TBMM Adalet Komisyonu AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında, Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam etmek üzere toplandı. Komisyon bugün, Hakimin kusurlu kararları nedeniyle açılacak tazminat ve rücuyu düzenleyen maddelerini tartıştı. Maddeye çalışmalara katılan Yargıtay Daire Başkanları sert tepki gösterirken üniversite hocaları farklı görüşleri savundular. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, düzenlemenin örneğine pek rastlanmadığını söyledi.

-"KİMSE HAKİME DAVA AÇMAYA CESARET EDEMİYOR"-
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Süha Tanrıver ise tasarıya, hakim aleyhine dava açılmasını zorlaştıran hükümler konulduğunu ifade etti. Tanrıver, "Hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı vardır ve kararlarından ötürü de bağımsız olmak zorundadır. Ancak, hakim de sonuçta devlet memurudur. Siyasiler, Yüce Divanda yargılanabilmektedir, ancak hakimler yargılanamamaktadır" dedi. Tanrıver kimsenin hakime karşı dava açmaya cesaret edemediğini vurgulayarak, "Eğer avukat orada sürekli avukatlık yapacaksa, dava açmaya cesaret edemiyor ya da vatandaşa açtırıyor" diye konuştu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Atalay Özdemir, tasarının kendilerini kaygılandırdığını belirterek, tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde, Yargıtay Yasası'nda da değişiklik yapılması gerekeceğini kaydetti.
Hakimlerin bugüne kadar Yüce Divanda yargılanmamış olmalarının, bundan sonra yargılanmayacakları anlamına gelmeyeceğini buradaki endişemiz, tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde, hakimlerin ödeyemeyecekleri miktarlarla karşı karşıya kalabilecek olmalarıdır. Bu yüzden bu değişikliği benimsemiyoruz" diye konuştu.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Ülkü Aydın, cumhuriyetin temel organlarının, yasama, yürütme ve yargıdan oluştuğunu ifade ederek, "Yargının bağımsızlığı, hepimiz için önemlidir ve gereklidir. Bizim görüşümüz, yasanın bu şekliyle yeterli olduğu şeklindedir. Hakimleri memurlaştırma ve kararlarından ötürü, tazminat ödeme ile karşı karşıya bırakma, onları görevlerini yapamaz hale getirir. Hakimler, gelecek endişesi olmadan görev yapmalıdır" dedi.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Coşkun Koçak da, bu düzenlemenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 6. maddesinde öngörülen adil yargılanma hakkının da ihlali niteliğinde olduğunu öne sürdü. Hakime karşı açılacak rücu davasında, karar verme yetkisinin Adalet Bakanı'nda olmasının, hakimlerin bağımsızlığını zedeleyeceğine ve siyasi iradenin etkili olacağına işaret eden Koçak, "Rücu davasında devletle hakimin karşı karşıya gelmesi yargıya duyulan güveni de zedeler. Hakimin yargı faaliyetinde, yürütmenin herhangi bir etkisi ve denetimi bulunmamaktadır. Önce devlete karşı dava açıp, devletin daha sonra bunu sorumlu hakime rücu etmesi, yargı üzerinde yürütmenin etkili olması sonucunu doğuracaktır" şeklinde konuştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlutepe de yargıtay başkanlarının endişelerine katıldığını belirterek, hakimlerin sorumluluk alanını düzenleyen maddelerin mevcut haliyle kalmasını istedi.
Müzakerelerin ardından hakimlerin sorumluluk alanlarını düzenleyen maddeler üzerinde yeniden çalışılması kararı alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön