HABER

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Oruç tutmak için okunan dualar

Ramazan ayında sahur vakti oruç tutmadan önce niyet getirilmesi gerekir. Niyetsiz oruç tutulmaz. Ramazan’da oruca niyet unutulursa, belli bir vakte kadar oruç şartları yerine getirilmişse yine de niyet getirilebilir.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Oruç tutmak için okunan dualar

Sahura kalkmak da oruca niyet etmekle aynı sayılır. Ramazan ayında geceden oruca niyet edilmesi çok faziletlidir. Oruca niyet edilirken, ’’Yarınki Ramazan orucuna’’ diye ifade edilmesi gerekir. Kalben söylenen bu oruç niyetinin dille de ifade edilmesi gerekir.

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun en önemli şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekir. Oruç tutmak için sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Ramazan orucu, belli zamanlarda tutulmak üzere adanan oruçlarla nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batmasıyla ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki zamandır. Fakat imsak vaktinin ardından yapılacak niyetin geçerli olması adına bu vakit itibarıyla bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedi. Aksi hâlde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Bununla beraber geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan ayının her günü için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmadan adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine dek niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret ya da adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

Şafiî mezhebine göre de nafile haricindeki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak saatine dek niyet edilmediği müddetçe o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara da güneş tepe noktasına gelmeden evveline dek niyet edilebilir. (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Oruç tutmak için okunan dualarr

SAHURDA OKUNACAK DUA NEDİR?

Sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin ya da “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti”

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”


Geri Dön