HABER

PTT personel alımı var mı, ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personel alımı yapılıp yapılmadığı, iş arayışında olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. PTT bünyesinde çalışacak vatandaşlardan aranan başvuru şartlarını haberimizde derledik. Peki PTT personel alımı var mı, ne zaman? PTT 55 bin personel alımı yapılacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

PTT personel alımı var mı, ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları!

2022'nin son günlerinin gelmesiyle, PTT personel alımı ayrıntıları da internette araştırılmaya başlandı. PTT 55 bin personel alımının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki PTT personel alımı var mı, ne zaman? PTT 55 bin personel alımı yapılacak mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI VAR MI?

PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Net bir bilgi açıklandığı zaman haberimizde bilgiler güncellenecektir.

PTT SINAVINDA NELER SORULUYOR?

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi

PTT personel alımı var mı, ne zaman? PTT 55 bin personel alımı yapılacak mı? İşte işçi alımı başvuru şartları

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler