HABER

KYK memur alımı 2021... KYK 500 personel alımı başvuru şartları! 2020 KYK yurt yönetim memur alımı başvuru tarihleri!

Son dakika haberi... Kredi ve Yurtlar Kurumu 63 ilde 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin takip ettiği, KYK personel alımı bugün duyuruldu. KYK 'de memur olmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gerektiği belirtilen açıklamada 63 ile yönetim kadrosuna atama yapılacak. KYK memur alımı başvuru şartları neler? Peki KYK memur alımı başvurusu nasıl olacak? İşte 2021 KYK memur alımı başvuru tarihleri ve detayları...

KYK memur alımı 2021... KYK 500 personel alımı başvuru şartları! 2020 KYK yurt yönetim memur alımı başvuru tarihleri!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 63 ilde bulunan yönetim kadrosuna memur alımı için son dakika haberi geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu açık kadro ilanlarını araştıran ve KPSS'ye girerek memur olmak isteyen adaylar ilanı yakından takip ediyor. 2021 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır merak edilirken adaylar, KYK memur alımı başvurusu nereye nasıl yapılır konusunu araştırıyor. KYK'ya memur alımı başvurusu yapmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gerekiyor. KYK memur alımı yaş şartının 65 olması dikkat çekerken, ilanda KYK memur alımı başvuru şartlarına da detaylı olarak değinildi.

2021 KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Son dakika haberi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu 63 ilde 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin takip ettiği, KYK'ya memur alımı bugün duyuruldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda memur olmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gerektiği belirtilen açıklamada 63 ile yönetim kadrosuna atama yapılacak. İlanda başvuru yapacak adayın SGK'dan emekli aylığı almama şartı da istendi. Bu şartlar dışında KYK memurluk başvurusu için başvuru yapacak adayın işini yapmasına engel teşkil edecek bir rahatsızlığının da olmaması gerektiği başvuru şartlarında belirtildi.
KYK memur alımı başvuru şartları neler? Peki KYK memur alımı başvurusu nasıl olacak? İşte 2021 KYK memur alımı başvuru tarihleri ve detayları...

 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

  • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

  • Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK MEMURLUK SINAVI BAŞVURU 2020 ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

KYK memur alımı ilanının verilmesinin ardından en çok merak edilen bir diğer konu da KYK memurluk sınavı 2020 ve KYK memurluk başvuru tarihleri oldu. Yayımlanan ilanda başvuru için gerekli evraklara da yer verilirken, başvuruların basvuru.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması istendi. Ayrıca her aday sadece tek bir kadro için başvuru yapabilecek.

İşte KYK memur alımı ilanında belirtilen o detaylar;

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı SınavBaşvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvurusisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularınıtamamlayacaklardır.

4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayanadayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.** Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikledeğişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayınkendisi sorumlu olacaktır.

KYK MEMURLUK SINAVI 2020 ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermişolduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.

4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav girişbelgelerinde yer alacaktır.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfuscüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesibulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlikbelgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınavhakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancakmücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmakkaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıtyapılmayacaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler