Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıran TBMM komisyonu taslak raporunu tamamladı: 'Ölümün düşme sonucu gerçekleşme ihtimali kuvvetle muhtemel'

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. Raporda "Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" tespitine yer verildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıran TBMM komisyonu taslak raporunu tamamladı: 'Ölümün düşme sonucu gerçekleşme ihtimali kuvvetle muhtemel'

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı.

Komisyon raporunda 12 Nisan 2018'de Giresun Eynesil'deki evinin önünde yaralı bulunan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedenine ilişkin ihtimallerin değerlendirildiği, "Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" tespitine yer verildi.

Rabia Naz Vatan'ın kuşkulu ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 4 aylık bir çalışmanın hazırladığı taslak raporda, olayla ilgili emniyet, Adli Tıp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilirkişi görüşleri akademisyen görüşleri ile tanık ifadeleri, olay yerine ilişkin kroki ve fotoğraflar da yer aldı.

Raporda, "Rabia Naz Vatan'ın 12.04.2018 günü ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanı önünde yaralı olarak bulunması ve kaldırılmış olduğu Görele Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle neticelenen olayın yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar ne şekilde gerçekleştiği hususunun tam olarak aydınlanamadığı" belirtilerek, ölüm nedenine ilişkin 'ihtimaller' sıralandı. Raporda, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin ihtimaller üzerinden şu değerlendirmeler yapıldı:

Trafik kazası sonucu gerçekleşme ihtimali düşük: Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın yaralı olarak bulunduğu yer veya başka bir yerde bir aracın çarpması sonucu gerçekleşmiş olduğuna dair görgüsü, bilgisi ya da duyumu olan bir şahsa ulaşılamadığı, yaralı olarak bulunduğu yerde kolluk görevlilerince yapılan araştırmalarda trafik kazası olduğuna dair fren izi, araç parçası veya benzeri bir bulguya rastlanılamadığı, Rabia Naz'ın bulunduğu yerden geçen yolun ara yol olması, bu yol ve bağlantı yollarının konum ve fiziki yapısı ile Rabia Naz'ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne sebebiyet veren kemik kırıkları (özellikle ayak topuk kemiğinde meydana gelen kırıklar dâhil yaraların şekil ve nitelikleri) göz önüne alındığında bu ihtimalin düşük.

Kazadan sonra olay yerine taşınma ihtimali yok: Yine olayın trafik kazası sonucu gerçekleştiği ancak bu kazanın yaralı olarak bulunduğu yer dışında başka bir yerde gerçekleşmiş olma ihtimalinin ise; Rabia Naz'ın en son göründüğü kamera kaydının saat 16.49.25'te olduğu, bu saatten sonra Mehmet Ali Somuncuoğlu, Meryem Erol ve Beyza Okur tarafından görülmüş olması, olaydan sonra Rabia Naz'ı yaralı olarak ilk gören Mürsel Küçükal'ın önce Vatan Apartmanına gidip kimseye ulaşamaması, sonrasında Şermin Dede'nin evine gidip kendisine seslenmesi, Şermin Dede'nin o esnada abdest alıyor olması sebebiyle belirli bir süre sonra dışarıya çıkması, akabinde Rabia Naz'ın yanına geldikten sonra ambulansı aramasını istemesi sonrasında Mürsel Küçükal'ın 112 acil çağrı merkezini araması ve kayıtlara göre bu aramanın 17.20'de gerçekleşmesi gibi hususlar göz önüne alındığında, bu kadar sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz'a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı değerlendirilmektedir.

Doblo ile ilgili delile ulaşılamadı: Ayrıca trafik kazası ve kazanın siyah bir doblo araç ile gerçekleştiği iddiası, orada bulunan metruk binaya götürülerek kan ve diğer bulguların temizlendikten sonra yaralı olarak bulunduğu yere bırakıldığı yönündeki söylemini destekler bir delile de bugüne kadar kolluk ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından ulaşılamamıştır.

Apartmanın yan cephesinden düşmesi kuvvetle muhtemel: Olay günü Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanına girdiğine ve bu binanın teras katına çıktığına dair görgüye dayalı bilgisi olan herhangi bir şahsa ulaşılamadığı ancak yaralı olarak kendisini ilk gören Mürsel Küçükal'ın sonradan alınan ifadesinde;

"Çeşmede su doldurduğu esnada önce "güm" diye bir ses duyduğu, akabinde sularını alarak yukarı doğru yürüdüğünde bir bağırtı sesi duyduğu, bunun üzerine hızlanarak yürümeye devam ettiği ve Vatan Apartmanının alt tarafındaki yolda park halinde bulunan mavi renkli aracın önünde fındıklık alanın beton ile birleştiği yerde Rabia Naz'ı ayaklarının çimenlikte başının ise yolda olduğu ve çocuğun bu haliyle sürünerek mavi aracın arka kısmına kadar sırt üstü kollarını ve bacaklarını hareket ettirerek geldiğini gördüğü" şeklindeki beyanı, Rabia Naz'ın vücudunda meydana gelen kemik kırıkları ve yaralanmaların nitelikleri, Giresun Adli Tıp Kurumunun "Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği" yönündeki değerlendirmesinin yer aldığı 18/01/2019 tarihli raporu, 10/04/2019 tarihli Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunca düzenlenen mütalaa, yine Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 25/07/2019 tarihinde düzenlemiş olduğu rapor gözetildiğinde;

Rabia Naz Vatan'ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Sürünmüş de olabilir, taşınmış da: Diğer taraftan Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 25/07/2019 tarihli raporu ile Mürsel Küçükal'ın beyanları kapsamında her ne kadar düştüğü nokta tam olarak tespit edilememiş ise de, Rabia Naz'ın düştükten sonra bulunduğu yere kendiliğinden sırt üstü sürünerek gelmesinin de ihtimal dâhilinde olduğu komisyonda dinlenilen uzmanlarca da ifade edilmiştir.

Ancak Şermin Dede'nin Rabia Naz'ı gördüğünde "sanki biri tarafından bulunduğu yere bırakılmış gibi olduğu" izlenimi edinmesi, yaralanmasının ağır, hareket kabiliyetini oldukça kısıtlar nitelik ve ağırlıkta olması gibi hususlar nazara alındığında Rabia Naz'ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere taşınmış olabileceği, olaya ilişkin en yakın görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ın sonradan alınan beyanında ilk ifadesinden farklı anlatımlarda bulunması ve bu anlatımlarda başkaca bir şahıstan söz etmemiş olması nedeniyle Rabia Naz'ın düştüğü yerden Mürsel Küçükal tarafından bulunduğu yere taşınmış olma ihtimalinin de olduğu değerlendirilmektedir.

Ön cepheden atlaması mümkün değil: Vatan Apartmanının 4 katlı bir bina olduğu, binanın zemin ve giriş katında PVC işyerinin olduğu, kollukça yapılan tespitlerde terasın zeminden 18,59 metre yüksekte olduğu, zemin katta bulunan işyerinin zeminden yüksekliğinin 7,10 metre, işyerinin saç ile örtülü çatısının uzunluğunun ise 4,10 metre olduğu, Rabia Naz Vatan'ın yaralı olarak bulunduğu yerin de işyeri duvarına uzaklığının yaklaşık 1,5 metre olduğu, işyerinin sacla kaplı çatısında çarpmaya bağlı herhangi bir çökük veya kırığın olmadığı, Rabia Naz'ın bulunduğu yere binanın terasından üzeri sac ile kaplı işyeri çatısına çarpmadan dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düşmesinin bu haliyle fiziken mümkün olmadığı, Rabia Naz'ın koşarak atlayıp işyerinin çatısına çarpmadan bulunduğu yere düşmesinin ise aradaki mesafenin uzaklığı, Rabia Naz'ın yaşı ve emsallerine nazaran daha kilolu bir çocuk olması, binanın terasında hızlanabileceği kadar bir mesafenin olmaması hususları gözetildiğinde, olayın bu şekilde gerçekleşmiş olması ihtimalinin oldukça düşük olduğu düşünülmektedir.

İntihara meyilli değil: Rabia Naz'ın psikolojik yapısı, duygu durumu, olay günü ve öncesinde yaşadıkları, okudukları, izledikleri ve varsa oynamış olduğu oyunlar, bu yaştaki çocukların intihar düşünce ve bilincinin gelişip gelişmediği ya da bunu bir intihar olarak değil de oyun olarak görüp sonuçlarını öngörüp öngöremeyeceği hususunda ayrıntılı bir araştırma yapılmayıp, uzman görüşü alınmamış ise de Rabia Naz'a ilişkin tanık ifadeleri ve olay günü yol güzergâhındaki tavırları ile uzman görüşleri dikkate alındığında Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısının olmadığı değerlendirilmiştir.

İtilme bulgusu yok: Olay gününden itibaren yapılan araştırma ve soruşturmaya rağmen Rabia Naz'ın ikametlerinin bulunduğu Vatan Apartmanının teras kısmından başkaca şahıs veya şahıslarca itilmesi ya da atılması suretiyle olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi ve bulguya rastlanmamıştır.

Soruşturmaya müdahale edildiği iddiası

Komisyon raporunda, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, kızının ölümüne ilişkin olay zamanında siyasi güç ve mevki sahibi bir siyasinin oğlunu korumak amacıyla olayı örtbas etmeye çalıştığı ve olayın intihar olarak gösterilmeye çalışıldığına ilişkin iddiası ile ilgili tespitlere de yer verildi.

Söz konusu iddialarla ilgili görüşülen başta Giresun Cumhuriyet Savcısı olmak üzere o tarihte Eynesil ve Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polisler ile eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun bu iddiayı doğrulamadığı belirtilerek, "Dinlenilen kişiler, incelenen soruşturma dosyası, elde edilen diğer bilgi ve belgeler kapsamında meydana gelen olay sonrası bir kısım kişi veya kişilerce olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla soruşturma makamlarına müdahalede bulunulduğuna veya delillerin karartıldığına yönelik iddiaları destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" görüşüne yer verildi.

Soruşturmadaki eksiklik ve hatalara da yer verildi

Komisyon raporunda ayrıca soruşturmaya ilişkin saptanan hatalar ve eksiklikler de maddeler halinde sıralandı. Komisyonun bu konudaki bazı tespitleri şöyle:

  • Olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme hususunda gerekli özeni göstermediği görülmüştür.
  • Olay mahalli olan Vatan Apartmanının çatısına ilk çıkan görevlilerin kamera kaydını kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple görevlilerin çatıya çıktığı sırada çantanın orada olduğu veya çantanın çatıya sonradan çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilememiştir.
  • Rabia Naz'ın yerde yaralı olarak bulunmasından sonra olay yerine gelen polislerin Rabia Naz'ın ayakkabısını delil torbasına koymaması sebebi ile ayakkabı altındaki beyaz tozlar ile çatıdaki çimentonun eşleştirilemediği tespit edilmiştir.
  • Olay mahalli olan binaya olaydan sonra birçok vatandaşın girip çıktığı ve Rabia Naz'ın düştüğü düşünülen fındıklık alanda birçok vatandaşın inceleme yapması sebebi ile delil olabilecek izlerin kaybolduğu tespit edilmiştir.
  • Rabia Naz'ın önünde yaralı olarak bulunduğu Vatan Apartmanına ait kameraların çalışmadığı tespit edilmiştir.
  • Görele Devlet Hastanesinin kamera kayıtlarının incelenmediği ve yedeklenmediği tespit edilmiştir.
  • Rabia Naz'a ait bir çorabın müdahale esnasında veya hastanede kaybolduğu tahmin edilmektedir.
  • Rabia Naz ve arkadaşlarının eve dönüş yolunda bir markete girdikleri ve Rabia Naz'ın parası yetmediği için arkadaşlarının kendisine dondurma ısmarladığı ayrıca dondurma çubuklarını çöp kutusuna atma anları kamera kayıtları ile tespit edilmiştir. Ancak iki görgü tanığı Rabia Naz'ı evinin yakınlarında dondurma yerken gördüklerini ifade etmiştir. Bu görgü tanıklarının ifadelerinin geç alınması sebebiyle ikinci dondurmanın nereden ve ne şekilde alındığı tespit edilememiştir.

Diğer Haberler