HABER

Tariş Enerji A.Ş. kuruldu

İZMİR (İHA) - Biodizel üretmek için harekete geçen Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği, Tariş Enerji A.Ş.'ni kurarak ilk adımı attı. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Cavit Ancın, 8-10 milyon dolarlık bir yatırımla pamuk üretiminde mazota göre litre başına önce 50-80 bin lira, daha sonra 200-250 bin lira bir eksi maliyet sağlanacağını söyledi.

Birlik Başkanı Cavit Ancın, bugün kuruluşu tamamlanan Tariş Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Göktuna ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte biodizel projesinde gelinen son aşamayı anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Aydın'da ham yağ tesisinin açılışının ardından biodizel tesisinin temelini atacaklarını belirten Ancın, petrol şirketlerinin çiftçinin akaryakıtını desteklemek yerine köstek olursa gereken cevabı vereceklerini, gerekirse mazot almama yoluna gideceklerini ifade etti ve "Biz petrol piyasasına soyunmuyoruz" dedi. Biodizel sisteminin Tariş birliklerini ayakta tutacak bir proje olduğunu savunan Cavit Ancın, "Bu sene fason üretimle bunu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde Aydın'daki ham yağ tesisimizin açılışı ile birlikte biodizel tesisimizin temelini atacağız" diye konuştu.

8-10 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini, üretim aşamasında bu yatırımın hem çiftçinin üretim maliyetini düşüreceğini, hem de çok kısa sürede kendisini amorti edeceğini vurgulayan Ancın, "2007-2008 sezonunda artık artık fason değil, birliklere kendi ürettiğimiz biodizeli vereceğiz. Bu seneki fason üretim hedefimiz 20 bin ton, üreticinin deposuna girecek olan" şeklinde konuştu.

"KOTALAR NEDENİYLE PANCAR EKEMEYEN ÇİFTÇİ, KANOLA EKEBİLECEK" Bu sene kanola ekimi konusunda deneme üretimi yaptıklarını kaydeden Ancın, "Kotalar nedeniyle pancar ekemeyen çiftçimiz, kanola ekip para kazanabilecek duruma gelecektir. Bu, memleketimiz için hayırlı bir iş olacaktır. Ülkemizin tarımsal üretim artışına neden olacak bio yakıtlara Maliye Bakanlığı kendi gelirleri açısından bakıp vergi kaybı üzerinden hesaplamaması gerekmektedir. Yaratacağı istihdam ve üretimden alacağı vergiyi düşünmelidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biodizelin gerçek sahibi yağlı tohum üreten tarım birlikleri ve kooperatifleridir. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği şimdiye kadar yapılan bu tartışmaların uzağında durmuş gibi gözükse de, aslında ülkemiz gerçeklerine göre olması gereken model üzerinde çalışmalarını tüm detaylarıyla yapmıştır. Bu proje kapsamında 100 bin tonluk bir biodizel ve Tariş Kart otomasyon sistemini kurmak ve yaşatmak amacıyla da Tariş Enerji A.Ş.'yi kurmuştur" dedi.

Etanolde uygulanan ÖTV muafiyetinin biodizele de sağlanması için 5015 Sayılı Petrol Yasası'nda yapılması öngörülen değişikliğin TBMM genel kuruluna geldiğini, kısa sürede içerisinde çıkmasını beklediklerini ve bu değişikliklere göre hazırlıklarını yaptıklarını, arkalarında 60 bin üreticinin bulunduğunu ve hükümet ile de aralarında bir problemin bulunmadığını bildiren Ancın, "Bu modele göre etanolde uygulanan ÖTV muafiyetinin, biodizele de sağlanması durumunda toplam tarımsal tüketimin yarısına yakın bir kısmının biodizel ile karşılanması söz konusu olacaktır. Tariş, kendisine düşen vazife ve sorumluluk bilinciyle, mevcut ve hazırlanmakta olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde biodizel üreticileri, akaryakıt dağıtıcıları ve bankalar ile işbirliği yaparak kendi sistemini kuracaktır" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? Ancın, sismetin ise şöyle işleceğini açıkladı:
"Üretici ortağa, ekeceği veya teslim edeceği pamuk miktarı kadar motorin tahsis edilecek. Örneğin 10 dekar veya 4 ton pamuk için 400 lt. üretici ortaklara her bir ortağın adına özel olarak düzenlenmiş 50 bini aşkın Tariş Kart dağıtılacak ve otomasyon sistemi kurulacak. Tahsin edilen motorin miktarları anlaşma yapılan akaryakıt dağıtım şirketine bildirilecek. Üretici ortaklar Tariş kartlarıyla kendilerine tahsis edilen motorini belirlenecek akaryakıt istasyonlarından alacaklar. Tariş, üretici ortakların aldığı motorin kadar biodizeli akaryakıt dağıtım şirketine vererek biodizel ile mazotu trampa yaşmış olacaktır. Üretici ortaklar biodizeli peşin bedelle veya ürün vadeli Tariş ile ürün tesliminde mahsuplaşarak ödeyebilecek, böylece çiftçinin ihtiyacı olan vade problemi ortadan kalkarken aynı zamanda tarımsal üretim girdisi de ucuzlayacak. Sistem, tarımsal üretim kadar motorin alabilmek üzere kurulduğu için kendin kendini dengeleyecek ve elektronik ortamda kayıt altına alınmış olacaktır. Hiçbir üretici ortağa, birliğe teslim etmeyi taahhüt ettiği pamuk ve yağlı tohumlardan elde edilecek biodizelden daha fazla motorin tahsis edilmeyecektir. Bu tahsis miktarı tarımsal üretimde kullanılan miktarı da geçmeyecektir. Böylelikle amaç dışı kullanımın önüne geçilecektir. Tarımsal üretimde kullanılan miktardan daha fazla biodizel elde edilmesi durumunda, bu miktar akaryakıt dağıtım şirketlerine satılarak birliğe ilave gelir sağlama imkanı sağlanacak."

Sistem sayesinde feragat edilen ÖTV miktarının doğrudan üretim yapan çiftçiye yansıtılırken, biodizel üreticisinden akaryakıt bayiine kadar herkesin sistemin içinde olacağının altını çizen Cavit Ancın, "Bu sistemden zaman içerisinde Üzüm, İncir ve Zeytinyağ Birlikleri ile; diğer yağlı tohum birlikleri, hatta sözleşmeli tarım yoluyla kooperatif üyesi olmayan çiftçilere de faydalanabilecektir. Böylelikle, herkes ayrı ayrı üretim ve otomasyon yatırımı yapmaktan kurtulacak ve Tariş'in yatırımlarından faydalanma imkanına kavuşmuş olacak. Sistem gübre, ilaç, tohum ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasına dönük olarak da kendi kendine gelişen ve genişleyen bir yapıda olacak" diye konuştu.

Ancın, sistemin ayrıca Türkiye için örnek bir model oluşturacağını da sözlerine ekledi.
Tariş Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Göktuna da, 50 bin metreküplük motorin kullanımı ve 100 bin tonluk üretim yapacak tesisin fizibilite çalışmalarının devam ettiğini, biodizelde de sağlanacak ÖTV muafiyetinin yağlı tohum üreticilerine doğrudan yansıtılması halinde tarımsal üretim girdisi motorinin yüzde 15-20 oranında ucuzlamasının söz konusu olduğunu belirterek, toplantıda teknik bilgiler verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler