HABER

"Tasarı TBMM'ye sunulacak"

İSTANBUL (İHA) - Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunda değişiklik öngören kanun tasarısını 2 hafta içinde TBMM'ye sunacaklarını açıkladı. Tüketici hakları konusunda yapılan çalışmalarla ilgili İHA'ya bilgi veren Ali Coşkun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak, AB normları çerçevesinde Türk tüketicisinin, sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarını koruyucu,eğitici, zararlarını tazmin edici, kendilerini koruyucu girişimleri özendirmek amacıyla yeni düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunda değişiklik öngören kanun tasarısı, sivil toplum ve tüketici örgütleriyle yapılan görüşmeler neticesinde yeniden düzenlenerek kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulduğunu ifade eden Coşkun, "Tasarı iki hafta içinde TBMM'ne sunulacaktır. Amaç, tüketicinin mağdur olmamasıdır" dedi.

DÜZENLEMEDE YER ALAN BAŞLIKLAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte hazırladığı düzenleme şu başlıklardan oluşuyor:
Mal tanımına yapılan ilave ile konut ve tatil amaçlı taşınmazlar ve elektronik ortamda hazırlanan gayri mallar da kanun kapsamına alındı. Açık ayıp taşıyan mal ve hizmetlerin satıcı veya sağlayıcıya bildirim süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı ölüm ve yaralamalar meydana geldiği durumlarda veya kullanımdaki diğer mallarda hasar oluşması durumunda tüketicinin tazminat talep etme hakkı sağlamış, böylece mevcut 4 seçimlik hak 5'e çıkarılmıştır. Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız koşullara ilişkin düzenleme yapılarak bu tür sözleşme hükümlerinin geçersiz olması sağlandı. Taksitli satışlarda temerrüde düşen tüketiciye sağlanan haklar genişletildi.

BAZI KAMPANYALI SATIŞLAR BAKANLIK İZNİYLE DÜZENLENECEK Kanunun 6 yıllık uygulaması esnasında çok sayıda tüketici mağduriyetine yol açan kapıdan satışlar bakanlığın iznine bağlandı. Elektronik ticarette meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak,kanuna "mesafeli satışlar" başlığı altında yeni bir madde ilave edildi. Tüketici kredisinin yabancı para birimi cinsinden kullanılması durumunda geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında,hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin bilginin sözleşmede yer alması şartı getirilmiştir. Tüketici kredisi kullananlara,taksitleri vadesinde ödeyememeleri durumunda uygulanan gecikme faizi oranına,kredi faizinin yüzde 50 fazlasını geçmeyecek şekilde sınırlama getirildi. Tüketici kredisiyle ilgili maddeye ilave olarak,"kredi kartları" başlığı altında yeni bir madde eklendi. İlave edilen bu madde uyarınca, kredi kartı faiz oranı artırımının 30 gün önceden tüketiciye bildirilmesine ve yeni faiz oranının geriye dönük olarak uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapıldı.

PERAKENDE SATIŞ FİYATINA İLİŞKİN SORUNLAR Tüketicilerin isteklerini yazılı olarak bildirmek şartıyla, taraf oldukları her türlü abonelik sözleşmesine son verebilmelerine ilişkin düzenlemeye gidildi. Perakende mağaza zincirine dahil büyük alışveriş merkezlerinde sıkça yaşanan fiyata ilişkin sorunlar dikkate alınarak, raf etiketlerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında farklılık olması durumunda satışın, tüketici lehine olan fiyat üzerinden yapılması öngörüldü. Sanayi mallarında asgari garanti süresi bir yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Gizli reklamı yasaklayan ve reklamlarda yer alan iddiaların reklam veren tarafından ispatını öngören ilaveler yapıldı. Aldatıcı reklamlara karşı uygulanan idari yaptırımların ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasına imkan sağlayan düzenlemeler yapıldı.

TÜKETİCİ DAVALARI Değeri 300 milyon liranın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar bağlayıcı olarak kabul edilecek. Tüketici davalarının, tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilmesine imkan sağlandı. Tüketici örgütlerine açılacak davalarda bilirkişi ücretleri bakanlık tarafından karşılanacak. Piyasaya arz edilen bir seri malın, ayıplı olduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi durumunda,kararın ilgili firmaya tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ayıbın ortadan kaldırılması veya bunun mümkün olmaması durumunda toplatılmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Kanunda yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyenler için öngörülen idari para cezaları, günümüz şartları dikkate alınarak yeniden belirlendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön