HABER

KYK memur alımı başvuru sonuçları 2021... KYK 500 personel alımı atamaları ne zaman açıklanacak?

KYK memur alımı başvuru sonuçları 2021... KYK 500 personel alımı atamaları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 63 ilde 500 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin takip ettiği, KYK personel alımı başvuruları 20 Ocak 2021 tarihinde sona erdi. KYK 'de memur olmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gerektiği belirtilen açıklamada 63 ile yönetim kadrosuna atama yapılacak. KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki KYK memur alımı atamaları ne zaman belli olacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 63 ilde bulunan yönetim kadrosuna memur alımı başvuruları 20 Ocak 2021 tarihi itibari ile sona erdi. KPSS'ye girerek memur olmak isteyen adaylar, Kredi ve Yurtlar Kurumu atama sonuçlarını beklemeye devam ediyor. 2021 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak edilirken adaylar, KYK memur alımı atama tarihlerini de araştırılıyor. KPSS'den en az 60 puan alınarak başvurulan KYK memur alımı ne zaman açıklanacak?

2021 KYK MEMUR ALIMI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kararı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 63 ilde 500 personel alımı yapılacak. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin takip ettiği, KYK'ya memur alımı başvuruları sona erdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda memur olmak için KPSS'den en az 60 puan alınması gereken başvuruda, 63 ilin yönetim kadrosuna atama yapılacak. İlanda başvuru yapan adayın SGK'dan emekli aylığı almama şartı da istendi. Bu şartlar dışında KYK memurluk başvurusu için başvuru yapacak adayın işini yapmasına engel teşkil edecek bir rahatsızlığının da olmaması gerektiği başvuru şartlarında belirtildi. KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır net bir bilgi gelmedi. Sonuçların Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresinde duyurulması öngörülüyor.

KYK memur alımı başvuru şartları;

 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

  • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

  • Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK ATAMA 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK memur alımı ilanının verilmesinin ardından en çok merak edilen bir diğer konu da KYK memurluk başvurusu atama sonuçları oldu. Yayımlanan ilanda başvuru için gerekli evraklara da yer verilirken, başvuruların basvuru.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması istendi. Atama sonuçlarının ise yine Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden paylaşılması bekleniyor.

İşte KYK memur alımı ilanında belirtilen o detaylar;

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.** Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

KYK MEMURLUK SINAVI 2020 ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.

4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Geri Dön