HABER

Öğretmenlerin görevine son veren kanuna iptal

Anayasa Mahkemesi, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun, hizmete devamında sakınca görülen yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin görevine son verileceğini öngör

Yüksek Mahkeme, özel öğretim kurumunda çalışan öğretmenlerin, görevine son verilmesi konusunun idarenin keyfi yorum ve uygulamalarına açık olduğunu vurguladı.

Ankara 11. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, Kanunun ilgili maddesinin Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi heyeti, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 10. maddesinin "Hizmete devamında özlük hakları ve sorumlulukları içeren 9. madde hükümlerine göre sakınca görülen yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir" şeklindeki ikinci fıkrasını iptal etti. İptal kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gerekçede, düzenlemede, öğretmenlerin, hizmete devamında sakınca oluşturan eylemlere yer verilmediği ifade edildi. İdarenin, göreve devamında sakınca oluşturan eylemlerin neler olduğunun belirlenmesi hususunda geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunun vurgulandığı gerekçede, ne tür eylemlerin sakınca oluşturduğunun ilgili kişilerce önceden bilinemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Özel öğretim kurumunda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin görevine son verilmesini gerektiren fiillerin tespiti hususunda idareye geniş takdir yetkisi tanıyan itiraz konusu kural, öngörülebilir olmadığı gibi ilgiliye, idarenin keyfi yorum ve uygulamalarına karşı yeterince koruma sağlayacak nitelikte olmadığından hukuki güvenlik ilkesini zedelemektedir" denildi.

ANKA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
özel okullarda öğretmenler tehdit altında,bayan öğretmen doğum için ayrılıyor,tazminatını alırsan seneye bir daha işe almayız,maaşların yarısı bankadan yarısı elden(muhasebeden)milli eğitim bakanına duyurulur.
Geri Dön