HABER

Sezer: Düzenleme ayrıcalık nitelği taşıyor

Ankara - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5557 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen iade
gerekçesinde, bir yabancı şirket ya da belirli şirketlerin hukuka aykırı durumları ve etkinliklerinin Yasa'nın güvencesi ve koruması altına alındığını, düzenlemenin "ayrıcalık" tanıma niteliği taşıdığını belirtti.

Sezer, gerekçede, Yasa'nın 6. maddesiyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası'na eklenen geçici 3. madde hükmünü anımsattı.

Sezer, maddenin 1. fıkrasında, 11.10.2004 gününden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçla kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla kullanılması için gerekli düzenleme yapıldığını, ikinci fıkrasında da söz konusu arazi ve tesislerin 2 yıl süresince, ruhsat ve izin alınmadan istenilen amaçla kullanılmasının sürdürülmesine olanak sağlandığını, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması için 2 yıl süre tanındığını, bu süre içinde gerekli izni alamayanların üretim etkinliklerinin durdurulacağının belirtildiğini kaydetti.

Sezer, geçici maddeyle, özellikle bir yabancı şirket ya da varsa belirli şirketlere ilişkin, tarım arazilerinde kurulu kimi sanayi tesislerine, izin, onay ve ruhsatlarının yargı kararıyla iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın üretim etkinliklerini sürdürme olanağı getirildiğini ifade etti.

Sezer, "Böylece, izin, onay ya da ruhsatı yargı kararı ile iptal edilerek hukuksal dayanaktan yoksun kalan sanayi tesislerine yasal geçerlilik tanınıp
yargı kararları etkisiz kılınmaktadır" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön