"Sabit ücret" kararında "iptal" ve "devam" karmaşası

İSTANBUL (ANKA)- Tüketici Mahkemesi'nin Türk Telekom'un uyguladığı "sabit ücret" konusunda verdiği kararda "iptal" ve "devam" karmaşası ortaya çıktı.

TÜKODER Beykoz Şube Başkanı Aysel Can Ekşi'nin itirazını dün değerlendiren İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi'nin verdiği karar tutanaklara, Türk Telekom'un sabit telefonlardan aldığı "sabit ücret" uygulamasının haksız olduğu şeklinde geçti. Ancak, Türk Telekom kendisine Mahkeme tarafından gönderilen gerekçeli kararda, bu ifadenin "sehven" yer aldığı ve sabit ücret alınmasının 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa uygun olduğunun yer aldığını bildirdi.

Türk Telekom yaptığı açıklamada, İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi tarafından hazırlanmış ve davanın şirketleri aleyhine sonuçlandığının "hata ile belirtildiğini" bildiren gerekçeli kararın bugün kendilerine ulaştığını bildirdi. Açıklamaya göre, dün görülen "duruşmada yaşanan karışıklık nedeniyle" karar tutanağına Türk Telekom'un sabit telefonlardan aldığı "sabit ücret" uygulamasının iptal edildiği yazıldı.

-GEREKÇELİ KARARA GÖRE SABİT ÜCRET İPTAL EDİLMEDİ-

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi'nde sabit ücretle ilgili dün sonuçlanan davanın gerekçeli kararında "duruşma sırasındaki karışıklık nedeniyle "sehven hatalı karar" verildiği kaydedildiği bildirildi. Açıklamada, "İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi tarafından hazırlanmış ve davanın şirketimiz aleyhine sonuçlandığının hata ile belirtildiğini bildiren Gerekçeli Karar bugün şirketimize ulaşmıştır" denildi

-SABİT ÜCRET TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA UYGUN-
Türk Telekom açıklamasında, şirketin tarifelerinin bir parçası olan sabit ücretin yasal bir uygulama olduğuna dikkat çekerek, gerekçeli karara yer verildi. Türk Telekom'un, kamuoyuna aktardığı gerekçeli kararın ilgili kısmı şöyle:

"... 406. sayılı telgraf ve telefon yasası ve taraflar arasında düzenlenen telefon abone sözleşmesine dayalı olarak telefon abonesinden her ay sabit ücret alınması usul ve yasaya uygun Beykoz Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 14.01.2008 tarihli kararı, 406.sayılı telgraf ve telefon yasası hükümlerine aykırı olduğundan, karara yönelik itirazın kabulüne Beykoz Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 2008/1 sayılı 14.01.2008 tarihli kararının iptaline karar vermek gerekir iken, duruşma sırasındaki karışıklık nedeniyle sehven davanın reddine şeklinde karar tefhim edildiği anda hatanın farkına varılmış ise de hüküm sonucu duruşma tutanağına geçilerek okunduğundan duruşma tutanağı imzalanmamış olsa da tefhim edilen hüküm sonucundan geri dönmek mümkün olmamıştır."
Açıklamada, gerekçeli kararda sabit ücret alınması 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa uygun olduğuna yer verildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Mahkeme tarafından davanın şirketimiz aleyhine sonuçlandığının mahkemede meydana gelen karışıklık nedeniyle ve hata ile belirtildiği, şirketimizin sabit ücret almakta haklı olduğu ve Yargıtay'a başvuru yolunun açık olduğu gerekçeli kararda açıklanmıştır. Hata sonucu verildiği mahkemesince de kabul edilen bu kararla ilgili gerekli hukuki adımlar şirketimiz tarafından atılacaktır. Kararın hata ile ret şeklinde yazılmış olduğu bu açıklamalardan da kolayca anlaşılabilir."

Türk Telekom açıklamasında, İstanbul 4. Tüketici Mahkemesinin söz konusu davanın hemen ardından aynı gün görülen aynı Hakem Heyetince verilmiş aynı nitelikte sabit ücret nedeniyle açılmış benzer bir davanın da Türk Telekom lehine sonuçlandığı belirtildi. Bugünkü gazetelerde, TÜKODER Beykoz Şube Başkanı Aysel Can Ekşi'nin itirazını değerlendiren İstanbul 4. Tüketici Mahkemesinin Türk Telekom'un sabit telefonlardan aldığı "sabit ücret" uygulamasının haksız olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.