Sendikalara vergi takibi

Sendikalara vergi takibi

Ankara - AA- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, seçim dönemlerinde kıdem ya da yıpranma adı altında sendika yöneticilerine ödenen tazminatlarla ilgili stopaj incelemesi başlattı.

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelirler Kontrolörleri bir ihbar üzerine küçük çaplı bir sendikada stopaj denetimi yaptı. Bu denetimde, 3 yılda bir yenilenen seçimler sırasında sendikalardaki profesyonel yöneticilere ödenen yıpranma tazminatlarından (bazı sendikalar kıdem tazminatı diye adlandırıyor) gelir vergisi stopajı kesilmediği anlaşıldı. İlgili sendikanın 2 seçim döneminde bu şekilde devletten kaçırdığı vergi tutarı da 320 bin YTL olarak belirlendi.

İncelemeye ilişkin raporların işleme konulmasının ardından söz konusu vergi, ilgili sendikadan talep edildi. Daha sonra da uzlaşmaya gidilerek, verginin tahsili yoluna gidildi.Söz konusu inceleme sırasında sendika yöneticilerinin "başka sendikalar da stopajları ödemiyor" şeklinde savunma yapması üzerine, diğer sendikaların da stopaj incelemesine alınması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in Yönetim Kurulu ile bu 3 Konfederasyona bağlı sendikalara birer yazı gönderildi. Söz konusu yazı TİSK'e bağlı sendikalara da yollandı. Yazıda, sendikaların 1 Ocak 2003 ile 27 Şubat 2008 tarihleri arasında, merkez ve bölgesel yönetim kadrosunu seçmek için yapmış olduğu kongrelerin tarihleri, kongre sonucunda seçilen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bölge ve şube başkanlarının isimleri, bunların TC kimlik numaraları ve bu yöneticilere ne kadar kıdem (yıpranma) tazminatı ödendiği soruldu.

56 sendikaya gönderilen bu yazıya bazı sendikalardan hemen cevap geldiğini belirten bir Maliye yetkilisi, A.A'ya şu değerlendirmeyi yaptı:"Biz, burada tamamen vergisel bir inceleme gerçekleştiriyoruz. Çok küçük çaplı bir sendikada, 2 seçim döneminde ödenen tazminatlar karşılığı 320 bin YTL'lik bir stopaj kaçağı bulunuyorsa, tazminatların gelir vergisi stopajına tabi tutulması yasal bir zorunluluk iken, bu yükümlülük yerine getirilmiyorsa, ortada çözülmesi gereken bir sorun var demektir. Gelen bilgileri Vergi İstihbarat Merkezindeki stopaj beyanlarıyla çapraz kontrole tabi tutacağız. Tazminat için beyanda bulunulmuş ve vergi ödenmişse hiçbir sorun yok. Beyan yoksa, o zaman da bunun vergisi için takibat yapacağız. Bize doğru rakam bildirilmemesi ihtimaline karşı, gerekirse sendikaların o dönemdeki para hareketlerine
de bakacağız."

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöntemle sendikalara yönelik bir baskı oluşturulmak isteniyorsa bunun çok yanlış olacağını dile getirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu da "Kimse çiğden yemeyecek karnı ağrımayacak. Sendikaların gücünü, eylemlerini kırmaya yönelik mi bilemiyorum ama sendikaların gücünü kırmanın bir sürü yolu var. Ancak kimse kimseyi tehdit etmemeli" dedi.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de "Bu hareket, sendikalara müdahale olmaması defalarca söylenmesine rağmen, sosyal güvenlik ve kıdem tazminatına ilişkin yasal hazırlıklara karşı son dönemde yapılan çıkışların bu türlü bir yansıması olabileceğini düşündürüyor" diye konuştu.