HABER

Polis Akademisi 2017 ilk derece amirlik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman olacak? İşte amirlik sınavı detayları...

Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen ilk derece amirlik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman olacak sorusunun yanıtı belli oldu!

Polis Akademisi 2017 ilk derece amirlik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman olacak? İşte amirlik sınavı detayları...

Heyecanla beklenen ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen ilk amirlik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman olacak sorusunun yanıtı belli oldu. 3.Dönem ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınavında başarılı olan emniyet mensubu adaylar 20-26 Mayıs 2017 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı kampüsünde fiziki yeterlilik sınavına katılacak. Sınavda başarılı olan adaylar aynı gün içeresinde mülakat/sözlü sınavlarına tabi tutulacaklar.

POLİS AKADEMİSİ 2017 İLK DERECE AMİRLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen ilk derece amirlik fiziki yeterlilik sınavına girecek olan emniyet mensubu adaylar yanlarında sınava giriş belgesi, PAEM giriş dilekçesi, fiziki yeterlilik sınavına girmesine engel halinin bulunmadığını belirtir tek hekim raporu götürecek. Kurum Kimliği (Kurum Kimliği bulunmayan personelin Geçerli Mazereti bulunması halinde (yurt dışı görev, ücretsiz izin vb.) Fotoğraflı onaylı Kimlik belgesi) Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen randevu gününde sınavda istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunacaklar. İstenilen belgelerin eksik olması halinde aday sınava alınmayacak. Fiziki yeterlilik sınavı için yanlarında spor kıyafeti ve spor ayakkabı getirecekler, mülakat/sözlü sınavına sivil kıyafetleri ile katılabilecekler. Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses ve görüntü kaydeden vb. araçlarla, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları ve silahla nizamiyeden sınav yerlerine alınmayacak.

İLK DERECE AMİRLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Giriş sınavı fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday fiziki yeterlilik sınavına çağrılacak. Fiziki yeterlik sınavlarında başarılı olan adaylar aynı gün sözlü/mülakat sınavlarına katılacak. Fiziki yeterlilik sınavı kapsamında;

a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.

b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, “PAEM Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.

MÜLAKAT /SÖZLÜ SINAVI

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat/sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir.

Mülakat/Sözlü sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “PAEM Öğrenci Adayı OLUR”, başarısız adaylar hakkında “PAEM Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.

Mülakat/sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “PAEM Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; yazılı sınavı puanın %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25’i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Geri Dön