HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Nebe suresi 33. ayet tefsiri ve meali nedir? Nebe suresi 33. ayeti okunuşu ve anlamı

Her Müslümanın surelerin okunuşu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle ibadet ederken ya da belli bir sıkıntılı durumdan kurtulup hayır elde etmek için bu sureleri okumak çok önemlidir. Nebe suresi de ilettiği mesajlar bakımından önemli bir suredir ve nasıl okunduğu oldukça merak edilir. Nebe suresinin 33. Ayeti ise kişilere verilen müjdelerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkar. Nebe suresi 33. ayeti tefsiri ve meali nedir?

Nebe suresi 33. ayet tefsiri ve meali nedir? Nebe suresi 33. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’de 78. sırada be iniş sırasına göre 80. olan Nebe suresi, Mekke’de inmiştir. Amme suresi olarak da bilinir ve bu surede ölümden sonraki yaşama dair önemli konulara değinilir. Ölümden sonra yaşamın varlığını kanıtlamaya dair ispatlar, kıyamet, hesap için toplanma, öldükten sonra dirilme gibi konulardan bahsedilir. Ayrıca hesap, ceza ve mükafat gibi konular da ele alınmıştır. Nebe suresinin nasıl okunduğu öğrenip sonrasında Türkçe’sini öğrenmek, ne anlattığını daha iyi anlamayı sağlar.

Nebe Suresi 33. ayet nasıl okunur?

Nebe Suresi 33. ayet okunuşu, Müminlerin tarafından araştırılır. Çünkü çok önemli konulara değinen bu sure, aynı zamanda pek çok fazilete sahiptir. Bu yüzden pek çok Müslüman Nebe suresinin okunuşunu öğrenip ezberlemek ister. Nebe Suresi 33. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır ve okunur:

nebe33

Nebe Suresi 33. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

  • Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

Nebe Suresi 33. ayet ne anlama gelir?

Kuran-ı Kerim okuyanlar ve İslam dinini araştıranlar, surelerin ne anlama geldiğini öğrenmek ister. Bunun için de Türkçelerini okurlar. Nebe Suresi 33. ayet anlamı da hem surenin hem değindiği konular hem de faziletleri ile dikkat çeker. Nebe Suresi 33. ayet meal olarak tam hali şöyledir:

  • Gencecik yaşıt kızlar.

Nebe Suresi 33. ayet tefsiri nedir?

Nebe Suresi 33 ayet Türkçesi ve tefsiri okunarak bu surede neyden bahsedildiği daha iyi kavranabilir. Çünkü tefsirde surenin anlattığı konu daha açık bir şekilde sunulur. Nebe suresinin 33. Ayetinin tefsiri ise şu şekildedir:

Yeri geldikçe belirtildiği, özellikle bir kutsî hadiste de ifade buyurulduğu üzere, 31. âyette “müttakiler” şeklinde anılan itaatkâr müminler için âhirette hazırlanan nimetler, lütuf ve ikramlar “gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşer aklının tam olarak tasavvur edemeyeceği türdendir” (Buhârî, “Tevhîd”, 35; Müslim, “Îmân”, 312). Çünkü bütünüyle âhiret gayb alanıdır; gaybı da Allah’tan başkası bilemez (bk. Bakara 2/3). Bununla birlikte, Allah Teâlâ, kullarının uhrevî nimetlere dair yaklaşık bir fikir edinmelerini sağlamak ve onlarda bir arzu uyandırmak için, birçok âyette olduğu gibi burada da idrak ve anlama gücüne göre temsilî bir anlatımla bu dünyada en çok ihtiyaç duydukları, arzuladıkları, sevdikleri nesneler ve hazlardan örnekler vermiştir. Bu anlatımda Kur’an’ın ilk muhataplarının beklentilerinin dikkate alındığı da söylenebilir; kezâ bu anlatımdan, âhirette cennete girmeyi hak eden her bir insana, dünyadaki ameline, zihnî ve ruhî kemaline, mutluluk anlayışına ve beklentisine göre neleri istiyor ve bekliyorsa onların verileceği sonucunu çıkarmak da mümkündür (ayrıca bk. Fussılet 41/30-33).

“Bunlar rabbinin bol bol lutfettiği karşılıktır, bağıştır” diye tercüme ettiğimiz 36. âyete, “Bunlar rabbinden, amellerine göre hesap ve takdir edilmiş bolca mükâfatlardır” şeklinde de mâna verilmiştir (İbn Âşûr, XXX, 47-48). Burada kapalı bir şekilde ifade edilmiş olan amellerin karşılığının, başka âyetlerde Allah’ın lutfu olarak on katı (En‘âm 6/160), 700 katı (Bakara 2/261), hatta hesapsız (Zümer 39/10) bir şekilde kat kat verileceği bildirilmiştir. 26. âyette azgınlara verilecek cezanın dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olduğu bildirilmişti. Burada da müminlerin yaptıklarına karşılık olarak verilecek ödülün Allah’ın bolca lutfu ve bağışı olduğu belirtilmektedir. 36. âyette müminlere âhirette verilecek nimetlerin niceliğini bildiren hisâben kelimesi, “çok, bol bol, yeter deyinceye kadar” şeklinde yorumlandığı gibi, “yeterli, kâfi miktarda, amellerin miktarına göre, hak edişe göre” şeklinde de açıklanmıştır. Ancak meâlde biz, kısmen birbirinden farklı olan bu iki yorumdan ilkini tercih ettik. Çünkü ödülün, amellere göre kat kat fazlasıyla, hatta hesapsız verileceğini bildiren âyetler de vardır (Bakara 2/261; Zümer 39/10; Gāfir 40/40) ve bu âyetlerde ahirette ödüllerin hak edişe göre ölçülü değil, Allah’ın razı olduğu kullarına, ölçüye ve hesaba sığmaz lütufları olarak verileceği belirtilmektedir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 539-540)

Nebe Suresi 33. ayet fazileti nedir?

Nebe Suresi 33 ayet fazileti ve sırları pek çok mümin tarafından araştırılır. Öncelikle bu konuyla ilgili olarak “Nebe” kelimesinin “önemli haber” demek olduğunu söylemek gerekir. Burada ise kıyamet haberi anlamında kullanılır. Nebe suresi faziletleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Nebe suresini okuyan kişilere Allah tarafından dünyadaki dağlar kadar sevap yazılır.
  • İç sıkıntısından kurtulmak, ferahlamak ve rahatlamak isteyenler Nebe suresini okumalıdır.
  • Her gün Nebe suresini okumak rızkı artırır ve malın bereketlenmesini sağlar.
  • Nebe suresini okuma alışkanlığına sahip kişiler, hırsızlara ve kötü insanlara karşı korunur.
  • İkindi namazı sonrası Mebe suresi okuyan kişiler, dünyada ve ahirette mutluluğa ve huzura ulaşır.

Nebe Suresi 33. ayeti niçin okunur?

Nebe suresi 33. Ayet okunduğu zaman pek çok fazilete ulaşılabilir. Bu nedenle bu surenin okunması gereken pek çok durum vardır. Kabir karanlığı görmemek ve kabrin nurla aydınlanması için bu surenin okunması söylenmiştir. Nebe suresini güneş doğarken okumak ise kişiyi afetlerden korur. Sabah saatlerinden bu sureyi okumak ise kişi için 70.000 meleğin tövbe etmesi içindir. Herhangi bir malin kaybolmaması ya ad çalınmaması için onun üzerine Nebe suresi okunması gerekir. Kişi, şirk hariç tüm günahlarının affedilmesi için de Nebe suresini okumalıdır. Ayrıca kıyamet günü azabının hafiflemesi, dünya ve ahiret saadetine ulaşmak için de müminlere Nebe suresini okumaları emredilmiştir.


Mynet Youtube

En Çok Aranan Haberler